4
Bunuyh ntơyh nklă
Ơ phung i gâp rŏng, ta neh ntu dja geh ŏk bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah. Lah ndri lơi hŏ iăt ôh dâng lĕ bunuyh i mbơh êng săk păng nơm geh Brah Huêng Ueh gŭ ta khân păng. Iăt ma khân ay may rlong uănh khân păng ƀŏt, gay ma gĭt n'hêl ndơ khân păng mbơh nkoch nây tă bơh Kôranh Brah ngăn mâu lah mâu.* 4:1: Mat 24:24; 1Tê 5:21 Kơt nđa bân dơi gĭt năl Brah Huêng Ueh Kôranh Brah gŭ ta du huê bunuyh: Bu moh păng i mbơh nkoch Brah Yêsu Krist jêng bunuyh ngăn, bunuyh i nây geh Brah Huêng Ueh ngăn gŭ ta păng.* 4:2: Yôh 1:14; Gal 4:4 Yơn ma lah bu moh i lah Brah Yêsu Krist mâu ôh jêng bunuyh ngăn, păng i nây mâu geh ôh Brah Huêng Ueh gŭ ta păng, păng i nây jêng lôh tă bơh kôranh i tâm rdâng đah Brah Krist chrao. Khân ay may lĕ tăng jêh kôranh i tâm rdâng đah Brah Krist văch, aƀaơ dja păng lĕ gŭ ta neh ntu dja đŏng.* 4:3: 1Yô 2:18, 22
Ơ kon sau, khân ay may kon Kôranh Brah, jêh ri khân ay may lĕ dơi đah ma mpôl bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah i nây, yorlah Brah Huêng Ueh gŭ ta khân ay may. Păng geh nau dơi kuŏng rlau ma kôranh mpôl brah djơh i gŭ ta phung bunuyh i mâu nsing ma Brah Krist jât.* 4:4: Luk 11:21-22 Bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah mâu ôh nsing ma Brah Krist, ndri dâng nau nti khân păng tâm di ma bunuyh mâu nsing ma Brah Krist, jêh ri dâng lĕ bunuyh i mâu nsing ma Brah Krist iăt nau khân păng đŏng. Yơn ma bân, bân jêng kon Kôranh Brah, ndri dâng bu moh i gĭt năl Kôranh Brah, păng i nây iăt nau bân đŏng. Jêh ri bu moh i mâu ôh jêng kon Kôranh Brah, păng i nây mâu ôh iăt nau bân. Tă bơh ndơ i nây bân dơi gĭt năl bu moh i geh Brah Huêng Ueh gŭ ta păng, jêh ri bu moh i nti nklă mƀrôh bu.* 4:6: Yôh 8:47
Kôranh Brah jêng nau rŏng
Ơ kon sau i gâp rŏng, ăn bân tâm rŏng ndrăng ma bunuyh i nsing ma Brah Krist, yorlah nau rŏng jêng tă bơh Kôranh Brah. Bu moh i tâm rŏng ndrăng ma bunuyh i nsing ma Brah Krist, păng i nây kon Kôranh Brah, jêh ri gĭt năl Kôranh Brah đŏng. Yơn ma bu moh i mâu ôh tâm rŏng ndrăng ma bunuyh i nsing ma Brah Krist, bunuyh i nây mâu ôh gĭt năl Kôranh Brah, yorlah Kôranh Brah jêng nau rŏng. Kôranh Brah lĕ nhhơ jêh nau rŏng Păng ăn ma bân kơt nđa: Păng lĕ njuăl Kon Păng nơm nguai ơ̆ ăn jŭr ta neh ntu dja, gay ma ăn bân geh nau rêh n'ho ro yor ma tă bơh Kon Păng nây.* 4:9-10: Yôh 3:16 10 Dja jêng nau Kôranh Brah rŏng: Mâu di ôh bân i lĕ rŏng ma Păng lor, yơn ma Păng i lĕ rŏng ma bân lor, ndrel ma lĕ njŭn Kon Păng nơm nây jêng ndơ jan brah ma chuai bân bơh nau i Kôranh Brah mra tê̆ dôih yor ma nau tih bân. 11 Ơ kon sau i gâp rŏng, lah dah nây jêh Kôranh Brah rŏng ma bân, iăt ma ăn bân tâm rŏng ndrăng ma bunuyh i nsing ma Brah Krist đŏng.* 4:11: Yôh 13:34
12 Mâu geh ôh du huê bunuyh lĕ say Kôranh Brah. Yơn ma lah bân tâm rŏng ndrăng ma bunuyh i nsing ma Brah Krist, Kôranh Brah gŭ ta bân, jêh ri nau rŏng dŭt kuŏng Păng nơm gŭ ta bân ngăn ngên. 13 Bân lĕ gĭt bân gŭ ta Păng, jêh ri Păng gŭ ta bân, tă bơh nau Păng ăn Brah Huêng Ueh Păng nơm lĕ gŭ ta bân.* 4:13: 1Yô 3:24 14 Hên lĕ say, nđâp ma mbơh nkoch, Kôranh Brah njŭn Kon Păng nơm hăn ta neh ntu dja gay ma rklaih dâng lĕ bunuyh.* 4:14: 1Yô 1:1-2; Yôh 3:17
15 Bu moh i mbơh nkoch ma bu Brah Yêsu jêng Kon Kôranh Brah nơm, păng i nây geh Kôranh Brah gŭ ta păng, jêh ri păng nơm gŭ ta Kôranh Brah đŏng. 16 Bân lĕ gĭt jêh, nau rŏng Kôranh Brah ma bân kuŏng hô ngăn, jêh ri bân nsing ma nau rŏng Păng nây. Kôranh Brah jêng nau rŏng, jêh ri bu moh i geh nau rŏng ma bu nâng, păng i nây gŭ ta Kôranh Brah, jêh ri Kôranh Brah gŭ ta păng i nây đŏng.* 4:16: 1Yô 3:24 17 Nau rŏng dŭt kuŏng Kôranh Brah nơm gŭ ta bân ngăn ngên, ndri bân geh nuih n'hâm bănh mâu hôm ôh klach rvê ta nar Kôranh Brah phat dôih dâng lĕ bunuyh tay, yorlah ta neh ntu dja bân lĕ gŭ rêh tâm ban ma Brah Krist.* 4:17: 1Yô 3:21 18 Lah ta nuih n'hâm bân lĕ geh jêh nau rŏng, bân mâu hôm ôh geh nau klach rvê ma Kôranh Brah jât. Lah nau rŏng ta nuih n'hâm bân lĕ râng jêh, nau rŏng i nây mprơh nau klach bơh nuih n'hâm, yorlah nau klach rvê tă bơh gĭt nau Kôranh Brah tê̆ dôih tay. Bu moh i hôm geh nau klach, nau rŏng ta nuih n'hâm păng ê hŏ ôh râng.* 4:18: Rôm 8:15 19 Kôranh Brah lĕ rŏng jêh ma bân lor, dâng bân geh nuih n'hâm rŏng ma Păng, geh nuih n'hâm rŏng ma oh nô ta nau nsing đŏng.
20 Lah geh du huê bunuyh lah: “Gâp rŏng Kôranh Brah” yơn ma ji biănh ma oh nô ta nau nsing ma Brah Krist, bunuyh i nây ngơi mƀrôh dơm. Yorlah oh nô i nây i lĕ măt păng nơm say nây păng hôm ma mâu rŏng, lah ndri mơm păng i nây blao rŏng ma Kôranh Brah i măt păng uănh mâu ôh say?* 4:20: 1Yô 2:4, 9 21 Bân lĕ geh jêh nau đă dja tă bơh Kôranh Brah, Păng lah: “Bu moh i rŏng Kôranh Brah, iăt ma păng i nây rŏng ma oh nô ta nau nsing ma Brah Krist đŏng.”* 4:21: Mat 22:37-39

*4:1 4:1: Mat 24:24; 1Tê 5:21

*4:2 4:2: Yôh 1:14; Gal 4:4

*4:3 4:3: 1Yô 2:18, 22

*4:4 4:4: Luk 11:21-22

*4:6 4:6: Yôh 8:47

*4:9 4:9-10: Yôh 3:16

*4:11 4:11: Yôh 13:34

*4:13 4:13: 1Yô 3:24

*4:14 4:14: 1Yô 1:1-2; Yôh 3:17

*4:16 4:16: 1Yô 3:24

*4:17 4:17: 1Yô 3:21

*4:18 4:18: Rôm 8:15

*4:20 4:20: 1Yô 2:4, 9

*4:21 4:21: Mat 22:37-39