3
Kon Kôranh Brah nơm
Uănh hŏm, nau rŏng Kôranh Brah Bơ̆ bân kuŏng hô ngăn, tât ma Păng kuăl bân kon Păng nơm. Jêh ri bân jêng kon Păng ngăn. Bunuyh i mâu nsing ma Brah Krist mâu ôh gĭt năl bân jêng kon Păng, yor ma khân păng mâu gĭt năl Kôranh Brah.* 3:1: Yôh 1:12; Rôm 8:16; Gal 3:26 Ơ phung i gâp rŏng, aƀaơ dja dâng lĕ bân lĕ jêng kon Kôranh Brah nơm jêh. Yơn ma Păng ê hŏ nhhơ ma bân a mơm bân jêng ta nar Brah Krist nsôh săk ri tay. Ta nar i nây bân jêng tâm ban ma Brah Krist, yorlah bân mra say Păng n'hêl nanê̆ ngăn đŏng.* 3:2: Rôm 8:17; Phi 3:21; Kôl 3:4 Bu moh i geh nau rnơm say Păng kơt nây, bunuyh i nây gŭ rêh lơ ma ueh tâm di đah nau Păng ŭch, ntlơi lơi nau jan djơh, kơt Păng nơm lĕ kloh gŭ sŏng đŏng. Bu moh i jan tih, păng i nây jan rlau bơh nau Kôranh Brah đă, yorlah jan tih jêng jan mâu tâm di bơh nau Kôranh Brah đă. Khân ay may lĕ gĭt jêh, Brah Yêsu văch ta dja, gay ma sŏ lơi nau tih bân, yơn ma ta Păng nơm mâu ôh geh nau tih.* 3:5: Yôh 8:46; 2Kô 5:21 Bu moh i gŭ ta Păng, bunuyh i nây mâu hôm ôh jan tih. Yơn ma bu moh i mâu ôh bah jan tih, bunuyh i nây mâu ôh gĭt năl Păng, mâu đŏng gĭt say Păng.* 3:6: 1Yô 1:9; Rôm 6:11, 14
Ơ kon sau, lơi ôh ăn bu mƀrôh khân ay may. Bu moh i jan kar sŏng, păng i nây jêng bunuyh sŏng, tâm ban ma Brah Yêsu sŏng đŏng. Yơn ma bu moh i jan tih, păng i nây kon kôranh mpôl brah djơh, yorlah kôranh mpôl brah djơh lĕ ơm jan tih ntơm bơh saơm nơh ngăn. Ndri dâng Brah Krist i Kon Kôranh Brah văch ta dja, gay ma n'groh lơi dâng lĕ nau kar kôranh mpôl brah djơh i nây.* 3:8: Yôh 8:44; 12:31 Bu moh i lĕ jêng kon Kôranh Brah, păng i nây mâu ôh jan tih, yorlah păng lĕ geh nau rêh mhe tă bơh Kôranh Brah. Jêh ri păng mâu hôm ôh blao jan tih, yorlah păng lĕ jêng kon Kôranh Brah.* 3:9: 1Yô 5:18 10 Ta nau i dja bân dơi gĭt năl n'hêl bu moh i jêng kon Kôranh Brah nơm, bu moh i jêng kon kôranh mpôl brah djơh: Bu moh i mâu ôh jan sŏng, păng i nây mâu ôh di kon Kôranh Brah, jêh ri bu moh i mâu rŏng ôh ma oh nô ta nau nsing, păng i nây mâu đŏng di kon Kôranh Brah.
Nau tâm rŏng ta phung nsing ma Brah Krist
11 Ăn bân tâm rŏng ndrăng ma phung nsing. Nau i nây khân ay may lĕ tăng bơh ntơm khân ay may nsing ma Brah Krist nơh.* 3:11: Yôh 13:34 12 Bân lơi ôh jan tâm ban ma Kain* 3:12: Kain i kon bu klô Ađăm, Ađăm jêng bunuyh tŏl nguai Kôranh Brah njêng. i jêng kon kôranh mpôl brah djơh, jêh ri nkhât lơi i oh păng nơm. Mơm dâng păng nkhât lơi i oh păng nơm kơt nây? Yorlah păng nơh lĕ vay jan djơh, yơn ma i oh păng vay jan sŏng.* 3:12: NNt 4:8
13 Ơ oh nô ta nau nsing, lah geh bunuyh i mâu nsing ma Brah Krist ji biănh ma phung khân ay may, lơi ôh khân ay may ndrŏt hih rhŏl.* 3:13: Yôh 15:18-20 14 Bân lĕ gĭt săk bân nơm lĕ klaih jêh bơh nau mra gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro, lĕ geh nau rêh n'ho ro. Bân lĕ gĭt nau i nây yor ma bân blao tâm rŏng đah phung oh nô ta nau nsing. Yơn ma bu moh i mâu blao rŏng oh nô ta nau nsing, păng i nây mra gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro.* 3:14: Yôh 5:24 15 Bu moh i ji biănh ma oh nô ta nau nsing ma Brah Krist, Kôranh Brah kơp păng i nây tâm ban ma bunuyh nkhât bu. Jêh ri khân ay may lĕ gĭt jêh, bunuyh i nkhât bu nây mâu ôh geh nau rêh n'ho ro.* 3:15: Mat 5:21-22 16 Brah Yêsu lĕ jao nau rêh Păng nơm gay ma rklaih bân bơh nau Kôranh Brah tê̆ dôih, ta nây bân say nau rŏng ngăn. Lah ndri ăn bân jan kơt nây đŏng jao nau rêh bân ăn ma oh nô ta nau nsing ma Brah Krist.* 3:16: Yôh 10:11; 15:13 17 Lah bu moh i geh drăp ndơ ta neh ntu dja, jêh ri say du huê oh nô ta nau nsing ma Brah Krist i mâu geh mâu tŏng, yơn ma mâu ôh uănh geh ma ôbăl, lah ndri mơm dâng păng i geh drăp ndơ nây blao lah săk păng nơm rŏng ma Kôranh Brah?* 3:17: Yak 2:15-17
18 Ơ kon sau, bân mâu ôh di rŏng ta bŏr mbung ngơi dơm, ăn bân rŏng ta ndơ i bân jan, jan kơt nây mơ geh nau rŏng ngăn. 19 Lah bân geh nau rŏng kơt nây bân dơi gĭt năl bân kon Kôranh Brah, nđâp ma jan tâng nau nti i ngăn, jêh ri nuih n'hâm nau mân bân mâu hôm ôh klach rvê ta năp măt Kôranh Brah, 20 bol lah bân mân ta nuih n'hâm di ma Kôranh Brah tê̆ dôih ma bân. Kôranh Brah gĭt n'hêl rlau ma bân nây, Păng gĭt dadê dâng lĕ ndơ.* 3:20: Êsa 55:7-9 21 Ơ phung i gâp rŏng, lah bân mâu ôh mân ta nuih n'hâm di ma Kôranh Brah tê̆ dôih ma bân, ndri bân geh nuih n'hâm bănh gŭ ta năp Kôranh Brah mâu đŏng geh nuih n'hâm klach rvê.* 3:21: Hêb 4:16 22 Lah ndri moh ndơ i bân dăn bơh Păng, bân mra geh kơt nây ngăn ro, yorlah bân lĕ ndjôt tâng nau Păng đă, nđâp ma lĕ jan tâng ndơ i Păng răm maak.* 3:22: Yôh 15:7 23 Nau đă i Păng ăn ma bân nây kơt nđa: Iăt ma bân nsing ma Brah Yêsu Krist i Kon Păng nơm, ndrel ma tâm rŏng ndrăng nơm, tâng kơt nau i Păng lĕ đă ma bân nơh.* 3:23: Yôh 6:29; 13:34 24 Bu moh i ndjôt tâng nau Kôranh Brah đă, păng i nây gŭ nâp ta Kôranh Brah ngăn, jêh ri Kôranh Brah gŭ ta păng i nây đŏng. Bân dơi gĭt năl Kôranh Brah gŭ ta bân, yor ma Brah Huêng Ueh i Păng ăn ma bân.* 3:24: 1Yô 4:13; Rôm 8:9

*3:1 3:1: Yôh 1:12; Rôm 8:16; Gal 3:26

*3:2 3:2: Rôm 8:17; Phi 3:21; Kôl 3:4

*3:5 3:5: Yôh 8:46; 2Kô 5:21

*3:6 3:6: 1Yô 1:9; Rôm 6:11, 14

*3:8 3:8: Yôh 8:44; 12:31

*3:9 3:9: 1Yô 5:18

*3:11 3:11: Yôh 13:34

*3:12 3:12: Kain i kon bu klô Ađăm, Ađăm jêng bunuyh tŏl nguai Kôranh Brah njêng.

*3:12 3:12: NNt 4:8

*3:13 3:13: Yôh 15:18-20

*3:14 3:14: Yôh 5:24

*3:15 3:15: Mat 5:21-22

*3:16 3:16: Yôh 10:11; 15:13

*3:17 3:17: Yak 2:15-17

*3:20 3:20: Êsa 55:7-9

*3:21 3:21: Hêb 4:16

*3:22 3:22: Yôh 15:7

*3:23 3:23: Yôh 6:29; 13:34

*3:24 3:24: 1Yô 4:13; Rôm 8:9