25
Pol nug gonugau ze Rom agal du banou Sisar nug sisiai murabun aneun.
Pestus, em go gumaraneu ebu alai dareun, gil ainarai mazicina, go Sisaria uzan uteimai, Zerusalem uzan beteun. Go ebu, Uwait ula dacanemen dudu banban mui, Zuda dudu banban goagen waugab beteimai, go gusig ze maimai, Pol nugau enib ebu ze memen. Go Pol abu ebu bitaba, webi, noumabun dabileimai, ze polumai, enemen, “Na ig isanigeiba, du go palautemen, Zerusalem uzan bitamau.” Pestus nug koli awareun, “Pol go Sisaria uzan hiacaranem zau oug hemen dareu, iz uzan go bitamoroi. Guzenaimai, agal dudu banban ipal iz ibail ereg Sisaria uzan beteimai, du go nug ag ein igul eg mareun duabun aiban beteimai, gonugau ze sisian.”
Pestus go gil gugen sag sul Zerusalem uzan daimai, koli Sisaria uzan dudu go abai ereg betemen. Betei nineimai, umaseu, Pol nugau ze duabun awarina, nug waugab imai alemen. Pol imai alina, Zuda dudu go ereg alemen agen alaimai, Pol nugau enib ebu ze asiu maimai, ze gusig memen. Ze go zebigeg tamacag, gonun, goagal ze go petak pet du banou abai murabun iboin tam.
Bo, Pol go nugtal gonugau ze gusig maimai, eneun, “Iz igul eg tub Zuda agal kasai ze ebu mab tam. Iz agal Nou Zau banou eg mab tam. Iz igul eg tub Rom emgasag agal du banou wanib Sisar ebu mab tam.”
Pestus nug Zuda dudu agal oiagab naliu usalabun Pol kanabai aureun, “Na Zerusalem uzan betemun, go ebu nait ze sisiai mizabun iboin ta?”
10 Pol nug koli Pestus aureun, “Zau e eiman iz tapai darem ebu, go iz Sisar nugau ze sisiaranemen dudu agal ameagab ebu tapai darem. Zau e ebutal izal ze sisian. Na abiu memen iz igul eg tub duailel ebalagab mab tam. 11 Iz igul eg tub memin zob, go iz iwebiag, noumabun iboin, bo, agal ze petak tam, gaul izal enim ebu ze polumanemen. Du tub nug Zuda dudu agal ebeag ebu koli i milamau. Iz na gusig ze aizem, Sisar nug izal ze sisiamau.” 12 Guzenaimai, Pestus gonugau dudu banban mui ze maimai, koli aureun, “Na nagtal Sisar nug nait ze sisiamau aimai anemen, gonun, na Sisar piabun Rom uzan bitamam.”
Pestus nug Agripa Pol nugau ze aureun.
13 Ziwas ipal mazicina, emgasag gumaraneu du King Agripa mui gonugau abiag Bernaisi, go Sisaria uzan Pestus em go gumabun tapai moromen ‘Umaseu,’ aurabun alemen. 14 Go uzan go ziwas asiu daremen. Guzenaimai, Pestus nug Pol nugau ze Agripa auraimai, eneun, “Du tub e ebu Peliks nug hiacaranem zau oug heun dareu. 15 Iz Zerusalem uzan betemin ebu, Zuda agal Uwait ula dacanemen dudu mui, dudu banban agen zoimai, gonugau enib ebu ze maimai, go eg murabun ailemen.”
16 Guzenina, izan awaremin, “Ig Rom igual igul enai, ig du tub gaul wemun noumabun iborain tam, gonun, duair in go igul eg meun, go inen agen gonugau enib ebu ze memen ereg alai tapai darena, go nug nugen nugtal isanuramaun, ze maba, ig duanem.” 17 Guzenaimai, go e ebu iz ibail ereg alemen. Nineimai, umaseu, iz ze sisiaranemen zaueim hoboi daimai, du go imai alan awarina, imai nomen. 18 Gonugau iwai zaugul agen asaimai, gonugau igul eg meun anamam aimai dabelemin. Bo, goagen gonugau igul eg tub meun aimai ailab tam. 19 Ag agal Uwait ulagwag murabun igul mui, du tub noumeun wanib Yesus en mui, ze alalemenin. Pol nug ulis du go awau dareu eun. 20 Iz ze go zebigeg duabun emin, gonugau ze pemin iborain tam, gonun, izan auremin, ‘Na Zerusalem uzan betemen, go ebu nait ze sisiai mizabun iboin ta?’ 21 Pol nug koli eneun, ‘Hiacaranem zau oug daremin, Sisar nug izal ze sisiai milamau.’ Guzenaimai, izan hiacaranem zau oug memin, gumei dai dai, Sisar go ze palautaba, Pol palautoromun, go nug ze sisiai muramau.
22 Gonug guzenina, Agripa nug aureun, “Iz du gonugau ze izanag duai.”
Pestus nug koli aureun, “Tuaba, na dumam.”
Pol Agripa nugau ameg ebu tapai dareun.
23 Nineimai, umaseu, Agripa wau Bernaisi dual go agal tibur galau naliupet maimai, malai dudu agal gumaranem dudu banban mui, uzanan dudu banban abai ereg ze sisiaranemen zau empip ebu siemen. Pestus nug Pol imai alabun awarina, imai alemen. 24-25 Pestus nug eneun, “King Agripa mui, ag dudu unum ig ibaig daremen, ag du e pian. Zuda duailel Zerusalem uzan daremen mui, Zuda duailel e ebu daremen mui, ag go iz ameab imai alai tapai maimai, enemen, “Go e ebu i damau, wemun, noumamau.” Bo, iz gonug igul eg tub meun piab tam, gonun, go gaul wemun, noumabun iborain tam. Nugtal go Sisar nug gonugau ze piabun eun, gonun, iz go Sisar waugab palautabun dabelemin. 26 Iz ze tub Sisar sikut wai murabun go ebuan ze tuguiai wab tam, Guzenaimai, Du banou, iz du Pol e dudu ameagab ebu na wautab imai alem. Ig gonugau ze doimai, abu ipal uligaimai, petak Sisar sikut wai murai. 27 Izal dabeleu ig hiacaranem zauan du tub go ze tamacag gaul palautemun, unamaun iborain tam.”