9
Tywâgâ aguenriem Cristo ingonotyby aito, anhekyly warâ
Kywymâry Jesus nhutuly wawylygue, kurâdo kulâ utuwâbyra. Mâkâlâ uduakeim, iwâgâ auguehoem. Tâlâ olâ azagâ lelâ yeinwântomoem augueho. Damasco idâwaym yam âepanâguehobyry; iwâgâ kâengatuduo, mâinwântomobyry warâ. “Jesus tywâgâ aguenriem ingonotyby mâkeba awâkâ Paulo” kewâni modope lelâlâ wâne, tutuze olâ âmaemo mâkâ ingonotyby wawyly. Mâkâ wâgâ auguely mâindatuomo, tâinwânse ani âmaemo, awârâ mawânrâ mâkâ ingonotyby wawyly xutuen-hoim.
Awylygue, “Tywâgâ aguenriem Cristo ingonotyby mâkeba keanra awâkâ Paulo” kewâni modoram auguely. Kywymâry Jesus xurâem tâwaneim wawylygue, pyni, tânywâduneim modo warâ kâenkadyly, âduaymo iewanopyry ebyryem watay, iozelâ tâise arâ awidyly. Arâ awipyra olâ urâ. Pedro, eagonro modo, Jesus iukonodo warâ tywysaro agâlâ Jesus wâgâ agueze idâhomobyrydâ tâduahozemo iwysaromo agâlâ, nhenomedâguylymo modoram. Tâwâlâ lâpylâ tâise ywydy kandyly yagâ, kandyse urâ-ro watay, ydataynrim modoanlâ tâise âduaholy, âdy ize atogue. Urâ, Barnabé warâ âdainkâba tâise xina tydani modoram typyniry âduduohoem nhekadyly, tâdâsemaguely wâgâ egatuwâni modo âduahohomo aralâ, âyanmo xina nekabyra olâ. Sodadu tysejiguy tâwano modo nepywadaymba. Fazenda sodo uva tientâdyby ewiseduo, ewily tâinze, nepywabyralâ. Tapirâgue tâguyeim inwanry tânyze, nepywabyralâ warâ.
Myara lâpylâ Jesus einwânni modo Jesus wâgâ agueim modo nhuandyly, ewanopyry ebyryem. Kurâdo xunâry kulâ mâkeba xirâ. Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyenlâ xirâ aguely. Warâ myakâwândy Moisés inwenihoem Deus aguely: “Tapirâ kâjitagâjiwâdaundâ trigu âekyguehoem nhakabely ume” warâ iwenibyem awyly. Tapirâ tintyendylygue kulâ inkâba olâ myakâwândy Deus arâ aguely. 10 Deus itaumbyry egatuwâni modo edyly, xuadyly warâ wâgâ konomedâze myakâwândy xirâ unâ iwenily, tapirâ trigu âekyguehoem sakabeim wâgâ kulelâ inkâba. Iozelâ etânibyry, ekaunânibyry warâ âduaholy; alâpylâ iozelâ Deus itaumbyry egatuim nhenomedâguyly modoram âduaholy. 11 Deus itaumbyry âyanmo xina negatu, mutumo-ro warâ. Arâ awylygue: “Xina ipyniry, xina eoku, âdylâ warâ âunduwâtaungâ” tâkeze tâise xina âyanmo. Arâ aguenriem lelâlâ wâne ani xina, âduaymo tawyly ume, âdaunloenlâ pyni, âtâ, awârâ xina nekabyra olâ ani. 12 Jesus xunâry âyanmo egatuze idâwâtyby modo ipynirymo, eokumo warâ tuduze ani âmaemo. Koendâlâ ani amidylymo.
Iozelâ tâise xina tâzeto nhekadyly âyanmo. Xinama ani waunroem kuru Jesus wâgâ âyanmo egatuim; xina arâ aguepa olâ ise. Xina nhekadyly-ro watay, “Paulo xunâry kindataymba kine, dinheru tienmakehoem kulâ awâkâ aguely” tâkeze keanra tâise âmaemo. Awylygue, âdy xina âyanmo nekabyra awyly, unâ koendonro xina nhegatuly nekuâdâbyra itoem. 13 Deus ety oday tâwanuneim modo tâzeto tâmakezemo. Deusram tâgamezeim ânguydo imeom xyâwâni modo mâkâ nhunru ewy tâmakeze lâpylâ warâ. Xirâ tutuzelâ âmaemo. 14 Arâ lâpylâ myakâwâm Kywymâry Jesus aguely: “Unâ koendonro tâdâsemagueho egatuwâni modo ipa ato xuduim aguely idataynrim modolâ” kewânmy.
15 Arâlâ olâ ani unâ kâengatuday, âyanmo âdy kâenkabyra wawyly. Xirâ arâ kâinwenily iwerâ, iepywadyly manguhomoem kâenkadoem inkâba. “Jesus xunâry kâengatuday, ânguyram âdy kâenkadaymba keankâ urâ” tâkezezelâ winase, tuomare urâ awârâ wâgâ-ro warâ. Iewindygue, yatuandylygue warâ yiguelylâ tâise ize wato, âyanmo kâzekaimbalâ. 16 Tâwâlâ kadawihoem inkâba unâ tâdâsemagueho kâengatuly. Kâengatuba wito keba xirâ-ro warâ. Kywymâry Jesus “Egatugâ” kehobyry awylygue. Kaikâlâ ise urâ, kâengatuba wituo! 17 Urâlâ kuru xirâ unâ koendonro tâdâsemagueho kâengatuhoem iduakein-ro watay, auguely idataynrim modoram iepywadoem tâkaze tâise urâ. Jesus induakeyby olâ urâ, arâ emaryem awitoem. Awylygue tâbyguepa tâwaneim ara wawyly, kâzepywaoly kâinwânwâmpyra wawyly. 18 Jesus wâgâ augueday âdyka iebyry? Womazeâni tâbyguepalâ kâenomedâdylymo. Arâ awylygue, auguely idataynrim modoram iepywadoem kâenkadaymba urâ.
19 Kurâ domodo itanru wâgâ kulâ aini mâkeba urâ. Idânârâ kâenmawyadâdoem tâtuze olâ urâ, Cristo einwânni modo agui isezedoem lakuru. Awylygue iwâgâ kâengatuly. 20 Jesus wâgâ kâengatuhoem judeu domodo duay urâ-ro watay, ezewenrymo aralâ awidyly, Jesus nheinwântomoem. Tâzewenrymo Moisés inweniby aiesezelâ mawânkâ akaemo. Awylygue, eagâmo wawyly ume, earamolâ awidyly, Jesus nheinwântomoem kâenkuâdâbyramo witoem. Moisés ezewenry kâinwântuoba kâsemaguely kâuntuly umelâ aitomo ara awidyly.
21 Judeu keba modo duay wawyly ume, earamolâ lâpylâ awidyly, Jesus nheinwântomoem. Moisésram tâzezewenry iweniehoymby arapa akaemo aidyly, judeu domodoram mawânrâ xuduly, judeu keba modoampa. Aituo urâ, judeuem wawyly umelâ, judeu keba modo agâ urâ-ro watay, xina ezewenry agueho ara awipyra urâ. Deus ize ato agânhepyra widyly keba olâ, Jesus Cristo konomedâdobyry aralâ mawânrâ awidyly. 22 Ton-honreba kulâ Jesus einwânni modo agâ urâ-ro watay, xurâmoem inakai agânhetaymba urâ, Jesus nheinwântomoem. Âdykâlâ unâ tâdâsemagueho kâengatuhodâ, ezewenrymo aralâ awidyly, nhuduhobyry aralâ, agui âzemakeohomoem, imâem Jesus wâgâ nhutuhomoem warâ.
23 Arâ awidyly, MOH warâ âtâ anakâ Jesus einwântuo lelâ tâdâsemaguely kely indatomoem. Arâ ise ytaumbyry einwânni modoem koendonro “Xuduze urâ” Deus kehobyry xina nhemakely akaemo nhemakely warâ. 24 Tutuzelâ âmaemo, agui wâne egatuni modo, mâkâ waunroem saintyby lelâ olâ mârâ tâmakezeim emakeim. Jesus ize ato ara lelâ aitaungâ, myarâ Deus eydâ atoam kayam aintuomo, idânârâ koendonro tynynonro modoram nhuduly mâenmakehomoem. 25 Tâgaseinhe izetonro toenzepa mâkâ ohonzezedyly awylygue, aunlolâ ton-honre egatuzezedyly, waunroem saindyly-ro watay, tâjiangahu wogonro ponwarygue xygatyby inepa ilani mâkâ nhemakely. Kurâ Jesus Cristo aguehobyry einwânni modo olâ izepa ato aguiempyra kitoem kydâzeon-hondâne. Deus nhuduly adaindânry kienmakely awyly, tutuze kurâ. 26 Awylygue tâgaseim tadaintodâ lelâ eseni ara wawyly.
Adaimpâni koendâ enomedâdyby ara warâ, tadaimpâday, koendâ lelâ aidyly, nâzetyoba tâitoem; arâ lâpylâ ioze lelâ awidyly, xypyry etay Deus koendâ ywâgâ aguehoem. 27 Tâsenagazeze urâ; wodo tymanâze warâ, Deus itaumbyry âkelo modoram egatuimbyryenlâ Deus “Xuduze urâ” kehobyry kâenmakeba wipyra witoem.