6
Yesus nugau ze oi aidanemen dudu isanarabun dudu kwali sag tapai maremen.
Ziwas go ebu, dudu asiu Yesus en goagal oiagab petak aimai, Zuda dudu ipal Grik ze macanemen agen Zuda dudu go Hibru ze macanemen aiagsisilaimai, awaremen, “Ziwas umkoskos ag agal wab ailel isanaranemen. Bo, ag igual wab ailel i isanaranemen.” Guzenina, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu agen, dudu go agal oiagab Yesus en petak emen unum ularena, alai gotulina, awaremen, “Ig Uwait nugau Ze duailel awarabun salau uteimai, duailel umkoskos ee marabun iborain tam. Guzenai, gonun, agtal igual zaiger kwali sag ag ula tapai maran. Dudu go Uwait nugau Ah Wes mui, dabeleu naliu mui, tapai maran. Salau go dudu go ebalagab marebi, salau goagen mamam. Igua ziwas umkoskos Uwait auraimai, gonugau ze duailel awarai aidamam.”
Duailel goagal oiagab petak emen goagal ze doimai, siksikaimai, goagen dudu guzenai tapai maremen: Stiven, gonugau ougab petak pet eun, Uwait nugau Ah Wes nug gonugau dabeleu unum gumaneun, Pilip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolas. Go Nikolas go emgasag tub ebuan du, Antiok uzanan, getal gonugau ougab kekulaimai, Uwait nugau Ze sesamoraimai, alai Zuda duailel abai wanib oun. Dudu go kwali sag tapai maremen go Yesus nugau ze oi aidanemen dudu goagal ameagab ebu zoi taparai maremenin. Guzenina, goagen Uwait auraimai, salau gusig mabun goagal ebeag dudu go agal tabaiag patemenin.
Guzenaimai, Uwait nugau Ze Zerusalem uzan unum oi betemen. Duailel asiu uzan go daremen goagal oiagab Yesus en petak aimai, go sesamoremenin. Uwait ula dacanemen dudu ipal asiu go han goagal oiagab Yesus en petak emenin.
Zuda dudu banban goagen Stiven gusig patemen.
Du go Stiven, Uwait nug gonugau ougab naliu mui eiman go isanoroimai, gusig morona, go nug duailel ameagab ebu gugeg beu beu mina, pemenin. Bo, Zuda dudu ipal agen igul go peimai, aiag sisilina, go al ze ze eim alalinar. Dudu go goagal zaueim beu gotulanemen. Goagal gotulanemen zau wanib Salau Dudu Tam agal zau anem. (Zebigeg go wanib, dudu go getal salau dudu (slev) dacanemen, ulis salau go utemenin.) Ipal go Sairini uzanan, ipal Aleksandria uzanan, ipal Silisia em ebuan, ipal Esia agaig ebuan duailel go ebu gotulanemen. 10 Uwait nugau Ah Wes nug Stiven dabeleu naliu morona, du tub nug gonugau ze zilaurabun iborain tam.
11 Guzenaimai, goagen gonugau wanib ebu ze polumai, dudu ipal aiwag maraimai, goagal oiagab asai maraimai, awaremen, “Petak pet, go nug Moses Uwait al ze biabial kuai duailel awareun domun.”
12 Guzenaimai, go polu ze doimai, duailel uzanan mui, dudu banban mui kasai ze tapaimaranemen dudu go aiag sisilina, Stiven betei gusig pataimai, dudu banban ameagab ebu suoroi betemen. 13 Guzenaimai, dudu ipal go enib ebu polu ze mabun ereg sesamarai beteimai, enemen, “Du e go umkoskos Uwait esab muranemen zau banou mui, Moses nugau kasai ze eg i sesamorab aimai duailel awaraneu.” 14 Gonug eneun, “Go Nasaret uzanan Yesus nug igual Nou Zau banou tub tigalamau. Gonug igual igul Moses nug abai migeun uteiban, igul awau sesamoran awareun.” Gonug guzenina, domun.
15 Dudu banban go ebu daremen goagen Stiven gusig pemen, gonugau siameg Uwait nugau tibur nugau siameg am ilaneu sul eleun pemenin.