13
Páávoro pítyajcóne
Muurá pápihchúúijyúvájuco ámúhakye o ááhɨ́vetéiñe. Áijyu eene ímítyú ícyahíjcyámé hallúvú míítyétsíuba, pápihchúúmeváuba, úúbálléhajchíí tehdújúcooi teéne. Muuráhjáa éíjyu ámúhakye o ááhɨ́véjeebe tsúúca ɨ́hnáhó ámúhakye ó úwaabó pámeere ímityúné méénuhíjcyámeke. Aane íñe tsiiñe piéhdúré tsíhyullétú ámúhakye ó úwaabóhi. Aabe ícyooca ámúhakye o ááhɨ́vetéébé tsaate páhdure néémedi tsáhájuco o ɨ́ɨ́cúvéityúne. Áijyu ámuha méwaajácuú muhdú tajtyééveri Críjto íhjyúvahíjcyáné ámuha mewáájácúíyóneri meíjyácunúhijcyáne. Dibye tajtyééveri nééne álliu íjcyátúnéllii imílleebe muhdú dííbyé ɨhtsútú íjcyane ámuha mewáájacúne. Dííbyekée ɨ́mɨááné páwachékevu dsɨ́jɨ́vetsómé átérééjpidi idíllónema. Áróóbekée Píívyéébe ɨ́ɨhnáhoori bóhɨ́ɨ́tsoobe ijcyá ícyooca ɨ́htsútuubéréjuco. Aane dííbyekée pájtyedu ɨ́ɨ́vane tsáijyu ó ɨ́cúbáhrámeíhijcyáhi. Árónáa dííbyedívú o cátsɨ́páávehíjcyánéllii oke pɨ́áábohíjcyaabe téhdure ámúhakye o pɨ́ááboki.
Aane cáhawáá ihdyu ámuháyé ímíñeúvú méɨ́jtsaméij. ¿A ɨ́mɨááné tsúúca ímí ámuha mécáhcujtsó Píívyéébeke? ¿A ámuha méwaajácurá Jetsocríjtó paíjyuváré ámúhama íjcyane? ¿Mityá íllure ámuha maállíñe ménehíjcyá dííbyeéjté ámuha meíjcyanej? Árónáa íhya mityá ícyooca tsúúca ámuha méwaajácú ɨ́mɨááné dííbyeéjpí o íjcyane eene állíu múnáájpidi oke ámuha medíllohíjcyáme. Muurá Píívyéébeke pɨáábó ó táúmeíhijcyá ámúhá hallúvú ímityúné ámuha meíjcyátuki. Aane tsá teene o méénuhíjcyatú mɨ́amúnaa ímí oke ɨɨ́jtsúcunúki. Muurá oke ditye múhdurá ɨ́jtsúcunúroobe ó imíllehíjcyá ámuha ɨ́mɨááméré meíjcyane. Aabe tsá múijyú állíuri o íhjyúvatúne. Ɨ́mɨááneríyé ó ihjyúváhi. Áánéllii íllure ó imíjyuhíjcyá oke ditye éhdɨɨválléroóbe. Ehdu oke ditye ɨ́jtsúcunúroobe ámúhakye ó pɨ́áábohíjcyá ímí ámuha Píívyéébeke mecáhcújtsoki. Ámúhá hallúvú pɨáábó ó táúmeíhijcyá ímí dííbyeke ámuha mecáhcújtsoki. 10 Ehdu íñe ó caatúnú ámuha meímíbáávye ámúhakye o ááhɨ́vetécooca ɨ́hnáhó ámúhakye o úwáábótuki. Píívyéébée muurá ɨ́ɨhnáhoovu oke ajcú dííbyeke meúráávyénéjcutu ámúhakye o pɨ́ááboki. Tsáháa téénevu oke dibye ájcutú ámúhakye o tútávájtsoki.
11 Aane óvíi ámuha táñahbémú ímí meíjcyame métsúúrámeí Píívyéébema ámuha tsaímíyé meíjcyáíyóneri. Aane óvíi dííbyeréjuco ámúhakye iwájyudu íjcyaabe pɨ́aabóné tsaímíyé ámuha meíjcyaki. 12 Áánéllii ámúhakye o néé ámuha ɨ́mɨááméré meíjcyáne medúúrúvájcatsíki. 13 Téhdure pámeere íílle íjcyame ménahbémú ámúhakye duurúváhi.
Ahdícyane ihdyu óvíi Píívyéébe pámeekéré iwájyudu íjcyaabe Jetsocríjtoj tééveri Íapííchó mépañévú ipícyóóneri meke tehméhi. Áyu tehdújuco.