8
Sol go Stiven wina, noumeun uligaimai, gonugau ougab siksikeun.
Sol nug duailel agal oiagab petak emen eg mareun.
Ziwas go ebutal, go Zuda dudu Zerusalem uzanan duailel goagal oiagab petak emen bigegwai eg marai darena, go unum Zudia agaig ebu mui, Samaria agaig ebu uminai wane anemenin. Yesus nugau ze oi aidanemen dudu sag go Zerusalem uzan daremen. Dudu ipal goagal oiagab petak emen goagen Stiven en oiagab eg wai mina, manil banban maimai, ob oug hemenin. Bo, Sol go duailel oiagab petak emen eg maraimai, goagal zau tutak tutak simai, duailel goagal oiagab petak emen keuaraimai, imarai hiacaranem zau oug alai hiacaraneun.
Pilip nug Uwait nugau Ze Samaria agaig ebuan duailel mareun.
Duailel go uminai wanemen go uzan ipal beteimai, Uwait nugau Ze duailel ipal maremen. Pilip go ban uzan tub Samaria agaig ebu beteimai, duailel Kristus nug en ze mareun. Duailel go Pilip nugau ze doimai, gonug Yesus nugau wanib eiman gugeg beu beu meun uligaimai, go gonugau ze suban doi daremen. Duailel ipal asiu go wes eg goagal oiagab oug dareun, go nug Yesus nugau wanib ebu oi hicarina, piecaimai, wanemen. Duailel asiu goagal enimag noumeun aidabun iboi tam mui, duailel ipal aramag eg mui, go nug kasareun. Guzenaimai, Samaria agaig ebuan duailel goagal oiagab oug banban siksikemenin.
Du tub go gue uzan dacaneu, gonugau wanib Saimon. Go umkoskos oz ze eim gugeg beu beu mina, Samaria agaigan duailel uligaimai, petak aimai goagal oiagab petak emenin. Gonug enaneu, “Iz du banou”. 10 Duailel unum, dudu banban mui, dudu ipal wanimag banou tamacag mui, go gonugau ze suban doi dacanemen. Goagen go wes wanib ‘Gusig Banou’ em ebu zoimai, gonug Saimon alaloun anem. 11 Go gonugau oz ze eim ziwas umkoskos gugeg beu beu macaneu, gonun, go sesamoranemen. 12 Bo, Pilip nug Uwait alai gumarabun en ze mui, Yesus Kristus nugau ze mui, duailel awareun. Ziwas go ebu duailel goagal oiagab kekulina, ze ziwaremenin. 13 Saimon han gonugau ougab petak eun. Go ze ziweimai, Pilip al aidaimai, Pilip nug gugeg go beu beu meun uligaimai, dabeleu asiu oun.
14 Yesus nugau ze oi aidanemen dudu ipal go Zerusalem uzan dacanemen, Samaria agaig ebuan duailel go Uwait nugau Ze doimai, goagal oiagab petak emen doimai, goagen Pita zaug Zon al Samaria agaig palautarena, betemenin. 15 Dudu aliag go Samaria agaig noimai, dudu goagal oiagab petak emen Uwait nugau Ah Wes wabun aimai Uwait auremen. 16 Go Yesus nugau wanib ebu sag ze ziwemenin, gonun, Uwait nugau Ah Wes agal oiagab oug nuab tam. 17 Guzenaimai, Pita zaug Zon dual ebeag, duailel go agal oiagab petak emen, goagal tabaiag patendai, Uwait nugau Ah Wes go ebalagab ebu noun.
18-19 Saimon go Yesus nugau ze oi aidanemen dudu aliag goagen duailel goagal tabaiag patena, Uwait nugau Ah Wes omen uligaimai, aiwag oimai, alaimai, awareun, “Ag gusig go iz unum milan. Guzenebi, du in izal ebe gonugau gagalig ebu memin, go han Uwait nugau Ah Wes umau.”
20 Pita nug koli aureun, “Uwait nug gusig go gaul miganeu, nait dabeleu Uwait nugau wes go aiwag sil gau macanem aimai dabelem ta? Tam pet tam. Na guzenai dabelem, nait aiwag mui ab banou oug numam. 21 Salau e ig memun go nait salau tam. Uwait nugau ameg ebu nait ounab oug naliu tam. 22 Gonun, nait ounab koli kekulaiba, igul eg go semoroiba, Uwait auremen, nait dabeleu eg go zilagai mizamau. 23 Na ecesab asiu wabun dabeleu banou wanem. Nait ounab oug igul eg nug na gusig patizai dareu uligizem.” 24 Saimon nug koli Pita guzenai aureun, “Agen Uwait Banou iz isanilabun auran. Guzenebi, igul go zaunal agen ailemenin iz ebilab i zumau.”
25 Yesus nugau ze oi aidanemen dudu aliag go Yesus nugau ze duailel marai maziaimai, go koli Zerusalem ban uzan beteimai, abu ebu Samaria uzan uzan Yesus nugau Ze Naliupet marai marai betemenin.
Pilip nug Itiopia uzanan du banou ze zioreun.
26 Uwait nugau tibur tub nug zoimai, Pilip aureun, “Na asaiba, abu Zerusalem uzanan Gasa uzan bitanemen ebu beten. Abu go du tamacag uzan go eiman beten.” 27 Guzenaimai, Pilip go asaimai, beteun. Abu go ebu du tub uligeun. Du go gue Itiopia emgasag gumaneun air wanib Kandasi nugau aiwag gumaneu. Go Zerusalem uzan Uwait ulagwag moroimai, karis ebu koli gonugau uzan bitabun beteun. 28 Kolital gonugau uzan betei beteimai, gonugau karis ebu hoboimai, agau tub getal Uwait nugau ze doimai, awaraneun du tub nug sikut weun, nanalai nanalai beteun. 29 Uwait nugau Ah Wes nug Pilip aureun, “Na karis go waugab si peib, ereg beten.” 30 Guzenaimai, Pilip go pigai waugab simai, ze go Uwait nugau Ze doimai, awaraneun du Aisaia nug sikut weun nanalai beteun go doun. Guzenaimai, Pilip nug du go kanabai aureun, “Na ze go nalalai darem zebigeg na abe mem ta?” 31 Du go nug koli Pilip aureun, “Du tub nug ze go zebigeg abai milaba, go petak iz zebigeg abe mai. Iz erunai ze go zebigeg abe mai?” Guzenina, go nug Pilip aureun, “Na karis wag zoib, iz waiab hoben.” 32 Sikut go nanaleun gue Uwait nugau ze doimai, awaraneun du nug guzenai sikut weun,
‘Goagen go sipsip sul webi, noumabun en gusig patai alemen. Go sipsip nag sul gonugau enib ulig kuatina, go pieab tam. Du go gue ze tub marab tam. 33 Dudu agen gonugau wanib tonoi mai, go gonugau ze suban sisiai murab tam. Du tub nug gonugau ug wanib araog mab tam. Ag go wina, noumeun, gonun, go em e ebu dab tam.’ Aisaia 53:7-8
34 Du banou gonug Pilip aureun, “Na iz ailen Uwait nugau ze doimai, awaraneun du go inen anem? Nug en aneu ta, du tub en aneu ta?” 35 Guzenina, Pilip nug ze go zebigeg eiman Yesus nugau ze naliu aureun. 36 Go abu ebu beteimai, ze ban tub waugab usalemen. Go ze ban peimai, eneu, “Ze e dareu, na iz ze ziwilabun iboi ta?” 37 [Pilip nug aureun, “Nait ounab petak pet emen aba, iz na ze ziwizabun iboin.” Gonug koli Pilip aureun, “Izal oiab petak em, Yesus go Kristus, Uwait nugau nag pet.”] 38 Guzenina, go nug gonugau salau dudu awarina, goagen karis patendai, Pilip du go al ze ebu nomenin. Go ebu Pilip nug du banou go ze zioreun. 39 Go guzenaimai, ze uteimai, abu ebu zoimai, pigai Uwait nugau Ah Wes nug Pilip imai beteun. Du banou go gue koli Pilip piab tam. Du go gue ougab siksikaimai, gonugau uzan koli beteun. 40 Pilip go Asdot uzan betei usalaimai, ipal uzan uzan Uwait nugau Ze duailel awarai awarai beteimai, go Sisaria uzan beteun.