HEEBERÉO
Heeberéómu éllevu cáátúnúmeíháámɨ
1
Píívyéébe Íllij tééveri mɨ́amúnáama íhjyuváne
Éíjyuúvúhjáa Píívyéébe ihjyúvahíjcyá méɨhdé múnáaúvuma páhduváré nénehjɨ íhjyú uubálle múnáadívú ibóhówajcárónej tééveri. Áánetu ícyooca íjcyáné mɨ́amúnáama ihjyúvaabe Ílli Jetsocríjtoj tééveri. Aanéhjáa dííbyej tééveri páneere múhdúné tsíeméné iípívyéjtsóne dííbyé hójtsɨ́ pañévú pícyoobe tééné avyéjuube dibye iíjcyaki. Aabéhjáa Cááni Píívyéébeke bóhówájtsoobe meke úújetsó muhdú dibye íjcyane. Áábedítyú dííbyé ámɨ́tsaráhcó bóhówaúcunúúbé ɨ́htsútuube íjcyáábe tájpí páneere ijcyáhi. Muuráhjáa ɨdsɨ́jɨ́véneri méimítyuháñé iímíbájchóne Cáání éllevu níjkyejɨ́vú ipyééne ílluréjuco dibye ávyéjuuténe.
Níjkyéjɨ múnáá ehnííñevu Píívyéébé Hajchi ávyejúúne
Aabe níjkyéjɨ múnáá ehnííñevu ɨ́htsútuube Cááníye Píívyéébe dííbyeke ávyéjújtsoóbe. Tsáháhjáa muurá múijyú dibye tsáápiikye níjkyéjɨ múnáadítyú néétune:
Uu Hájchíwu u íjcyáábeke uke o ávyéjujtsóhi.
Áhdurée tsá dibye dííbyedítyú néétune:
Dííbyéj caani o íjcyánéllii tájtsɨɨméné diíbye.
Árónáacáhjáa ihdyu Íllíkye apáábyéré ɨ́htsútuube íjcyáábeke ííñujɨ́vú ibóhówajcáróóbedítyú neébe:
Óvíi pámeere tahñéjté níjkyéjɨ múnaa Hájchíwúuke iávyéjújtsóóbeke duurúváhi.
Áánetúhjáa ihdyu diitye níjkyéjɨ múnáadítyú neébe:
Tápɨáábojte níjkyéjɨ múnaa kííjyebádu. Áhdure cúújuwádú diítye.
Téhduréhjáa tsiiñe Íllídityu neébe:
Uu ɨ́htsútuube Píívyéébe u íjcyáábé avyéjú tsá múijyú nɨ́jkéváityúne. Aabe ɨ́mɨáábé u íjcyaabe muhdú tene íjcyadújuco mɨ́amúnáama u méénuíñe. Muurá ɨ́mɨáábé u íjcyánéllii tsá ímityúné u ímílletúne. Áánéllii oo Dípiivyéébé o íjcyaabe uke pámé ehnííñevu ó pɨ́ááboó ɨ́ɨ́né imíjyaú u íjcyaki.
10 Téhduréhjáa tsiiñe dííbyedítyú neébe:
Uu ɨ́htsútuube ávyéjuube u íjcyaabée ú ípívyejtsó páneere íévéhóówari íjcyánéhjɨma ííñujɨ. 11-12 Áronéhjɨ́ wágóóóveé wájyamu nójcanújá wágóoovédu. Ehdu ténehjɨ u wáágóóné boone béhnéréjuco u ípívyéjtsoíñé éhne múúne wájyamu nójcanúné boone béhjáréjuco ditye cápáyoácódu. Árónáa ihdyu dɨ́ɨ́jtsaméí tsá múijyú cápáyóóvéityúne. Áhdure tsá múijyú muhdú u íjcyáityúne.
13 Téhduréhjáa tsá múijyú dibye tsáápikye níjkyéjɨ múnáadítyú néétune:
Íchihvúi táúniúvú diicya dímunáake úúma o táhjáné hajchóta.
14 Muurá diitye níjkyéjɨ múnaa Píívyéébé pɨáábojte íjcyame tsá íjpííma íjcyatúne. Aame panévatúré pɨ́áábohíjcyá pájtyetéímyeke.