8
Xygatyby modoram podo egameyby
Warâ yapâiguelymo: “Tâwâlâ Jesus einwânni modo xygatyby enadoram ietyby podo nhâdyly, tâwâlâpa?” myguelymo. Awârâ wâgâ ise iwerâ âurudylymo. Kurâ Jesus einwânni modo, einwântânry modo takaze Deus wâgâ kiuntuly. Tâmaynelâ olâ kine, sawoem kipyra kitoem. Sawoem kidyly-ro watay, ize kydato kulâ aguienkyly, kagonro modo kienmawyadâbyra kurâ. Cristo eynynâ kypemugu kinwynedyly watay olâ, Deus ize ato imâem lelâlâ anhetomoem adyenehonze kurâ. Idânârâ kehoem tutuze âdutunri watay, idânârâ nutuwâbyra mâkâ, imâem nhutulybelâ. Mâkâ Deus iwyneni Deus ize ato adyese; tinduakeyby awyly tutuze Deus warâ.
Arâ iweninribyryem, kâinweniondyly xygatybyam nhunru egameyby tâdâhoze, nâdâhoba warâ awyly wâgâ. Tutuzelâ kurâ, segue, tuhugue, metalgue warâ ekudyby modo âdy keba awyly; kiynrentaymba, kiyntadaymba warâ kine. Tokalelâ mawânkâ Deus, kurâ einwânni modo kiuntuly; mâkâ mawânkâ kiynrenkyly. “Kau oday, onro anaym warâ eagonro deus modope” tâkezemo lelâlâ wâne, mâkâ “deus” tâkehomo tuomaenzemo, “pymâ” tâkezemo lelâlâ warâ wâne. Kurâ olâ tokalelâ Deus kykeho kien-hogueguyly kuru, Kunwym, idânârâ tâlânro modo xugunipyry. Mâkâ kiuntuhoem lelâ tarâ xirâ onro wâgâ kydawyly, “Aikâ” kehobyry aieniem warâ. Tokalelâ Kywymâry, Jesus Cristo lelâ, idânârâ kurâ domodo iwymâry. Jesus wâgâlâ Deus idânârâ tâlânro nhugudyly. Mâkâ wâgâlâ iweloem ietybyem kydawyly.
Tâlâ olâ Jesus einwânni modo ewy awâkâ segue, tuhugue warâ xygatyby âdy keba awyly xutudânry. Jesus tyeinwândyly iraynâ, xygatyby ehogueniem sahozeybyenmo mawânkâ. Jesus tyeinwântuo, nutumo mâkâ xygatyby ehoguedyly koendâpa awyly. Awylygue xygatyby modoram egameyby tiândyly-ro watay, inakanhe, tâwentâguezeinhe warâ âdutulymo. Xurâmoem, xygatyby modoram egameyby einly, mâkâ ehoguedylylâ waunlo ara enanajimo. Xygatyby enado egameyby tâse, kiâmpyra warâ kydawyly, âdy mâkeba Deus xurâem. Mâkâ podo kiândyly watay, Deus tuomareba nietaymba; kiâmpyra kurâ-ro watay, Deus tuomareba nietaymba lâpylâ warâ.
Âmaemo Deus itaumbyry koendâ kuru xuturim, tutuze âmaemo, ekudyby enadoram podo egameyby kiântuo, Deus izepa ato ara aguidyly keba awyly. Tâlâ olâ mâkâ egameyby sâdyly, Deus xurâem koendâpa awyly, aguewâni modo. Awylygue podo mântuomo mâkâ agueim modoram kâduduwâtaundâ, nhâtomoem. Eagâmo âmaemo-ro watay, kâdâtaundâ lâpylâ warâ, adyesenryem nhutulymo, amânhenehomba mitomoem. Adakobâni âjihodaigâdoem tuhu ânwa ontaji ieni ara inkâba itaungâ.
10 Tâmaynelâ itaungâ, Cristo eynynâ âpemugumo Deus aguehobyry nhakadoem aienehoim amânhepyra mitomoem. Âmaemoma tutuze, xygatyby âdy keba awyly. Awylygue xygatybyam podo xuduypy sanâtonra mydâlymo, manâdylymo, mândylymo warâ mawylymo. Ton-honreba kulâ Jesus einwânnipe târâ watay olâ kâdâtaundâ, mâkâ enanaji tâseim keba mawânkâ. Mândylymo watay, mândylymo tientuo, âpaunzeze: “Xygatybyam xuduypy tâsemo watay, sâse lâpylâ urâ” keze. Aituo ise egamadyly, nhâdyly, tânanaji tâseim keba awyly umelâ.
11 Amidylymo tientuo aitobyry wâgâ, âmaemo mâkâ Cristo eynynâ âpemugumo inakanhe ienehoim; Jesus Cristo einwândyly koendâ nutuba mawânkâ awylygue; emakeze Cristo iguehobyry lâpylâ mawânkâ. Âmaemo “imâem xutuim” modo, amidylymo tientuo aitobyry wâgâ, Cristo eynynâ âpemugumo kâmaynoem mânhenehonlymo. Koendâ Cristo einwândyly wâgâ nutubamo awyly tutuzelâ âmaemo. 12 Cristo eynynâ âpemugumo xurâem inakanhe arâ amidylymo, adyesenryem nhutulymo, anhetoem amânhenehonlymo watay, Cristo xurâenlâ amidylymo waunlo ara awârâ. 13 Kândyly tientobyry wâgâ, mâkâ Cristo eynynâ ypemugu nhâdyly lâpylâ, turâem tâseim keba awyly tiuntuly umelâ watay, âdaunloenlâ kântondaymba ise urâ, Cristo neinwâmpyra nipyra itoem. Cristo eynynâ ypemugu mârâ adyesenry anhetoem agânhedyly, mydy odaxi ihuguehoen-ro waunlo ara mawânrâ.