2
Phung nsing ma Brah Krist geh nau rêh tay
Ê lor ma khân ay may nsing ma Brah Krist nơh, khân ay may jan tih nâng, jan rlau đah nau Kôranh Brah đă, jêng tâm ban ma lĕ khât yor ma jan nau tih i nây* 2:1: Êph 4:17-19; Kôl 2:13 i khân ay may vay jan nâng ta nôk hôm gŭ rêh jan kơt bunuyh i mâu nsing ma Brah Krist. Khân ay may vay jan tâng nau ŭch Satăng i kôranh mpôl brah djơh. Păng i nây aƀaơ dja hôm kuăn bunuyh i tâm rdâng đah nau Kôranh Brah ŭch.* 2:2-3: Rôm 1:18; 5:9-10; 1Tê 1:10; 1Pê 3:12 Dâng lĕ bân a lor nơh jan kơt khân păng i nây đŏng, bân vay jan tâng rnglay săk kơnh, bân vay jan ndơ êng êng tâng i nau mân kơnh. Kơt ndri dâng bơh ntơm nơh dâng lĕ bân jêng bunuyh i di ma Kôranh Brah tê̆ dôih dadê ntơm bơh ndŭl me kơt khân păng i nây đŏng. Yơn ma Kôranh Brah geh nau yô̆ nđach dŭt hô chrao. Păng hôm geh nau rŏng ma bân dŭt hô, bol lah bân i gŭ ngai bơh Kôranh Brah jêng tâm ban ma lĕ khât yor ma nau tih bân nơm kađôi, Kôranh Brah hôm jan ăn bân tâm ban ma dâk rêh ndrel Brah Krist đŏng, ăn bân geh nau rêh n'ho ro tay. Yor ma nau ueh Kôranh Brah nơm Păng lĕ rklaih jêh khân ay may. Păng ăn bân dâk rêh tay ndrel Brah Krist, jêh ri ăn bân gŭ ta ntŭk Păng nơm ta kalơ trôk ndrel Brah Krist nơm đŏng. Păng jan kơt nây, gay ma nhhơ nau ueh Păng nơm i Păng ăn bân yor ma bân gŭ ndrel Brah Krist Yêsu, Păng ăn bu say gĭt năl ta ăp rnôk jât năp tay. Nau ueh Păng nơm dŭt kuŏng ngăn mâu geh ôh ndơ ma ntât.* 2:7: Êph 1:7 Tă bơh nau ueh Kôranh Brah, dâng Păng rklaih khân ay may, yor ma khân ay may nsing ma Brah Krist. Nau rklaih i nây mâu ôh tă bơh ndơ khân ay may nơm jan, jêng tă bơh Kôranh Brah nơm ăn dơm dam.* 2:8-9: Rôm 3:24; 9:16; Tit 3:4-6; Gal 2:16 Mâu đŏng di tă bơh bunuyh jan ueh, gay ma lơi ăn du huê bunuyh n'hi êng săk păng nơm. 10 Kôranh Brah lĕ ăn bân geh nau rêh mhe, Păng njêng bân du tơ̆ jât, yor ma bân lĕ gŭ ndrel Brah Krist Yêsu. Păng jan kơt nây, gay ma ăn bân dơi jan ndơ ueh i lĕ Păng ndrăp lor ăn ma bân jan tâng kơt.* 2:10: Rôm 12:17; Gal 6:9-10; 1Tê 5:15; Tit 3:14; Hêb 13:16; 1Pê 4:19; Mat 6:1; Luk 6:33-35
Nau tâm rnglăp băl ta Brah Krist
11 Lah ndri ăn khân ay may kah gĭt hŏm, khân ay may nơh jêng phung i mâu di phung Israel bơh ndŭl me. Jêh ri phung Israel jêng phung geh koh ntô, ndri dâng khân păng kơp êng săk khân păng nơm lĕ jêng phung ƀon lan Kôranh Brah nơm, yơn ma khân păng geh koh ntô ta săk jan ma ti bunuyh dơm. Jêh ri khân păng kuăl mưch khân ay may ‘Phung mâu koh ntô’.* 2:11-12: NNt 17:9-14; Gal 6:15-16; Rôm 9:4 12 A lor nơh khân ay may hôm gŭ ngai bơh Brah Krist. Khân ay may nây Kôranh Brah mâu ôh kơih jêng phung ƀon lan Păng nơm, yơn ma phung Israel dơm Kôranh Brah lĕ kơih jêng phung ƀon lan Păng nơm. Nau ton Kôranh Brah nôk Păng tâm rnglăp ma phung Israel kăl e nơh mâu di ma khân ay may đŏng. Khân ay may gŭ rêh ta neh ntu dja mâu geh nau rnơm ma nau rklaih, ndrel ma mâu geh Kôranh Brah đŏng. 13 A lor nơh khân ay may gŭ ngai ngăn bơh dâng lĕ ndơ i nây, yơn ma aƀaơ dja Kôranh Brah lĕ ăn khân ay may jêng phung ƀon lan Păng nơm, yor ma mham Brah Yêsu Krist nơm hoch ta si tâm rkăng.* 2:13: NTM 5:9
14 Brah Krist ăn nau đăp mpăn ma dâng lĕ bân. Yor ma nau Păng khât, Păng ăn bar phung i nây, phung Israel, nđâp ma phung i mâu di phung Israel jêng phung ƀon lan du phung dơm. Ndơ i nây tâm ban ma rơih lơi mpêr i nching tâm rđah bar phung i nây, ăn bân bah tâm rlăng băl.* 2:14: Rôm 3:29-30; 4:10-11; 10:12-13 15 Yor ma nau khât Brah Yêsu, bân mâu hôm khăch jan tâng nau vay phung Israel i geh đă i geh buay êng êng nây. Păng jan kơt nây gay ma lĕ bar phung i nây jêng phung ƀon lan mhe du phung hŏ ta Păng nơm, ndri Păng ăn nau đăp mpăn lĕ bar phung i nây.* 2:15: Hêb 7:18-19; Gal 3:28 16 Nôk Brah Krist khât ta si tâm rkăng nơh, Păng lĕ jan bar phung i nây ăn tâm rnglăp băl jêng du rnglay săk hŏ, ndrel ma ăn khân păng tâm di băl ma Kôranh Brah. Ndri dâng Păng n'groh lơi nau tâm rlăng băl i nây.* 2:16: 1Kô 12:12-13
17 Păng văch ta neh ntu dja nơh, mbơh nkoch nau mhe mhan ueh geh nau đăp mpăn ma Kôranh Brah nơm, ăn ma phung i mâu di phung Israel i vay gŭ ngai bơh Kôranh Brah, ndrel ma ăn ma phung Israel i phung ƀon lan Păng nơm đŏng. 18 Yor ma Brah Yêsu nây dâng Kôranh Brah rom bân bar phung, tăng nau dăn bơh dâng lĕ bân. Nau i nây tă bơh geh du huê Brah Huêng Ueh dơm i gŭ ta dâng lĕ bân ma kơl. 19 Kơt ndri dâng khân ay may mâu hôm ôh jêng tâm ban ma phung bu năch i gŭ ta bri êng, khân ay may lĕ gŭ jêh ta bri phung ƀon lan Kôranh Brah. Khân ay may lĕ jêng băl mpôl du phung dơm, ndrel ma dâng lĕ phung i lĕ nsing ma Brah Yêsu, jêng rnăk vâl Kôranh Brah nơm.* 2:19: Êph 3:6; Phi 3:20; Hêb 12:22-23 20 Phung i nây tâm ban ma du mlŏm nhih i gŭ nâp yor ma mpôl kôranh oh mon, ndrel ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i tâm ban ma meh, jêh ri Brah Krist Yêsu nơm i tâm ban ma meh* 2:20: Ta nau ngơi Grek mâu ôh ngơi ma ‘Meh’, jêng ngơi ma ‘Lŭ blon’, yorlah ta ntŭk nây bu jan jay ma lŭ blon. dŭt nâp dŭt khlay.* 2:20-22: 1Kô 3:9-17; 1Pê 2:4-8 21 Yor ma Păng dâng geh ma dâng lĕ phung nsing ma Păng tâm krêp băl tâm ban ma du mlŏm nhih, dâng geh ma jêng nhih jan brah i kloh ueh, jêng ndơ Kôranh Brah nơm. 22 Kơt ndri đŏng, yor ma khân ay may gŭ ndrel Brah Krist, khân ay may tâm ban ma tâm krêp băl, jêng nhih ma Kôranh Brah gŭ. Ndơ i nây yor ma Brah Huêng Ueh gŭ ta săk khân ay may.

*2:1 2:1: Êph 4:17-19; Kôl 2:13

*2:2 2:2-3: Rôm 1:18; 5:9-10; 1Tê 1:10; 1Pê 3:12

*2:7 2:7: Êph 1:7

*2:8 2:8-9: Rôm 3:24; 9:16; Tit 3:4-6; Gal 2:16

*2:10 2:10: Rôm 12:17; Gal 6:9-10; 1Tê 5:15; Tit 3:14; Hêb 13:16; 1Pê 4:19; Mat 6:1; Luk 6:33-35

*2:11 2:11-12: NNt 17:9-14; Gal 6:15-16; Rôm 9:4

*2:13 2:13: NTM 5:9

*2:14 2:14: Rôm 3:29-30; 4:10-11; 10:12-13

*2:15 2:15: Hêb 7:18-19; Gal 3:28

*2:16 2:16: 1Kô 12:12-13

*2:19 2:19: Êph 3:6; Phi 3:20; Hêb 12:22-23

*2:20 2:20: Ta nau ngơi Grek mâu ôh ngơi ma ‘Meh’, jêng ngơi ma ‘Lŭ blon’, yorlah ta ntŭk nây bu jan jay ma lŭ blon.

*2:20 2:20-22: 1Kô 3:9-17; 1Pê 2:4-8