5
Nti nau mât phung nsing
Lơi ôh lah bu klô ranh, yơn ma ăn ntŭm nti păng tâm ban ma bơ̆ hŏ, jêh ri phung ndăm kơp tâm ban ma oh nô.* 5:1: KLê 19:32; Tit 2:2 Phung bu ur ranh kơp tâm ban ma mê̆ hŏ, jêh ri phung bu ur drôh kơp tâm ban ma oh rôh may nơm hŏ, n'ho ma njrăng săk ăn nuih n'hâm may mân ma khân păng ăn dŭt ueh. Ăn kơl ma bu ur ndrô lĕ khât sai, i mâu hôm geh ntŭk nsing ngăn.* 5:3: Yak 1:27 Yơn ma lah bu ur ndrô lĕ khât sai i geh kon, geh sau, lah ndri ăn kon sau i nây nti blao kơl ma rnăk vâl khân păng nơm, ndrel ma blao plơng mât mê̆ bơ̆ khân păng nơm. Nau i nây khlay dŭt hô ngăn. Jan kơt nây Kôranh Brah răm.* 5:4: 1Ti 5:16 Bu moh bu ur ndrô lĕ khât sai mâu hôm geh ntŭk nsing ngăn, gŭ rêh du huê êng dơm, lah ndri ăn nsing ma Kôranh Brah, jêh ri măng nar ăn păng nsrôyh mbơh sơm, dăn Kôranh Brah kơl.* 5:5: Luk 2:37 Yơn ma lah bu ur ndrô lĕ khât sai hôm e pơh ma rŏng ma rnglay săk ŭch, ndri păng jêng tâm ban ma bunuyh lĕ khât jêh, bol lah hôm rêh kađôi. Nau i nây ăn may đă ma phung nsing* 5:7: Mâu lah ‘Ma phung bu ur ndrô lĕ khât sai’., gay ma bu mâu geh ôh nau ngơi djơh ma phung nsing. Lah bu moh i mâu uănh geh ôh ma ndŭl mpôl păng nơm, rlau ma nây jât mâu uănh geh ma rnăk vâl păng nơm, nơm i nây lĕ mƀăr nau nsing jêh, jêh ri păng i nây djơh rlau ma bunuyh i mâu nsing ma Brah Yêsu jât.* 5:8: Tit 1:16; NNg 20:12
Lŏng samƀŭt bu nchih săk ma ăn prăk phung bu ur ndrô lĕ khât sai, ăn may nchih săk bu ur ndrô lah lĕ tât 60 năm, lah păng mâu ôh vay joi bu klô êng jât nôk sai păng hôm rêh nơh, 5:9: ‘Mâu ôh vay joi bu klô êng jât nôk sai păng hôm rêh nơh’, mâu lah ‘Geh tâm nđăp du tơ̆ dơm’. 5:9: Tă bơh trong dja bân gĭt ta rnôk Pôl geh phung nsing ma Brah Yêsu Krist ŏk bu nchih săk bu ur ndrô kơt nđa gay ma kơl prăk ăn ma khân păng. 10 ndrel ma lah lĕ geh bu nkoch nau ueh ndơ păng jan, lĕ geh ntŭm nti oh kon, lĕ geh vơt rom phung bu năch ta jay păng nơm, lĕ geh kơl jan kar phung nsing ma Brah Yêsu Krist§ 5:10: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Lĕ geh rao jŏng ăn ma phung kloh ueh’., lĕ geh kơl ma bunuyh i gŭ ta nau rêh rnhăl, lĕ nsrôyh jan dâng lĕ ndơ ueh. Ndri may nchih săk bu ur ndrô i nây.* 5:10: 1Pê 4:9
11 Lah geh bu ur ndrô lĕ khât sai hôm e kon se, lơi ôh nchih săk păng ta samƀŭt i nây, klach lah bơh kơi nây păng ŭch sŏ sai jât, mâu hôm ŭch kơl jan kar ma Brah Krist 12 kơt i păng lĕ jêh ton nơh, jêh ri lah păng sŏ sai ngăn kơt nđa, păng geh dôih.* 5:12: Ta dja bu gĭt lah nôk bu nchih săk rnha bu ur i nây, khân păng ton lah mâu hôm sŏ sai, kơl jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist. Yơn ma bân aƀaơ dja mâu gĭt n'hêl ôh ma ndơ i nây. 13 Nguai jât bu ur i nây gŭ dơm, brô̆ pâl ăp nhih rông mpông năk dơm, mâu ôh dơn ma mâu jan kar dơm, geh nđâp ma nguănh mbung, ngơi ƀôch ƀôr, ndrel ma ngơi ndơ i mâu di ma ngơi đŏng.* 5:13: 2Tê 3:11; Yak 1:26 14 Lah ndri gâp ŭch ăn bu ur ndrô khât sai i hôm kon se, ăn păng sŏ tay sai, geh oh geh kon, mât nhih jay păng nơm, gay ma lơi ôh ăn phung i tâm rdâng ma bân geh ngơi nau djơh ma bân,* 5:14: 1Ti 2:15 15 yorlah lĕ geh bu ur ndrô i nây aƀă lĕ ndôn kơi, jêh ri tâng Satăng i kôranh mpôl brah djơh. 16 Lah du huê bu ur [mâu lah du huê bu klô] i nsing ma Brah Krist, jêh ri lah geh bu ur ndrô lĕ khât sai aƀă ta ndŭl mpôl păng, lah ndri ăn păng kơl mât siăm ma bu ur ndrô i nây, lơi ôh ăn phung nsing ma Brah Yêsu Krist jêr mât siăm. Lah jan kơt ndri phung nsing ma Brah Yêsu Krist hôm geh kơl mât siăm ma bu ur ndrô khât sai i mâu hôm geh bunuyh ma nsing ngăn.* 5:16: 1Ti 5:3-4
17 Phung kôranh i mât uănh phung nsing ma Brah Yêsu Krist i jan ueh, ăn yơk ma păng, ndrel ma ăn prăk ma păng ma nau jan kar păng ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist. Lah păng uănh Nau Kôranh Brah Ngơi đŏng, mâu lah ntŭm nti bu, ăn yơk ma păng rlau i nây jât.* 5:17-18: 1Kô 9:9, 11-14; 1Tê 5:12-13; NVa 25:4; Luk 10:7 18 Yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih: ‘Lơi ôh n'grêp mbung ndrôk nôk păng jot plên ba 5:18: Nôk nây phung Israel, khân păng plên Ba Prăng kơt nđa. 5:18: NVa 25:4. Jêh ri ‘Bunuyh jan kar ăn geh ndơ nkhôm ma păng’ 5:18: Luk 10:7. 19 Lah geh du huê kôranh phung nsing ma Brah Yêsu Krist bu ntôn, lơi ta iăt ôh, ăn geh bunuyh tơm say bar hê, mâu lah pe nuyh ri mơ.* 5:19: NVa 19:15 20 Yơn ma lah păng hôm jan tih nâng, ăn lah păng i nây ta năp phung nsing ma Brah Yêsu Krist dô, gay ma bunuyh a êng jât klach đŏng.* 5:20: Mat 18:15-17; Gal 2:14 21 Ta năp măt Kôranh Brah, ta năp măt Brah Krist Yêsu, ndrel ma ta năp măt phung tông păr i lĕ Kôranh Brah de kơih jêh, gâp đă may jan tâng nau gâp ntĭnh dja. Ăn may jan kơt nây ma dâng lĕ bunuyh, lơi ôh kơih bunuyh i may rŏng. 22 Lơi ôh ngăch ir tê̆ ti ta du huê bunuyh gay ma đă jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist, gay ma bu lơi kơp may jan tih ndrel bunuyh i nây, lah nau gŭ ngao păng mâu ueh. Ăn gŭ mât săk may nơm ăn kloh ueh hŏ.* 5:22: 1Ti 3:10; 4:14; 2Ti 1:6; Kar 6:6; 13:3
23 Lơi ôh nhêt dơm dak, ăn nhêt ndrănh ƀă, gay ma kơl khŭng may, yorlah may geh nau ji ƀaƀơ ngăn.
24 Nau tih bunuyh aƀă lĕ mpơl say n'hêl ê lor ma phat dôih mâu khăch ôh mêt uănh ngăn, yơn ma nau tih bunuyh aƀă jât mpơl nôk mêt uănh ngăn. 25 Tâm ban đŏng nau ueh bu jan aƀă mpơl say n'hêl ro, jêh ri bol lah ê hŏ mpơl say n'hêl kađôi, hôm e mâu dơi pôn ăn ndŏp đŏng.

*5:1 5:1: KLê 19:32; Tit 2:2

*5:3 5:3: Yak 1:27

*5:4 5:4: 1Ti 5:16

*5:5 5:5: Luk 2:37

*5:7 5:7: Mâu lah ‘Ma phung bu ur ndrô lĕ khât sai’.

*5:8 5:8: Tit 1:16; NNg 20:12

5:9 5:9: ‘Mâu ôh vay joi bu klô êng jât nôk sai păng hôm rêh nơh’, mâu lah ‘Geh tâm nđăp du tơ̆ dơm’.

5:9 5:9: Tă bơh trong dja bân gĭt ta rnôk Pôl geh phung nsing ma Brah Yêsu Krist ŏk bu nchih săk bu ur ndrô kơt nđa gay ma kơl prăk ăn ma khân păng.

§5:10 5:10: Ta nau ngơi Grek lah: ‘Lĕ geh rao jŏng ăn ma phung kloh ueh’.

*5:10 5:10: 1Pê 4:9

*5:12 5:12: Ta dja bu gĭt lah nôk bu nchih săk rnha bu ur i nây, khân păng ton lah mâu hôm sŏ sai, kơl jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist. Yơn ma bân aƀaơ dja mâu gĭt n'hêl ôh ma ndơ i nây.

*5:13 5:13: 2Tê 3:11; Yak 1:26

*5:14 5:14: 1Ti 2:15

*5:16 5:16: 1Ti 5:3-4

*5:17 5:17-18: 1Kô 9:9, 11-14; 1Tê 5:12-13; NVa 25:4; Luk 10:7

5:18 5:18: Nôk nây phung Israel, khân păng plên Ba Prăng kơt nđa.

5:18 5:18: NVa 25:4

5:18 5:18: Luk 10:7

*5:19 5:19: NVa 19:15

*5:20 5:20: Mat 18:15-17; Gal 2:14

*5:22 5:22: 1Ti 3:10; 4:14; 2Ti 1:6; Kar 6:6; 13:3