2
Paalɛ aá abɛ́ ádɛ̄d ábɛ̂ nɛ̂ŋgáne áde Krǐstəə
Abɛ́ áde nyédíí nhɔ́g ne Krǐstəə áwédé nyé nlém á abum, échē edəŋge-ʼɛ épwiitad nyé nlém á abum. Nyêdé nlatɛ́n ne Edəə́dəŋ éche Ésáá. Nyêlûmteʼ eʼboŋ bé nlém, nyêwóo-ʼɛ nlém ń ngɔl ne nhɔ́g ne aníníí. Ḿmêm menyiŋge mɛ́lōn mbon nzé nyêwóó mewêmtɛn mehɔ́g, nyêlúmté melemlem mé edəŋge ne nhɔ́g ne aníníí, nyêwóó nlém nhɔ́g, nyêdé-ʼɛ nɛ̂ŋgáne mod nhɔ́g áyə̄l e kéchéé éche nyébɛlɛɛ́. Nyéēbɛ̄lē mekan ḿme mélûmte bán échɛn yə̌l chěn chɔ́ɔ nyéhɛdtɛɛ́ bwâm. Nyéēbɛ̄lē mekan ḿme mélûmte nɛ́n bán nyêdé kúmbe. Boŋ ne asuded á yə̌l, nyényîn bad bémpēe etógnɛ́n tómaa échɛn yə̌l. Nyéēbɛ̄lē mekan ḿme mépiinad nyé běn pɛn nsyə́ŋ, boŋ pɛn nyébɛle kə́ə́ŋne mekan ḿme méwôŋgan kə́ə́ŋne bad bémpēe. Mewêmtɛn ḿmɛ̄n mébɛ̂ nɛ̂ŋgáne ḿme Yesu Krǐstəə mémbɛ̄ɛ̄.
Abédé nyaa eche Dyǒb ádíí,
boŋ kénɛ̂, enkênwóŋgé mewêmtɛn nɛ́n aá mɔ́chəgned nɛ́n mɔ́ɔ̄ bɔ́ Dyǒb bétə́ə́.
Enkêntédté yə̌l etógnɛ́n,
boŋ ambɛ̌l eche yə̌l nɛ̂ŋgáne mbəledɛ,
bénchyāā-ʼɛ mɔ́ nɛ́ɛ moonyoŋ.
Áde ábédé nɛ́ɛ moonyoŋ, ansudéd eche yə̌l, ákwɛntɛ́n-nɛ awɛ́.
Ankwɛntɛ́n âwɛ́ kə́ə́ŋ ne kwééd e awɔg.
Né-ɔɔ́, Dyǒb dêmbɛ̌ mɔ́ etə́l éche étómtɛ́né achab ámīn,
ábɛ̄-ʼɛ mɔ́ dǐn áde átómé mǐn mésyə̄ə̄l.
10 Dyǒb dêmbɛ̌l nɛ́n âbɛl boŋ á dǐn áde Yesuɛ,
nhəgtéd ńsyə̄ə̄l ḿbwɔ̂g mebóbóŋ,
ké nhəgtéd ḿme ńdé á nkoŋ ḿmín, á nkǒŋ ńsé, kéʼɛ á mbwɔ́g e baásɛ̄.
11 Moosyəə́l áhɔ̂b aá Yesu Krǐstəə mɔ́ adé Sáŋgwɛ́ɛ́,
âbɛl Dyǒb Titɛ́ɛ ákud edúbé.
Nyébɛ̂ átîntê e bad ngáne tintinɛ
12 A-baányaŋ bé edəŋge, ngáne nyéyɔ́gkéʼáá mekan abɛl ḿme Dyǒb áhɔ́bé aá nyébɛl áde ḿbédé ne nyé, édé etógnɛ́n bwâmbwam bán nyébɛl mekan ḿme áhɔ́bé aá nyébɛl, bɔɔb áde méesaá ne nyé. Nyéwôŋ mbwɔ́g ń Dyǒb áte nyésuded-tɛ yə̌l áʼsō éʼ Dyǒb. Nyéwan áte bwâmbwam âbɛl mekan ḿme Dyǒb áhɛdɛɛ́, âbɛl boŋ eʼsoósoŋ ábe nyékúdé, éʼlôn mbon. 13 Nyébɛl nɛ̂ áyə̄le Dyǒb ádé ne nyé póndé ésyə̄ə̄l, âbɛl nyéwôŋ nlém âbɛl mekan mé bwâm ḿmé áhɛdɛɛ́ aá nyébɛl, nyébɛnle-ʼɛ mɔ́. 14 Nyébɛleʼ chǒm ésyə̄ə̄l ésebán nyényoŋge áte, nyêpentan-nɛ. 15 Nyébɛle nɛ́n âbɛl boŋ modmod eehɔ́béʼ aá nyêwóó atɔ́n dé mbéb ké á hɔ́g á yə̌l, nyésâŋ-ʼɛ. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l nyɛ́ɛ̄bɛ̄ bǎn bé Dyǒb ábe béewóo atɔ́n dé mbéb ké á hɔ́g á yə̌l, ábe bédé átîntê e bad bé mbéb ábe bébɛle mbéb póndé ésyə̄ə̄l. Nyêdé átîntê echâb á nkǒŋsé-te nɛ̂ŋgáne betintinɛ ábe bépɛneʼ. 16 Nyébɛle nɛ́n akal áde nyékalɛɛ́ nkalaŋ ḿmé ḿpɛɛneʼ aloŋgé áde déemaáʼ. Nzé nyêbɛle nɛ́n mɛ̌bɛ̄ kúmbe ne nyé á epun éche Krǐstəə ápɛɛ́ áyə̄le nɛ́n dɛ́lūmēd bán awan áde ńwánéʼáá áte ne ntǔ ḿme ḿbɛ́lé, béēbɔ́ɔʼɛ́. 17 Mɛ̌bɛ̄ nɛ̂ŋgáne nzɔm e mǐn echě bésyɔ́gé ámīn e nsɔ́n ḿme nyébɛlɛɛ́, nɛ̂ŋgáne mendɛ, áyə̄le adúbe áde nyédúbpé. Nhɛle-sɛ ńkūd metake, nwɛ́-ʼɛ áyə̄le nkaleʼ nkalaŋ ḿ bwâm melemlem ngáne nyémpē áyə̄le nyêdúbpé ḿmê nkalaŋ ḿ bwâm. Boŋ kénɛ̂ ndé menyiŋge mɛ̌wōgɛ̄n-nɛ nyé moosyəə́l menyiŋge. 18 Melemlem nɛ̂ dɔ́ɔ nyémpē nyétə́ŋgɛ́né menyiŋge awóg, nyêwógɛ́n-nɛ mɛ́mpē menyiŋge.
Paalɛ atelé tə̂ŋgɛne Timotiɛ bɔ́ Epafroditus
19 Nzé édé á ntíi ḿme Sáŋgú Yesuɛ, nwóó nlém âlóm Timotiɛ áwɛ̄n mwǎmpīn ḿ póndé, âbɛl boŋ pɔ́le éche mɛ́wɔ̄gkē áyə̄l echɛ̂n, éwêd mɛ nlém á abum. 20 Meewóoʼɛ́ modmod ampée nɛ́ɛ mɔ́ awě akoó ḿmê nlém awóŋ âdəŋ dé ábíi ngáne nyédíí. 21 Nhɔ́be nɛ́n áyə̄le bad ábe bélyə́gé ásē échab yə̌l chɔ́ɔ bétôŋtanné, béebɛlɛ́ɛ́ ngáne Yesu Krǐstəə áhɛdɛɛ́ aá bébɛl. 22 Nyé běn nyêbíí ngáne Timotiɛ álúmté aá mɔ́bɛle nsɔ́n bwâm. Abɛlé nsɔ́n ne mɛ âkal nkalaŋ ḿ bwâm ngáne mwǎn ábɛlɛɛ́ nsɔ́n ne sáá. 23 Né-ɔɔ́, nlyə́gé nlém mɛɛ́ mɛ̌lōm mɔ́ áwɛ̄n áde mɛ́nyīnnē ngáne mekan mɛ́bɛ̄ɛ̄nnē mɛ.
24 Ndúbpé-ʼɛ nɛ́n mɛɛ́ Sáŋgwɛ́ɛ́ ǎbɛ̌l mwǎmpīn ḿ póndé mměn ámpē mɛ́pɛ̌ áwɛ̄n.
25 Nnyíné nɛ́n mɛɛ́ édé etógnɛ́n mɛ âlóm awed mwǎnyaŋ Epafroditus áwɛ̄n. Abɛle nsɔ́n ḿme Krǐstəə ne mɛ, awôŋgan-nɛ âtə́ŋgɛn bad ábe bétə̂ŋgan nkalaŋ ḿ bwâm, mɔ́-ʼaá abédé nɛ̂ŋgáne mésɛ́nzɛ ḿme nyélómé âwóŋgɛn mɛ. 26 Awóó nlém áte bwâmbwam ânyín nyé moosyəə́l, anwóg-kɛ ndutul áde áwógé bán nyêwógé bán mɔ̂nkolé. 27 Édé mbále bán ankolé, ápōn-nɛ kə́ə́ŋ ne awɛ́. Boŋ Dyǒb dénwōg mɔ́ ngɔl, saá-kaá mwěmpɛn, Dyǒb dénwōg mɛ́mpē ngɔl. Enkênkwɛntɛ́nné aá áwɛ̂ âbɛl boŋ meénabpé abɛ́ á ndutul-tê. 28 Né-ɔɔ́, nwóó nlém áte bwâmbwam âlóm mɔ́ áwɛ̄n âbɛl boŋ nyéwôg menyiŋge ânyín mɔ́ ámpē, mɛ-ʼɛ ámpē meébūdē atag áte áyə̄l echɛ̂n. 29 Né-ɔɔ́, nyébɛ̂ menyiŋge âkob mɔ́ nken áyə̄le adúbpé Sáŋgwɛ́ɛ́ ngáne nyémpē nyédúbpé, nyébage-ʼɛ bad nɛ̂ŋgáne mɔ́ edúbé. 30 Nyébage mɔ́ edúbé áyə̄le ampon awɛ́, abɛ́-ʼɛ á nsəl ń soŋ abɛle áde ábɛnlɛɛ́ Krǐstəə. Ambɛl nɛ́n âbɛl boŋ áwôŋgɛn mɛ âbɛl nsɔ́n ḿme nyéběn nyéehɛleʼaá-sɛ nyébɛl.