Samƀŭt
Yôhan
Nchih
Rơh 3
Nau bôk ăn bu gĭt lor
Nơm nchih samƀŭt dja rnha Yôhan, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 60-90. Ta nau ngơi Grek mâu ôh geh nchih rnha Yôhan ta samƀŭt dja, nơm nchih kuăl săk păng nơm ‘Kôranh’, yơn ma phung kôranh phung nsing ma Brah Krist bơh kơi jêh bu nchih nau tâm rnglăp mhe, nchih lah nơm nchih Yôhan i kôranh oh mon Brah Krist. Bu mân lah păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Êphêsô. Păng njuăl samƀŭt dja ăn ma du huê bu klô rnha Gaiyus, Gaiyus jêng kôranh phung nsing ma Brah Krist du ntŭk, yơn ma bân mâu ôh gĭt ndơ êng ta păng. Yôhan nchih samƀŭt Yôhan nau mhe mhan ueh đŏng, samƀŭt Yôhan rơh 1, rơh 2 ndrel ma samƀŭt Nau Tâm Mpơl đŏng.
Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja
Ta samƀŭt dja Yôhan rnê nô Gaiyus, yorlah păng lĕ kơl ma phung i nsong rŏ ntŭk êng êng i nti nau Kôranh Brah, jêh ri păng đă Gaiyus njrăng ma du huê bu klô rnha Điôtrep, yorlah Điôtrep geh nuih n'hâm djơh, nđâp ma rnê du huê bu klô rnha Đêmêtrus.
Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja
- Nau ôp ueh lăng (1:1-4)
- Nau rnê ma Gaiyus (1:5-8)
- Điôtrep, ndrel ma Đêmêtrus (1:9-12)
- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (1:13-15)
1
Nau ôp ueh lăng
Samƀŭt dja tă bơh gâp Yôhan i kôranh ta phung i nsing ma Brah Yêsu Krist. Dăn ôp nau ueh lăng ma nô Gaiyus i gâp rŏng ngăn ngên.* 1:1: 2Yô 1:1 Ơ nô i gâp rŏng, gâp rnơm may geh nau ueh lăng, kơt may lĕ geh gŭ nâp ta nau nsing ma Brah Krist đŏng. Gâp geh răm maak hô ngăn, nôk oh nô ta nau nsing aƀă i sât tât a gâp, yorlah khân păng mbơh nkoch may hôm gŭ răp jăp ta nau ngăn, hôm jan tâng nau nti ngăn.* 1:3-4: 2Yô 1:4 Gâp mâu ôh geh nau răm maak i kuŏng rlau ma nau răm maak i gâp tăng kon sau gâp ta nau nsing jan tâng nau nti i ngăn.
Nau rnê ma Gaiyus
Ơ nô ta nau nsing i gâp rŏng, may lĕ răp jăp ngăn kơl ma phung oh nô ta nau nsing i hăn trong rŏ ƀon êng êng tât ta ntŭk may, bol lah may mâu gĭt năl khân păng. Khân păng i nây lĕ mbơh nkoch ta phung nsing ta ntŭk dja nau i may lĕ nhhơ nau rŏng ma khân păng nây. Jêh ri đă may hôm kơl ndơ khân pre ma hăn rŏ trong, jêng tâm di ma ndơ jan kar i ăn Kôranh Brah răm maak,* 1:6: 1Kô 9:4, 9-10; Tit 3:13 yorlah khân păng hăn nsak nsong mbơh nkoch nau Brah Yêsu, jêh ri khân păng mâu geh ôh sŏ dơn ndơ du ntil tă bơh phung i mâu nsing ma Brah Yêsu. Lah ndri iăt ma bân blao kơl ma bunuyh i kơt nây, gay ma bân jan kar ndrel băl ta nau nti i ngăn.* 1:8: Mat 10:40; Hêb 13:2
Nau nduih ma Điôtrep, jêh ri rnê ma Đêmêtrus
Gâp lĕ jêh njuăl samƀŭt ăn ma phung nsing ta ntŭk may, yơn ma geh du huê bu klô rnha Điôtrep i bunuyh ŭch jan kôranh kuŏng rlau bu, păng mâu ôh iăt nau hên. 10 Yơn ma nôk gâp hăn tât ta nây, gâp mra nkah păng dâng lĕ ndơ i păng jan nây. Păng ngơi nchơt ngơi djơh hên ăn ma bunuyh êng, mâu dơn ma ndơ i nây, jêh ri păng mâu ôh rom phung oh nô ta nau nsing, buay phung i ŭch rom mâu ăn rom đŏng, jêh ri mprơh phung i ŭch rom du lôh bơh phung nsing ta nây jât.
11 Ơ nô i gâp rŏng, lơi ôh tâng jan ndơ djơh, ăn tâng jan ndơ ueh hŏ. Bu moh i jan ndơ ueh, păng i nây jêng kon Kôranh Brah, yơn ma bu moh i jan ndơ djơh, păng mâu ôh gĭt năl Kôranh Brah.* 1:11: 1Yô 2:29; 3:10 12 Yơn ma nô Đêmêtrus dâng lĕ bunuyh ngơi ueh ta păng dadê, bol lah i Nau Ngăn mbơh nkoch ueh ta păng đŏng. Lŏng gâp tâm ban kơt nây đŏng, lĕ mbơh nkoch nau ueh ta păng đŏng, may lĕ gĭt jêh nau i gâp mbơh nkoch nây jêng di ngăn. 13 Geh ŏk nau i gâp ŭch nchih njuăl ăn may, yơn ma gâp mâu ŭch ôh nchih ma dak krăk, ma mŏng nchih.* 1:13-14: 2Yô 1:12 14 Gâp geh nau rnơm mâp may gơnh ta nar bơh năp dja tay, ndri gâp ŭch ngơi ndrel may ro. 15 Dăn nau đăp mpăn gŭ ta may, dâng lĕ mât jăng ta dja ôp nau ueh lăng may đŏng. Lah ndri dăn may ôp nau ueh lăng ma mât jăng ta nây ƀă.

*1:1 1:1: 2Yô 1:1

*1:3 1:3-4: 2Yô 1:4

*1:6 1:6: 1Kô 9:4, 9-10; Tit 3:13

*1:8 1:8: Mat 10:40; Hêb 13:2

*1:11 1:11: 1Yô 2:29; 3:10

*1:13 1:13-14: 2Yô 1:12