8
Ndơ ôp brah
Aƀaơ dja dăn mân ma puăch i bu lĕ jêh ôp brah nây. Bân lĕ gĭt jêh, dâng lĕ bân geh nau gĭt vât, tih ma nau gĭt vât jan ăn kơp êng săk nơm kuŏng gĭt blao rlau bu, yơn ma nau rŏng mâu ôh kơt nây, nau rŏng jan ăn tâm kơl rdŏk njêng.* 8:1-13: 1Kô 10:25-11:1; Mat 15:11; Kar 15:29; Rôm 14:1-3, 14-23; 1Ti 4:2-5; Hêb 13:9 Lah geh du huê bunuyh mân êng săk păng nơm lah lĕ gĭt vât nau jêh, lah ndri păng i nây ê hŏ ôh gĭt vât ngăn. Jêh ri bu moh i rŏng ma Kôranh Brah, Kôranh Brah gĭt năl păng i nây đŏng.
Lah ndri ma nau sông sa ndơ ôp brah, bân lĕ gĭt jêh brah êng ta kalơ trôk ta neh ntu dja mâu ôh geh nau khlay, geh du huê Kôranh Brah nơm dơm geh nau khlay.* 8:4: NVa 4:35 Bol lah geh ndơ i bunuyh de kơp lah brah ta kalơ trôk, mâu lah ta neh ntu dja kađôi, bol lah geh ŏk ndơ bu kơp lah brah, kơp lah kôranh,* 8:5-6: 1Kô 10:19-20; Êph 1:21; Kôl 1:15-17 yơn ma bân geh du huê dơm, Kôranh Brah i Bơ̆ bân. Păng lĕ njêng dâng lĕ ntil ndơ, jêh ri bân dja gŭ rêh gay ma geh nau khlay ma Păng nơm. Ndri bân geh du huê Kôranh dơm, jêng Brah Yêsu Krist. Dâng lĕ ndơ geh yor ma tă bơh Păng, jêh ri bân geh nau rêh jêng yor ma tă bơh Păng đŏng.
Yơn ma mâu ôh geh dâng lĕ bunuyh gĭt vât nau i nây. Bunuyh aƀă nuih n'hâm hôm e mân ma brah êng êng i nây, khân păng sa puăch ôp brah tâm ban ma hôm e ôp brah đŏng, yorlah nuih n'hâm khân păng mân hôm rdja, jan ăn khân păng mân rvê khân păng lĕ jan tih. Yơn ma mâu ôh yor ma ndơ sông sa Kôranh Brah răm ma bân. Lah bân mâu sa kŏ Păng mâu răm rlau ma bân, lah bân sa kŏ Păng mâu răm rlau ma bân đŏng.* 8:8: Rôm 14:17 Yơn ma ăn njrăng, klach lah nau dơi i khân ay may dơi sa nây jan ăn phung i rdja ta nau nsing geh nau rvê ta nuih n'hâm chrao.* 8:9: Rôm 14:13 10 Lah geh du huê bunuyh i rdja ta nau nsing say khân ay may gŭ sông sa ndơ ôp brah ta jay ntŭk ôp brah, lah ndri nau i nây leo păng sông sa ndơ ôp brah đŏng, bol lah ta nuih n'hâm păng hôm mân ndơ i nây jêng tih. 11 Lah ndri bunuyh rdja i nsing ma Brah Krist i nây roh hêng yor ma tă bơh nau khân ay may gĭt vât, yơn ma Brah Krist lĕ khât tâm ntang ma păng đŏng.* 8:11-12: 1Kô 8:1; Rôm 14:15, 23; 15:1-2 12 Lĕ tih jêh, lah khân ay may jan tih ăn ma oh nô i nsing rdja jan ăn păng rngot rvê ta nuih n'hâm. Ndơ i nây khân ay may lĕ jan tih ma Brah Krist đŏng. 13 Kơt ndri lah geh du ntil ndơ sông sa i jan ăn du huê oh nô ta nau nsing geh jan tih, gâp mâu hôm ŭch ôh sa puăch n'ho ro, gay ma lơi ăn du huê oh nô ta nau nsing geh jan tih.* 8:13: Rôm 14:21

*8:1 8:1-13: 1Kô 10:25-11:1; Mat 15:11; Kar 15:29; Rôm 14:1-3, 14-23; 1Ti 4:2-5; Hêb 13:9

*8:4 8:4: NVa 4:35

*8:5 8:5-6: 1Kô 10:19-20; Êph 1:21; Kôl 1:15-17

*8:8 8:8: Rôm 14:17

*8:9 8:9: Rôm 14:13

*8:11 8:11-12: 1Kô 8:1; Rôm 14:15, 23; 15:1-2

*8:13 8:13: Rôm 14:21