5
Nau nsing ma Brah Yêsu
Bu moh i iăt Brah Yêsu i jêng Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl, păng i nây jêng kon Kôranh Brah ngăn. Jêh ri bu moh i rŏng ma Kôranh Brah Bơ̆, păng i nây rŏng ma dâng lĕ phung kon Kôranh Brah đŏng.* 5:1: Rôm 10:9-10 Lah bân lĕ rŏng jêh Kôranh Brah, ndrel ma lĕ ndjôt dâng lĕ nau Păng đă, tă bơh nau i nây dâng bân dơi gĭt, bân lĕ rŏng jêh ma dâng lĕ phung kon Păng. Lah bân rŏng ma Kôranh Brah, bân ndjôt dâng lĕ nau i Păng đă nây đŏng. Jêh ri nau đă i nây mâu ôh jŏk jêr.* 5:3: Mat 11:30; Yôh 14:15 Dâng lĕ bunuyh i lĕ jêng kon Kôranh Brah, jêng phung i lĕ dơi jêh bơh nau djơh ta neh ntu dja, jêh ri nau dơi bơh nau djơh i nây tă bơh nau bân nsing ma Brah Krist.* 5:4: Yôh 16:33 Lah ndri bu moh i dơi tâm lơh đah nau djơh ta neh ntu nây? Geh bunuyh i iăt lah Brah Yêsu i Kon Kôranh Brah ngăn, bunuyh i nây i dơi tâm lơh đah nau djơh ta neh ntu dja.* 5:5: Rôm 8:37-39
Nau rêh n'ho ro
Brah Yêsu Krist văch ta neh ntu dja ma dak jêng ta nau yŭk ƀăptem ma dak, ndrel ma mham jêng nau Păng lĕ khât ta si tâm rkăng, mâu ôh dơn ma dak dơm, yơn ma nđâp ma dak, nđâp ma mham đŏng. Brah Huêng Ueh mbơh nau i nây jêng di ngăn, Brah Huêng Ueh i nau ngăn.* 5:6: Mat 3:16-17; Yôh 19:34-35 Geh pe ntil nau khlay i mbơh nkoch ma Brah Yêsu Krist jêng Kon Kôranh Brah* 5:7: Ta samƀŭt i nchih ma ti aƀă geh ntop lah: ‘Geh Kôranh Brah Bơ̆, geh rnha Nau Ngơi, geh Brah Huêng Ueh, lĕ pe i nây jêng nguai dơm’.. Geh Brah Huêng Ueh, geh dak nau ƀăptem yŭk ma dak, geh mham Brah Yêsu i hoch ta si tâm rkăng, lĕ pe dja jêng du ntôr nau dơm. Bân lĕ sŏ dơn jêh nau mbơh nkoch i tă bơh bunuyh, yơn ma nau mbơh nkoch i tă bơh Kôranh Brah geh nau khlay lơ ma rlau nây jât, jêh ri Kôranh Brah lĕ mbơh nkoch ma Kon Păng nơm jêh.* 5:9: Yôh 5:31-38 10 Bu moh i lĕ nsing ma Kon Kôranh Brah nơm, păng i nây lĕ ndjôt nau mbơh nkoch i nây ta nuih n'hâm păng nơm. Bu moh i mâu ôh nsing, păng kơp Kôranh Brah mƀrôh, yorlah păng mâu ôh iăt ma nau Kôranh Brah lĕ mbơh nkoch ma Kon Păng nơm nây.* 5:10: Rôm 8:16 11 Kôranh Brah lĕ ăn jêh nau rêh n'ho ro ma bân, jêh ri nau rêh i nây jêng geh ta Kon Păng nơm, nau i nây jêng ndơ Kôranh Brah mbơh nkoch ma bân.* 5:11: Yôh 5:24 12 Bu moh i gŭ tâm rnglăp ndrel Kon Kôranh Brah nơm, păng i nây geh nau rêh n'ho ro đŏng, yơn ma bu moh i mâu ôh gŭ tâm rnglăp ndrel Kon Kôranh Brah nơm, păng i nây mâu ôh geh nau rêh n'ho ro.* 5:12: Yôh 3:36
13 Gâp nchih samƀŭt dja njuăl ăn khân ay may, gay ma ăn khân ay may gĭt i lĕ nsing jêh ma Kon Kôranh Brah nơm, khân ay may lĕ geh nau rêh n'ho ro jêh. 14 Kơt ndri dâng bân geh nuih n'hâm bănh ta năp măt Kôranh Brah, lah moh ndơ i bân dăn tâng nau Păng ŭch, Păng iăt kơt nau bân dăn nây ngăn ro.* 5:14: Yôh 15:7 15 Lah bân lĕ gĭt jêh Păng iăt kơt nau i bân dăn nây, lah ndri moh ndơ i bân dăn tă bơh Păng, bân lĕ gĭt đŏng geh ndơ i nây ngăn ro.
16 Lah bu moh i say ta phung oh nô i nsing ma Brah Krist geh jan tih i Kôranh Brah hôm yô̆ nđach mâu ôh tât gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro, ăn păng i say nây dăn hŏm ma Kôranh Brah, jêh ri Kôranh Brah mra ăn nau rêh ma bunuyh i nây ro. Nau tih i gâp ngơi nây jêng nau tih i Kôranh Brah hôm yô̆ nđach dơm. Yơn ma geh nau tih i êng i Kôranh Brah mâu hôm yô̆ nđach. Nau tih i nây gâp mâu ôh ăn khân ay may dăn. 17 Dâng lĕ ntil nau djơh, jêng nau tih dadê, yơn ma geh nau tih i Kôranh Brah hôm yô̆ nđach. 18 Bân lĕ gĭt jêh, bu moh i lĕ jêng kon Kôranh Brah, păng i nây mâu ôh jan tih, yorlah Brah Yêsu Krist nơm njrăng păng i nây, jêh ri i kôranh mpôl brah djơh mâu hôm ôh geh nau dơi ma păng i nây jât.* 5:18: 1Yô 3:9; Yôh 17:15 19 Bân lĕ gĭt jêh, bân jêng kon Kôranh Brah, yơn ma dâng lĕ bunuyh i mâu nsing ma Brah Krist jêng gŭ ta nâm nau dơi i kôranh mpôl brah djơh nây dadê.* 5:19: Gal 1:4; Kôl 1:13 20 Bân lĕ gĭt đŏng, Brah Yêsu Krist i Kon Kôranh Brah nơm lĕ văch ta dja, Păng ăn nau gĭt blao gay ma bân gĭt năl Kôranh Brah i ngăn ngên. Bân gŭ ndrel Păng i Kon Kôranh Brah nơm, Păng i Brah nanê̆ ngăn, nđâp ma Păng i tơm nau rêh n'ho ro.* 5:20: Yôh 1:18; 17:3 21 Ơ phung kon sau, ăn khân ay may der ăn ngai lơi ôh yơk mbah brah nklă.* 5:21: 1Kô 10:14

*5:1 5:1: Rôm 10:9-10

*5:3 5:3: Mat 11:30; Yôh 14:15

*5:4 5:4: Yôh 16:33

*5:5 5:5: Rôm 8:37-39

*5:6 5:6: Mat 3:16-17; Yôh 19:34-35

*5:7 5:7: Ta samƀŭt i nchih ma ti aƀă geh ntop lah: ‘Geh Kôranh Brah Bơ̆, geh rnha Nau Ngơi, geh Brah Huêng Ueh, lĕ pe i nây jêng nguai dơm’.

*5:9 5:9: Yôh 5:31-38

*5:10 5:10: Rôm 8:16

*5:11 5:11: Yôh 5:24

*5:12 5:12: Yôh 3:36

*5:14 5:14: Yôh 15:7

*5:18 5:18: 1Yô 3:9; Yôh 17:15

*5:19 5:19: Gal 1:4; Kôl 1:13

*5:20 5:20: Yôh 1:18; 17:3

*5:21 5:21: 1Kô 10:14