BƠ-ÀR PƠYOA C̆ƠMRỪP
MƯ̆NG KƠI
PIER
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pier, mơnih tơdi-tơdài Yàng Jêsu Krist, pơyoa tơ du mơnih hũ pơlih-rơwah, la du mơnih dò hơdiŭ atàh plơi-lơgăr phŭn, c̆ơrlah-c̆ơrlờp lăm du c̆àr Pôntu, Galati, Kapadôs, Asi sơ̆ng Bithini, du mơnih hũ Yàng Pô Lơngì la Ama thơu dơlhơu sơ̆ng pơlih-rơwah, du mơnih hũ Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri ngă pơsơc̆ih-sri tô păng-duh Yàng Jêsu Krist sơ̆ng hũ pơ-ơnah lăm pơnuaĭ srah drah Pô.
Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai 'brŏ hũ pơtơ̆l lô tơ buơl adơi-ai!
Pơnuaĭ Gơnừm-C̆àng
Mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì, Ama Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist. Kơyoa hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm dơlah-dơlài Pô, buơl gudrơi hũ đih apui bơrhơu tô hũ sa pơnuaĭ gơnừm-c̆àng hơdiŭ, gơnừm tơ bruă Yàng Jêsu Krist hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai, sơ̆ng đồ-lĕng sa phŭm-kơsai 'buh roh-rui, 'buh sơŭ-brơŭ, sơ̆ng 'buh thu-jrùh, hũ pioh lăm du tăl lơngì tơ buơl adơi-ai, la du mơnih gơnừm tơ pơnuaĭ păng-tui hũ grăp-gròng kơyoa gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì, tô hũ đồ-mă pơnuaĭ anĭt dŏng-pơklàh Pô hũ pioh lờih, la pơnuaĭ rơŭ hũ ràng-tơbiă lăm tŭ-hơrơi luĭ-dŭt. Sờh-sài bĕ mư̆ng pơnuaĭ nư̆n, yah lài tŭ ni buơl adơi-ai dò kŏng pơnuaĭ pơđì-pơđoa dơnuh-dơnà lăm sa-sĭt suơi tơkrah lô pơnuaĭ pơlòng gleh-glăr. Bruă-phŭn tơgrơ̆ pơnuaĭ pơlòng gleh-glăr nư̆n la tô lòng-c̆rùh pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai, la phơ̆n c̆ơk-màng rơlau tơ mừh — yah mừh la phơ̆n rơŭ roh-rui bloh kŭng păl kŏng lòng-c̆rùh lăm apui, — tô buơl adơi-ai rơŭ hũ mơyòm-rơnăm, màng-kơc̆rà, sơ̆ng prŏng-màng tŭ Yàng Jêsu Krist tơbiă truh. Pô la Pơtau buơl adơi-ai 'bu 'buh bloh duh-rơnăm, la Pô tŭ ni buơl adơi-ai ka păp mơta bloh sơđaŭ păng-duh, sơ̆ng sờh-sài lăm pơnuaĭ sờh-sài màng-kơc̆rà 'buh rơgơi đờm jiơ̆ng. Kơyoa buơl adơi-ai đồ-mă hũ phŭn-hơjŭng pơnuaĭ păng-tui, la pơnuaĭ dŏng-pơklàh bơngă-joa drơi.
Pơnuaĭ Dŏng-Pơklàh Hũ Brơi Pơthơu Dơlhơu
10 Mư̆ng pơnuaĭ dŏng-pơklàh nư̆n, du mơnih gơnuăr-hwơ̆r hũ c̆ơ-duah, sơnư̆ng-bơngoàn nĭ-nùn, sơ̆ng hũ đờm hwơ̆r dơlhơu mư̆ng pơnuaĭ anĭt-brơi-soh hũ pioh lờih tơ buơl adơi-ai. 11 Bơngă Sơc̆ih-Sri Pô Krist dò lăm buơl guñu hũ brơi tơ buơl guñu thơu loh-làng, tŭ buơl guñu c̆ơ-duah tô thơu kơyoa pơnuaĭ lơi sơ̆ng lăm tŭ-hơrơi lơi, tô đờm brơi thơu dơlhơu mư̆ng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr bloh Pô Krist păl kŏng, kŭng yơu mư̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà rơŭ truh hơdơi nư̆n. 12 Du mơnih gơnuăr-hwơ̆r nư̆n hũ ràng-tơbiă brơi thơu lài buơl guñu 'buh duh bruă tơ rùp-phŭn drơi, bloh duh bruă buơl adơi-ai. Nư̆n la tơgrơ̆ pơnuaĭ hơrơi ni du mơnih pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm hũ pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai, lăm gơnăp-gơnuăr Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, la Pô mư̆ng ngŏ lơngì pơđăr trŭn. Nư̆n la tơgrơ̆ pơnuaĭ bloh rùp-phŭn du mơnih gơdrưh kŭng lơkơu-khiăng hũ c̆ơ 'buh.
Pơto-Kơkơi Hơdiŭ Sơc̆ih-Sri
13 Yơu nư̆n, buơl adơi-ai rơc̆ăng bĕ hơtai-akŏ, thơu tư̆ng-kơrhia bĕ, daŭ pơnuaĭ gơnừm-c̆àng wĭl-tơ̆l lăm pơnuaĭ anĭt-brơi-soh rơŭ hũ brơi tơ adơi-ai lăm tŭ Yàng Jêsu Krist tơbiă pơ'buh. 14 Yơu du mơnih anà thơu păng-bơbah, buơl adơi-ai juơi ngă tui du pơnuaĭ hàm-khiăng glài-sơnoh dơlhơu thrơi, tŭ buơl adơi-ai ka thơu hơgĕ mư̆ng Yàng. 15 Bloh, yơu Pô hũ iơu buơl adơi-ai la sơc̆ih-sri, nư̆n buơl adơi-ai kŭng păl sơc̆ih-sri lăm abih tơgrơ̆ bruă-ngă pơnuaĭ-đờm drơi. 16 Kơyoa hũ pơnuaĭ wă: “Buơl guhã păl sơc̆ih-sri, kơyoa Kơu la sơc̆ih-sri.” * 1:16 Lebi 19:2. 17 Yah buơl adơi-ai angăn Pô 'buh pơklah-krơi mơnih lơi, c̆ahrơña yàu aràng tui bruă buơl guñu ngă, la Ama, nư̆n mă bĕ hơtai-hơtiàn duh-huơĭ bloh hơdiŭ lăm tŭ-hơrơi dò sơdăng ni. 18 Kơyoa buơl adơi-ai thơu lài, 'buh iơŭ gơnừm tơ du phơ̆n sơmăr roh-rui, yơu priă halài mừh bloh buơl adơi-ai hũ tơrbuh klàh rài hơdiŭ 'buh kwơ-màng hơgĕ mư̆ng kơi-kŏ pàng-yau drơi luơi wơ̆, 19 bloh la gơnừm tơ drah c̆ơk-màng Pô Krist, yơu drah Abo Anà 'buh nàm-lơka, 'buh nàl sơŭ, 20 hũ ngă-nìn dơlhơu tơ tŭ c̆rơ̆ng-tơbiă lơngì-tơsì tơnah-rơya, sơ̆ng kơyoa buơl adơi-ai bloh hũ ràng-tơbiă lăm tŭ-hơrơi luĭ-dŭt ni. 21 Gơnừm tơ Pô bloh buơl adơi-ai păng-tui lăm Yàng Pô Lơngì, la Pơtau hũ ngă tơ Pô hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai, sơ̆ng brơi tơ Pô pơnuaĭ màng-kơc̆rà, tô buơl adơi-ai daŭ kơjăp pơnuaĭ păng-tui sơ̆ng pơnuaĭ gơnừm-c̆àng lăm anih Yàng Pô Lơngì.
22 Gơnừm tơ bruă păng-duh pơnuaĭ-tơpă, buơl adơi-ai hũ ngă pơsơc̆ih-goh bơngă-joa drơi tô hũ pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm adơi-ai sơ̆ng hơtai-hơtiàn tơpă-tơpe. Buơl adơi-ai păl uơ̆n-rơnăm gơŭ bĕ sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn. 23 Buơl adơi-ai hũ đih apui bơrhơu, 'buh iơŭ gơnừm tơ găr-pơjeh 'buơ̆n brŭ-lơhiă, bloh gơnừm tơ găr-pơjeh 'buh tŭ lơi brŭ-lơhiă, nư̆n la gơnừm tơ pơnuaĭ hơdiŭ mĭt-mĭt sơ̆ng pràn-kơjăp Yàng Pô Lơngì. 24 Kơyoa,
“Abih tơgrơ̆ jơi drah-rơlo mơhiơ̆ yơu rơ̆,
Sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ màng-kơc̆rà ñu mơhiơ̆ yơu bơnga rơ̆.
Rơ̆ thu, bơnga jrùh,
25 Bloh pơnuaĭ Yàng dò mĭt rài pơdò rài.” 1:25 Êsai 40:6-8.
Pơnuaĭ nư̆n la Pơnuaĭ-Siàm hũ pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai.

*1:16 1:16 Lebi 19:2.

1:25 1:25 Êsai 40:6-8.