6
Bu moh i jan dâk bu, ăn păng kơp kôranh păng nơm i nây jêng bunuyh i păng yơk ngăn, gay ma lơi ôh ăn bu ngơi djơh ma rnha săk Kôranh Brah, ndrel ma nau bân ntŭm nti.* 6:1-2: Êph 6:5-8; Kôl 3:22-25; Tit 2:9-10; 1Pê 2:18 Lah du huê kôranh dâk bu jêng bunuyh nsing, i dâk nây lơi ôh mân i kôranh lĕ nsing jêh, jêh ri mâu khăch ôh yơk ma păng. Lơ hô jan kar ma păng jât, jan kar ueh, yor ma păng jêng oh nô Kôranh Brah rŏng.
Nau ntŭm nti nklă, ndrel ma nau kơnh drăp ndơ ta neh ntu dja
Jêh ri ntŭm nti nau dja ăn bu iăt đŏng. Lah bunuyh ntŭm nti nau a êng, mâu tâm di ma nau ngăn Brah Yêsu Krist i Kôranh bân, lah păng ntŭm nti ndơ i mâu tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch ma nau rêh bân,* 6:3-5: 1Ti 1:5-7; 2Ti 2:23; Tit 3:10-11; 2Pê 2:2-3 păng i nây geh nuih n'hâm hưn dơm, du ntil nau mâu gĭt ôh. Nuih n'hâm păng djơh, ŭch tâm ôp rkhêl nau mâu khlay, ndrel ma tâm rlăch ma nau ngơi. Tă bơh nau i nây jan ăn nau tâm mâu nach, nau tâm nkhah phung, nau ngơi nchơt, nau ntôn bu a êng jan djơh, nau tâm rlăch nâng. Bunuyh kơt nđa mâu hôm ôh gĭt tih gĭt di, mâu hôm ôh geh nau ngăn. Khân păng nđôn lah nau ŭch iăt ma Kôranh Brah, jêng trong ma joi drăp ndơ. Yơn ma geh nau khlay hô ngăn lah bunuyh ŭch iăt ma Kôranh Brah, lĕ sŏp tŏng jêh ma drăp ndơ păng nơm lĕ geh đŏng,* 6:6-8: 1Ti 4:8; 2Kô 6:10; Phi 4:11-13; Hêb 13:5; Hôr 30:7-9 yorlah dâng lĕ bân mâu geh ôh ndjôt ndơ du ntil hăn ta neh ntu dja nôk deh bơh ndŭl me, jêh ri mâu đŏng bân dơi sŏ bơh neh ntu dja. Lah ndri lah bân geh ndơ sông sa, geh bok n'gut ao nsoh, ăn bân lĕ sŏp tŏng jêh. Lŏng bunuyh i kơnh geh kơnh ndrŏng, khân păng tŭp ta nau ndơm, geh dăk yorlah nau nđơr êng êng. Nau nđơr aƀă nây i mâu geh nau khlay dơm, aƀă êng jât jan djơh ma păng nơm, nau i nây nkrŏm lơi bunuyh ăn roh hêng.* 6:9-10: Mat 13:22; Luk 12:15-21; Êph 5:5 10 Tơm si geh yor ma i reh păng, kơt ndri đŏng ŏk ntil nau djơh geh yor ma nau rŏng ir ma prăk. Bunuyh aƀă yor ma lĕ rŏng ma prăk hô ir, n'ho ma jêng hiơt ƀah ngai bơh nau nsing ma Brah Krist, jêh ri lơh êng săk păng nơm geh nau jêr jŏt hô ngăn.
Nau ntŭm nti n'glĕ dŭt ăn ma Timôthê
11 Yơn ma may nây, may jêng nơm jan kar ma Kôranh Brah, ăn may du ngai hŏm bơh nau i nây. Jêh ri tâng joi nau sŏng, nau ŭch iăt ma Kôranh Brah, nau nsing, nau rŏng ma bu, nau ăt nuih nâng ta nau jêr, ndrel ma nau mleh.* 6:11: 2Ti 2:22 12 Ăn may nsrôyh tâng joi nau nsing ma lĕ nuih n'hâm tâm ban ma bu nsrôyh ta nau tâm lơh gay ma dơi, gay ma dơn nau rêh n'ho ro ngăn. Kôranh Brah lĕ kuăl jêh may gay ma sŏ dơn nau rêh n'ho ro, ndrel ma may lĕ mbơh đŏng nau may nsing ta bơh năp bunuyh ŏk.* 6:12: 2Ti 4:7-8; 1Kô 9:24-27; Phi 3:12-14 13 Gâp dăn ntĭnh ăn ma may ta năp măt Kôranh Brah i nơm ăn nau rêh dâng lĕ ndơ geh nau rêh, ndrel ma ta năp măt Brah Krist Yêsu i nơm lĕ mbơh jêh nau ngăn bơh năp măt Pŭntês-Pilat: 14 Ăn may ndjôt nâp ăn dŭt ueh nau i Kôranh Brah lĕ đă, mâu ôh geh nau bu ma nduih, n'ho ma tât Brah Yêsu Krist i Kôranh bân nơm văch. 15 Tât di nar ri tay, Kôranh Brah mra nhhơ Păng ăn say. Kôranh Brah dŭt ueh, geh Păng nơm dơm jêng kôranh mât uănh, jêng kađăch kuŏng rlau ma dâng lĕ kađăch, jêh ri kôranh kuŏng rlau ma dâng lĕ kôranh.* 6:15: Mat 24:36 16 Geh du huê Păng dơm mâu blao khât, Păng gŭ ta ntŭk ang. Mâu geh ôh bunuyh dơi hăn dăch ta nau ang i nây, mâu geh ôh bunuyh lĕ say Păng, mâu dơi ôh bunuyh say Păng đŏng. Ăn dâng lĕ bunuyh yơk ma Păng, ăn Păng geh nau dơi ma mât uănh n'ho ro, ơ ăn geh kơt nây ngăn ro* 6:16: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.!* 6:16: NNg 33:20-23; Yôh 1:18; 1Yô 1:5
17 Dăn may buay hŏm ma phung ndrŏng ta neh ntu dja, lơi ăn khân păng n'hi êng săk, lơi ăn rnơm ma drăp ndơ i mâu gĭt ôh ta nar jât năp tay. Yơn ma iăt ma rnơm ma Kôranh Brah hŏ, Nơm i ăn dâng lĕ ndơ bân de ma dŏng ŏk rmeh ngăn, gay ma bân răm maak.* 6:17: Mat 6:19-21; Luk 12:15-21; Yak 1:10-11 18 Đă khân păng jan ndơ ueh kơl bu ăn ŏk, lah jan kơt nđa tâm ban ma geh drăp ndơ ngăn i ŏk. Đă khân păng geh nuih n'hâm lŏng gay ma kơl phung o ach, ndrel ma ndrăp săk ma pă ndơ ăn bu ƀaƀơ.* 6:18: Luk 16:9; Êph 2:10 19 Jan kơt nây mơ khân păng tâm ban ma rƀŭn drăp ndơ prăp ta ntŭk Kôranh Brah ta kalơ trôk ri, ri mơ geh ndơ ma nsing ta nar Kôranh Brah tê̆ dôih ma dâng lĕ bunuyh tay, jêh ri geh nau rêh n'ho ro i jêng nau rêh ngăn.
20 Ơ Timôthê, dâng lĕ nau Kôranh Brah lĕ ăn 6:20: Geh ŏk bu gĭt geh nau khlay lah ăn păng nsrôyh jan kar nau nti bu, mâu lah nau mbơh nkoch di. jêh ma may, ăn may mât ueh hŏm. Jêh ri der nau tâm nkoch ma bu ndơ i mâu geh nau khlay, der nau tâm rlăch tâm rdâng ma nau ngơi i bu lah gĭt blao, yơn ma gĭt blao nklă chrao,* 6:20-21: 1Ti 4:7; 2Ti 2:16-18, 23 21 yorlah geh bunuyh aƀă lĕ ndjôt nau i nây, jêh ri lĕ ntlơi bơh nau nsing bân. Dăn nau ueh Kôranh Brah gŭ ndrel dâng lĕ ma khân ay may.

*6:1 6:1-2: Êph 6:5-8; Kôl 3:22-25; Tit 2:9-10; 1Pê 2:18

*6:3 6:3-5: 1Ti 1:5-7; 2Ti 2:23; Tit 3:10-11; 2Pê 2:2-3

*6:6 6:6-8: 1Ti 4:8; 2Kô 6:10; Phi 4:11-13; Hêb 13:5; Hôr 30:7-9

*6:9 6:9-10: Mat 13:22; Luk 12:15-21; Êph 5:5

*6:11 6:11: 2Ti 2:22

*6:12 6:12: 2Ti 4:7-8; 1Kô 9:24-27; Phi 3:12-14

*6:15 6:15: Mat 24:36

*6:16 6:16: ‘Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro’, mâu lah ‘Amen’.

*6:16 6:16: NNg 33:20-23; Yôh 1:18; 1Yô 1:5

*6:17 6:17: Mat 6:19-21; Luk 12:15-21; Yak 1:10-11

*6:18 6:18: Luk 16:9; Êph 2:10

6:20 6:20: Geh ŏk bu gĭt geh nau khlay lah ăn păng nsrôyh jan kar nau nti bu, mâu lah nau mbơh nkoch di.

*6:20 6:20-21: 1Ti 4:7; 2Ti 2:16-18, 23