2
Nau tâm nđăp ta ƀon Kana
Tât pe nar bơh kơi nây, geh tâm nđăp ta ƀon Kana bri Galilê. Mê̆ Brah Yêsu lĕ ơm hăn ta nây. Brah Yêsu bu jă hăn nhêt tâm nđăp ta nây đŏng, ndrel ma mpôl oh mon Păng. Ta ntŭk nđăp nây ndrănh play yŭng yar ƀon mâu hôm geh ôh, lĕ nhêt phiao, mê̆ Brah Yêsu lah ma Păng: “Khân păng mâu hôm geh ôh ndrănh nhêt!” Brah Yêsu ơh: “Ơ mê̆, mơm dâng ay mbơh nau i nây ma Gâp? Mong i Gâp jan nau khlay ê tât ôh.”* 2:4: Yôh 7:6; 12:23 Mê̆ Brah Yêsu lah ma phung gŭ kơl jan kar ta nây: “Moh ndơ Păng đă khân ay may jan, ăn khân ay may jan ro.” Ta ntŭk nây geh yăng n'gŏr dak prao mlŏm, yăng i nây bu jan ma lŭ, bu dŏng yăng i nây ma n'gŏr dak ma rao kloh tâng nau vay phung Israel* 2:6: Phung Israel geh ŏk ntil nau vay ma rao săk, gay ma Kôranh Brah rom.. Nau kuŏng yăng i nây, du mlŏm yăng klăp lah 80 mâu lah 120 lit.* 2:6: Mar 7:2-4 Brah Yêsu đă phung kơl jan kar nây: “Bŭk dak ăn bêng lĕ yăng i dja.” Jêh ri bu bŭk dak tê̆ ta yăng nây bêng lâr gâr. Jêh ri Brah Yêsu lah đŏng: “Aƀaơ dja khân ay may vah ndơ̆ ăn bu ranh sơm nđăp ri.” Jêh ri khân păng vah ndơ̆. Tât ma bu ranh sơm nđăp păng chiăm dak i nây jêng ndrănh, păng mâu gĭt ôh bơh tă sŏ ndrănh i nây, yơn ma phung i kơl jan kar i tơm vah dak nây nơh gĭt. Jêh ri bu ranh i sơm nđăp nây kuăl kon ndăm i nđăp ur sai ri ôp: 10 “Dâng lĕ bunuyh, bu vay sŏ ndrănh i dŭt kah ăn bu năch nhêt lor, tât ma nhêt lĕ hơm ri mơ bu sŏ ndrănh i mâu lăng kah ăn nhêt bơh kơi. Mơm dâng may nkhơng ma rong ndrănh i dŭt kah dja tât aƀaơ dja?” 11 Dja jêng nau khlay Brah Yêsu jan bôk dak, Păng jan ta ƀon Kana bri Galilê. Ndri Păng nhhơ nau chrêk lơp Păng nơm, jêh ri mpôl oh mon nsing ma Păng đŏng.* 2:11: Yôh 1:14 12 Jêh ri Brah Yêsu hăn ta ƀon Kapơnŭm, nđâp ma mê̆ Păng, i oh oh bu klô Păng, ndrel ma mpôl oh mon Păng đŏng, Păng gŭ ta nây jŏ bar pe nar.* 2:12: Mat 4:13
Brah Yêsu ntrŭt phung tăch rgâl ta jŏng gung nhih jan brah
(Mat 21:12-13; Mar 11:15-17; Luk 19:45-46)
13 Nar nhêt Ƀŭn n'hot phung Israel lĕ bơi tât, jêh ri Brah Yêsu hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem.* 2:13: Yôh 6:4; 11:55; NNg 12:1-14 14 Tât ta nây Păng lăp ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah nây, Brah Yêsu say geh ŏk bunuyh gŭ tăch mpômpa (siŭm) ma jan brah, tăch ndrôk, tăch be biăp, tăch plŭk, ndrel ma bunuyh rgâl prăk gŭ ta rnơl khân păng nơm 2:14: Bu rgâl prăk ta nây, yorlah geh ŏk ntil prăk bri êng êng, yơn ma geh du ntil prăk dơm i bu sŏ dơn ma nhhơr ta nhih jan brah.. 15 Jêh ri Brah Yêsu sŏ rse jan mŏng rpăt, Păng ntrŭt dâng lĕ phung i nây lôh bơh jŏng gung nhih jan brah nây, nđâp ma be biăp, nđâp ma ndrôk khân păng. Păng nkhŭt mƀăr lơi prăk khân păng rgâl, jêh ri nklơ̆ lơi nsưng khân păng đŏng.* 2:15: Sak 14:21 16 Brah Yêsu lah phung tăch plŭk: “Nglôh lơi ndơ i dja bơh dih ăn lĕ phiao! Lơi ôh sŏ nhih Bơ̆ Gâp jan ntŭk tăch drăp.”* 2:16: Yêr 7:11 17 Jêh ri mpôl oh mon kah gĭt nau bu nchih ma Brah Krist ta Nau Kôranh Brah Ngơi kăl e nơh: ‘Ach ma Gâp dŭt rŏng nhih Kôranh Brah, dâng Gâp khât lơi! 2:17: NMƠ 69:918 Mpôl kôranh phung Israel lah Păng: “Moh nau khlay May jan ăn ma hên say, gay ma hên gĭt say nau dơi May jan ndơ i nây tă bơh Kôranh Brah?” 19 Brah Yêsu ơh: “Rơih lơi nhih jan brah dja, jêh ri Gâp jan mhe pe nar jêh.”* 2:19: Mat 26:61; 27:40; Kar 6:14 20 Mpôl kôranh phung Israel lah Păng: “Bu jan nhih jan brah dja lĕ jŏ 46 năm, tât ma May lah jan pe nar dơm.” 21 Yơn ma Brah Yêsu ngơi ma nhih jan brah nây, Păng ngơi hôr ma săk Păng nơm. 22 Jêh Brah Yêsu khât dâk rêh, mpôl oh mon kah gĭt nau Păng lah nây nơh, jêh ri khân păng iăt ma Nau Kôranh Brah Ngơi, ndrel ma iăt ma nau Brah Yêsu lĕ ngơi đŏng.* 2:22: Yôh 12:16; 14:26
23 Nôk Brah Yêsu gŭ ta ƀon Yêrusalem, dôl nar nhêt ƀŭn n'hot nây, geh ŏk bunuyh nsing ma Păng, yor ma say dâng lĕ nau khlay Păng jan.* 2:23: Yôh 1:50; 4:48; 11:45 24 Yơn ma Brah Yêsu mâu ôh iăt khân păng, yorlah ta nuih n'hâm dâng lĕ bunuyh Păng gĭt jêh. 25 Păng mâu khăch ôh bu sơm mbơh nkoch nuih n'hâm bunuyh, yorlah Păng lĕ gĭt lĕ phiao ta nuih n'hâm bunuyh.

*2:4 2:4: Yôh 7:6; 12:23

*2:6 2:6: Phung Israel geh ŏk ntil nau vay ma rao săk, gay ma Kôranh Brah rom.

*2:6 2:6: Mar 7:2-4

*2:11 2:11: Yôh 1:14

*2:12 2:12: Mat 4:13

*2:13 2:13: Yôh 6:4; 11:55; NNg 12:1-14

2:14 2:14: Bu rgâl prăk ta nây, yorlah geh ŏk ntil prăk bri êng êng, yơn ma geh du ntil prăk dơm i bu sŏ dơn ma nhhơr ta nhih jan brah.

*2:15 2:15: Sak 14:21

*2:16 2:16: Yêr 7:11

2:17 2:17: NMƠ 69:9

*2:19 2:19: Mat 26:61; 27:40; Kar 6:14

*2:22 2:22: Yôh 12:16; 14:26

*2:23 2:23: Yôh 1:50; 4:48; 11:45