11
Iwe, lon aeuin ierin mwün Tarius ewe re Metia, ngang üa pwal nom ren Mikael pwe üpwe alisi o apöchöküla.”
Ewe kingen mwün efeng me ewe kingen mwün ör
11.2-45
Iwe, ewe chon läng a üra, “Iei üpwe aiti ngonuk mine a let. Nengeni, pwal ülüman king repwe nemenem lon Persia. Nge ewe afömanün epwe fokun pisekisek seniir meinisin. Iwe, lupwen epwe watte an pöchökül ren an pisekisek, epwe amwökütü mwü meinisin, pwe repwe maun ngeni ewe mwün Kris. Mürin, eman king mi fokun pwora epwe ütä o nemeni eu mwü mi fokun watte, epwe pwal föri mochenin letipan. Nge lupwen a tori watten an nemenem, mwün epwe tala o kinikinfesen lon rüanü kinikin. Iwe, sap mwirimwirin repwe nemeni ewe mwü, pwe ekoch repwe nemeni, nge pöchökülen ekewe chon nemeni esap pwal wewe ngeni pöchökülen ewe mi nemeni me lom.
Mürin, ewe kingen Isip epwe pöchökül. Nge eman me lein nöün kewe samolun sounfiu epwe pöchökül seni, pwe ewe mwü a nemeni epwe fokun watte. Iwe, mürin ekoch ier ewe kingen Isip epwe eäni eu pwonen atipeeu ngeni ewe kingen Siria o apwüpwülüa nöün fefin ngeni, pwe epwe fis kinamwe. Nge ewe pwonen atipeeu esap nonomotam. Iwe, ewe fefin me nöün chon angang mi eti pwal nöün we repwe mälapök me ätewe a pwülüeni.
Lon ewe fansoun eman seni familien ewe fefin epwe king. Iwe, i epwe feito o maun ngeni ewe mwichen sounfiu nöün ewe kingen Siria, epwe tolong lon an we leni mi pöchökül o akufuur. Iwe, epwe uweela Isip ar kewe uluulun anümwäl mi för seni mächä, pwal ar pisek mi aüchea ra för seni silifer me kolt. Iwe, mürin esap chüen maunsefäl ngeni ewe kingen Siria lon ükükün ekoch ier. Mürin, ewe kingen Siria epwe feila o maun ngeni ewe kingen Isip, nge epwe süsefäl ngeni poputän fanüan. 10 Iwe, nöün ewe kingen Siria kewe mwän repwe amol ngeni maun o achufengeni eu mwicheichen sounfiu mi fokun watte. Eman me leir epwe feila me nöün sounfiu o pwölüela ewe fanü usun eu chanpupu a puwu seni lon lenian. Iwe, lupwen ar maun, repwe fokun tori ewe leni mi tit än ewe kingen Isip. 11 Mürin, ewe kingen Isip epwe song, epwe feila o fiu ngeni ewe kingen Siria. Nge ewe mwicheichen sounfiun Siria epwe oolong lepöün ewe kingen Isip. 12 Iwe, ewe kingen Isip epwe lamalamtekia, pun a niela chomong ngeröün aramas, nge epwe chök win lon fansoun mochomoch. 13 Mürin ewe kingen Siria epwe liwiniti fanüan o amwichafengenisefäli eu mwicheichen sounfiu mi chowatte seni me mwan. Iwe, epwe liwinsefäl mürin ekoch ier fän an mwicheichen sounfiu mi chowatte, pwal fän pisekin maun mi chomong.
14 Lon ewe fansoun chomong aramas repwe ütä o ü ngeni ewe kingen Isip. Epwe pwal wor chon mwänewüs lein aramasom en Taniel, repwe ü ngeni, pwe repwe apwönüetä eu kapasen osuni, nge repwe chök feiengau. 15 Mürin, ewe kingen Siria epwe feito, epwe pwelifeili eu telinimw mi fokun pöchökül tittin fän pisekin maun o winneni. Nge ekewe sounfiun Isip resap tongeni pworaiti, ir mwo ekewe mi fokun sipeöch le maun, nge resap tongeni ü ngeni. 16 Iwe, ewe kingen Siria epwe föri ngeniir mine a mochen, nge esap wor eman epwe tongeni pälüeni. Epwe nonom lon ewe fanüen pwon o nemeni meinisin. 17 Epwe fokun ekiekin feito fän an mwichen sounfiu meinisin, epwe pwal afisätä eu pwonen kinamwe ngeni ewe kingen Isip o apwüpwülüa ngeni nöün fefin, pun a ekiekin ataela mwün. Nge an akot esap fis. 18 Mürin epwe maun ngeni ekewe fanüen aroset o liapeni chomong. Nge eman samolun sounfiu epwe akufu o aükätiu an lamalamtekia, epwe pwal liwini ngeni liwinin an föför. 19 Ewe kingen Siria epwe liwinsefäl ngeni ekewe leni mi tit lon püsin fanüan, epwe turulong lon feiengau, iwe, iei sopolan manauan.
20 Iwe, ewe king mi siwili epwe tinala eman chon ioni takises lon ewe fanü, pwe epwe ioni takises fän pöchökül o awattela wöün mwün. Nge mürin ekoch chök ier ei king epwe pwal ninnila, nge esap fis fän song ika lon maun. 21 Mürin, eman aramas mi fokun ngau epwe siwili lon wisan, nge sap wenewenan pwe epwe wiseni. Epwe war, nge esap wor eman epwe mefi me mwan, epwe pwal nemenem ren an tipachemsolä me kapas amichimich. 22 Epwe ärala mwicheichen sounfiu mi ü ngeni, epwe mwo nge pwal awesi eman mi lap me lein ekewe souasoren ewe pwon lon Israel. 23 Epwe eäni eu pwonen atipeeu ngeni ekoch mwü, nge epwe chök atupuur. Iwe, epwe fefeitä o pöchökülela, inamwo ika mwün a chök kükün. 24 Epwe war o maun ngeni ekewe kinikinin ewe fanü mi fokun pisekisek, nge esap wor eman epwe silei me mwan. Epwe pwal föri mine an kewe lewo resap fokun mwo föri. Iwe, epwe ineti ngeni chiechian wöün a liapeni lon maun, epwe pwal ekiekin maun ngeni leni mi tit o pöchökül, nge lon fansoun mochomoch chök. 25 Iwe, epwe emwenala eu mwicheichen sounfiu pwe epwe maun ngeni ewe kingen Isip fän pöchökül me pwora. Iwe, ewe kingen Isip epwe pwal maun ngeni fän mwichemongun nöün sounfiu mi fokun pöchökül, nge esap tongeni ü ngeni, pun aramas repwe chüangauei. 26 Fokun pwal chokewe mi eti le mongö anan mi anö repwe afisätä an feiengau. Iwe, nöün sounfiu repwe süla, nge chomong repwe ninnila. 27 Mürin, ekewe ruoman king repwe chök ekiekietä sokun föför mi ngau. Repwe mot ngeni chepel o kapas chofanafengen. Nge ar ekiek esap fis, pun esamwo tori ewe fansoun Kot a filätä. 28 Iwe, ewe kingen Siria epwe liwinsefäliti poputän fanüan fän wöün mi chomong, nge lon lelukan epwe chök ekiekin atai ewe lamalam än nöün Kot aramas. Iwe, epwe chök föri mine a mochen o liwinsefäliti poputän fanüan.
29 Lon eu fansoun Kot a fen filätä, ewe kingen Siria epwe feila o maunsefäl ngeni Isip, nge esap fisiöch usun me mwan. 30 Pun sein Saipiros repwe war o maun ngeni, iei mine epwe feila seniir fän niuokus. Iwe, epwe liwinla fän song o atai ewe lamalam än nöün Kot aramas, epwe pwal eäni kirikiröch ngeni chokewe ra pöütala ewe lamalam. 31 Iwe, nöün sounfiu repwe war o alimengaua ewe Imwenfel, repwe pwal aükätiu ewe asoren kek mi fis iteiten rän. Iwe, repwe anomu lon eu mettoch mi fokun anioput epwe afisätä feiengau. Tan 9.27; 12.11; Mat 24.15; Mark 13.14 32 Ewe king epwe michi chokewe mi pöütala ar lamalam pwe repwe eti, nge chokewe mi silei ar Kot repwe tipepos o ü ngeni. 33 Mürin, chokewe mi tipachem lein ekewe aramas repwe öüröüra chomong. Nge epwe fis lon eu fansoun pwe repwe mäla lon maun ika kekila, repwe pwal oola o mwelele. 34 Lupwen a fis ewe ninni, nöün Kot kewe aramas repwe angei ekis alilisir. Iwe, chomong repwe chiechi ngeniir, nge sap seni wenecharen letiper. 35 Iwe, ekoch lein ekewe chon mirit repwe feiengau pwe epwe fis än ekewe aramas sosot, ar limelim me ar ling tori ewe fansoun sopolan a pwüngüla me ren Kot, nge esamwo tori.
36 Iwe, ewe kingen Siria epwe föri mine a mochen, epwe püsin seikätä o alinga pokiten a ekieki pwe a tekia seni ekewe kot meinisin, epwe pwal eäni kapasen turunufas ngeni ewe Kot mi tekia seni ekewe kot meinisin. Iwe, epwe fefeitä tori än Kot song epwe fis ngeni. Pun mine Kot a apwüngala epwe fis. 2.Tes 2.3-4; Pwär 13.5-6 37 Iwe, ewe king esap aleasochis ngeni än an kewe lewo kewe kot ika meniniti ewe kot fefin ra asamolu. Esap fokun aleasochis ngeni eman lein ekewe kot, pun epwe chök ekieki pwe a tekia mwer meinisin. 38 Nge epwe asamolu ewe kot mi tümwünü imwen maun, eman kot an kewe lewo resap silei. Iwe, epwe asamolu o asor ngeni kolt me silifer, fau aüchea me pisek mi aüchea. 39 Iwe, epwe anomu chon ekis pwe repwe mamasa ekewe leni mi tit o pöchökül, aramas mi asamolu eman koten ekis. Iwe, ewe king epwe fokun aiteüöchü chokewe mi aleasochis ngeni, epwe seikiretä pwe repwe nemeni chomong aramas o ineti ngeniir fanü pwe liwinir.
40 Lon ewe fansoun sopolan ewe kingen Isip epwe maun ngeni ewe kingen Siria. Nge ewe kingen Siria epwe müttirito usun eu mölümöl fän wan woken me chon wawa oris, pwal fän wan sip mi chomong. Epwe tolong lon ekewe fanüen ör o pwölürela usun eu chanpupu mi säsewu seni lon lenian. 41 Iwe, epwe pwal tolong lon ewe fanüen pwon o niela chomong ngeröün aramas. Nge chon Etom me Moap, pwal chokewe mi chüen manau lein chon Amon repwe sü seni ewe feiengau. 42 Epwe maun ngeni ekewe fanü, epwe pwal liapeni Isip. 43 Iwe, epwe nemeni ekewe lenien iseis kolt me silifer, pwal ekewe pisek aüchea lon Isip. Ekewe chon Lipia me chon Itiopia repwe nom fän nemenian. 44 Mürin, pworaus seni fanüen ötiu me efeng epwe amairüw. Iwe, epwe feila fän an lingeringer mi watte, pwe epwe niela o arosala chomong aramas. 45 Iwe, epwe aüetä imwan imw mangaku mi fokun lingöch lefilen ewe matau me ewe chuk ia ewe Imwenfel a nom ie. Mürin epwe tori sopolan, nge esap wor eman epwe alisi.”

11:31: Tan 9.27; 12.11; Mat 24.15; Mark 13.14

11:36: 2.Tes 2.3-4; Pwär 13.5-6