^
2 Corintios
Kwaꜙ baˊ Dio beꜘ jnänˋ läꜙ maˊ jëëꜘ jneˊ heˉ wɨɨꜘ
Gaꜙmiꜙsɨɨꜗ Paaˊ hʉʉˊdsëˉ heˉ maˊ dsooyˈ taꜙ jwɨɨˉ Corinto
Hnøøꜗ jø̱hˉ dsëˉ jneˊ kihˈ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ heˉ hlɨɨhˈ mahꜗ jä̱yhꜘ kaˉlähꜘ
Gaꜙläꜙmeehꜙ dsëꜗ Paaˊ läꜙ maˊ gyayˈ jwɨɨˉ Troa
Taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo le̱hꜙ baˊ jneˊ
Gaꜙhlëëhꜘ Paaˊ kihˈ hmoohˊ hmëëꜘ
Cha̱a̱ˉ jneˊ kya̱a̱hˊ heˉ maˉdsooꜘ dsëˉ jneˊ kihˈ Dio
Kihꜗ heˉ gaꜙju̱u̱ꜗ Cristo gaꜙji̱i̱hˈ juuˈ jnänˋ kya̱a̱hˊ Dio
La̱a̱ꜗ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ gwahꜙ kihꜗ Dio
Maˊ hnøøˈ Paaˊ maˊ jmeeˈ dsaˉ Corinto heˈ kiyhꜗ
Gaꜙcho̱o̱hꜗ dsaˉ kuuˊ kihˈ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Jerusalén
Tito kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱hˊ
Hnøøꜗ kwaˊ jneˊ kuuˊ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëˉ jneˊ
Gaꜙjmeeꜘ Paaˊ dsooꜘ heˉ la̱a̱yꜗ apóstol
Paaˊ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ jmä̱ä̱˜ hñiiꜘ ka̱a̱hˊ
Gaꜙjmä̱ä̱ꜗ Paaˊ hñiiꜘ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ chaˉ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ
Gaꜙjëëꜗ Paaˊ ko̱o̱ˉ jeeˊ laˈ naˊhñaahꜗ
Maˊ kye̱ˉ Paaˊ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ
Gaꜙhɨhꜗ Paaˊ juuˈ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ Corinto