5
Deus xurâ modo âdara aidyly awyly xutuho
“Ymeom kâinwyneguyly modo” tâkeze Deus âyanmo. Awylygue mâkâ aito ara lelâ aitaungâ. Aunlolâ agonromo agâ âpynedaungâ, Cristo kywynedo ara. Toenzepa kywynedylygue myakâwâm iguely kâmakehoem, ânguydo imeom Deus etydâ egamehobyry ara. Ânguydo imeom tyam egameyby koendâ kehoem nhârângu tindatuo, toenzepa Deus ize awyly, arâ lâpylâ Cristo adâkehobyry anhetuo toenzepa ize awyly.
Deus xurâ âmaemo. Awylygue, tâjiso modo, âwydymo keba kulâ kâdynanâdaundâ. Tâjiwydy modo lâpylâ osomo keba kulâ âynanâbyramo nidâ. Angahumo oday awârâ peba nidâ. Toenzepa âdype, dinherube warâ midylymo kulâ mâkeba ize matomo nidâ. Awârâ inakanhe âenehoinmo peba nidâ, Deus xurâ keba modo âdygue inwentâbyramo itoem. Amyguedaymo, inwankurumoenlâ inakai modo adâkezeba itaungâ. Kywypado modo kulâ mâengatulymo tâiseba itaungâ. Arâ agueim keba âmaemo. Agâmo koendâ Deus awyly wâgâ aguewâtaungâ; âmaemoem koendonro anhetyby egatuwâdaungâ. Xirâ mâuntudyzemo wato. Tohogüin-hobyry keba kulâ xynanâni modo, kywypado aieni modo, toenzepa âdype tâidysedonro modo warâ, Deusram nekabyra adâitobyry modo nhygakehoen-ro watay, Cristo, Kunwym Deus warâ pymâem atoram negawântaymbamo ise, tyigueduomo. (Toenzepa âdype tâidysedonro modo tâlâ tato kulâ mawânkâ inwyneguylymo kuru, Deus keba.)
Kywymâry Jesus ize ato xutuwâdaungâ
“Tohogüin-hobyry keba xynanâni modo; toenzepa tysejiguybe tâidyse donro modo; kywypado aieni modo warâ Deus nenagazenehomba ise” keim modobe, kewâdylymo kulâ olâ. Agueim modoram tâzenokuozeba itaungâ. Izepa tato aietaynrim modo enagazenehonze Deus. Awylygue, Deus izepa ato anhekylymo akâiedaundâ. Saguhoem iamu oday adakobâni ara myakâwâm âmaemo, Deus mâuntuba mawylymogue. Iwerâ olâ Kywymâry Jesus âyanmo nutuen-ho, iajimanâdybyem âmaemo iamu duanopyryem. Awylygue koendonro lelâ aietaungâ, Deus xurâem mawylymo mâenehon-homoem. Cristo tonomedâdobyry ara lelâ aini mawânkâ tânehonze koendonro tawyly, âdaini keba, âdaunloenlâ ânguy enokuni keba tawyly warâ.
10 Kywymâry Jesus ize ato xutuwâdaungâ. 11 Âdaunloenlâ Deus eynynâbaom modo anhekyly akâiedaundâ, aguehomo ara adâkezeba itaungâ warâ. Iamu oday ânwa ozepa kulâ idânri emyenro akaemo. Anipyra itomoem, aguepa itomoem warâ xurutaungâmo, Deus agueho araba tawyly nhutuhomoem. 12 Kywypadoem mawânrâ totoenze anhekylymo wâgâ aguely. 13 Âdylâ iajinuram kiandyly watay, âdy awyly tâzehoze, arâ lâpylâ, inakai anhekylymo kiuntuen-honduo, idânârâ âdutuoly akaemo inakai modo aieni awyly. 14 Awylygue, Cristo tâinwânse kurâ-ro watay, iajinu oday adakobâni ara kurâ, iamu duay adakobâni araba. Warâ aguehonly:
“Âmâ xykyby emyenro, âwaguegâ!
Igueypy emyenro, aukâ!
Deus itaumbyry mâuntuhoem mâindatoem warâ aienehonze Cristo,
iajinu soentyby nhenehon-ho ara”
kehonly.
15 Tâmaynelâ itaungâ amânhekylymo wâgâ, amyguehomo wâgâ warâ. Tonomegueinhe itaungâ, ânguydoem kulâ inkâba. 16 Âdiempa kulâ xirâ anaym kydawyly. Awylygue, Deus xurâem adâjitobe ataylâ, âzeon-hondâdaungâ, mâkâ ize ato amânhetomoem. Toenzepa inakanhe kulâ adâjitayn-ho modo iwerâ. 17 Âdy xutudânry araba itaungâ; âdy Kywymâry Jesus ize ato awyly xutuwâdaungâ.
18 Toku ikaji tâiseba itaungâ. Toku ikaji midyly-ro watay, kywypado kulâ ise amânhekylymo. Deus Ispiritury amânhetomoem aguehobyrylâ aietaungâ, omazehomoem. 19 Tâzeremu Deus wâgâ agueingue âgâtudaungâ, agonromo agâ mâsegamihomoem. Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibygue âgâtudaungâ, livru Salmos wogonrogue. Deus wâgâ agueingue âgâtudaungâ, kurâem anhetyby wâgâ warâ. Deus Ispiritury tâjigâky nhuduypygue âgâtudaungâ. Tuomare kehoem âgâtudaungâ, âgâtudyze mawylymogue kehoem, âkelo igâky mâindadylymogue kulâ warâ inkâba. 20 Kunwym Deusram wamyguepa tâiseba itaungâ: “Koendonro lelâlâ âmâ, urâem Pymâ Jesus Cristo anhetyby modo wâgâ” kewâtaungâ eyam.
Iso, iwydy warâ âdara aidyly awyly xutuho
21 Agonromo einwântaungâ, Cristo tynrense mawylymo mâenehon-homoem.
22 Tâjiwysaro modo, osomo aguehobyry aietaungâ, Kywymâry Jesus aguehobyry ara. 23 Tâjiso mawânkâ tywydy xuturim, Cristo tynynonro modo nhutuho ara. Kâmakeim mâkâ Cristo, kieinwântuo. Kyangahu mâkâ Cristo, sodo emyenro pylâ kurâ-ro warâ. 24 Cristo kieinwânto ara, arâ lâpylâ tâjiwysaro modo tuso neinwândâmo.
25 Tâjiso modo, âwydymo koendâ etaungâ, iwynedaungâ, Cristo kywynedo ara. Kywynedylyguelâ myakâwâm iguely kâmakeze. 26 Tâwentâzeba kitoem myakâwâm iguely, Deus xurâem tywykeba kitoem. Deus itaumbyry kieinwândyly, Jesus kieinwândyly warâ watay, âsemagueybyem kurâ. Batiza kydâiehoduo, inakanhe kydawyly amaymba Jesus kyetobyry kienehonly. 27 Koendâ tynynonro modoem aidyly, âdygue tâwentâzeba, tywykeba warâ. Arâ lâpylâ aunloenlâ xurâem eagâ kitoem ize awyly, tywykeba, pekodo tywâkureim, tygatygâguenry, pagu pebaom waunlo ara. 28 Alâpylâ tâjiso modo, âwydymo iwynedaungâ. Tâwâlâ mâzetomo ara, mohondomo ara warâ etaungâ.
29 Ânguy todo niompyra nitaymba. Tâwinduase kurâ, kodo tâwânepa itoem, ton-honre lelâ itoem warâ, Cristo tynynonro modo nheto ara. 30 Kâentâ mâkâ, xurâ kydawylygue, sodo emyenro kydawylygue. 31 Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem: “Tohogüinduo, tunwym, tyze warâ agâpa tâise uguondo, tywydy agâ tokaleoem tâitoem” warâ iwenibyem awyly. 32 Iso, iwydy warâ tokalelâ idyly wâgâ kyam Deus nhutuen-honly, Cristo kieinwântuo, eagâ tokalelâ kidyly awyly kiuntuhoem. 33 Cristo agâ tokalelâ kydawyly wâgâ auguelâ wâne, xirâ auguely olâ ohogüinwâdyby modoram, tokalelâ mawânkâ ohogüimby modo. Awylygue, tâjisodo, âwydymo nhontaungâ, tâwâlâ mohondomo ara. Tâjiwysarodoam xirâ augueondyly. Osomo xyrentaungâ, pymâ mâynrentomo ara.