16
Brah Yêsu dâk rêh tay
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Yôh 20:1-10)
A măng jêh lôch nar Saƀăt i nar rlu phung Israel* 16:1: Phung Israel ntơm kơp nar mhe ntơm lĕ jêh nhŏp nar. mpôl bu ur Mari i tă bơh ƀon Mađala, Mari i mê̆ Yakơ, ndrel ma du huê bu ur êng jât rnha Salômê leo băl rvăt dak ngi ƀô kah gay ma ndjôt tŏ ta săk Brah Yêsu. Kah ơm ôi ta nar pơh, khân păng leo băl hăn a môch nôk bri lĕ ang nar lĕ lôh, ngơi ndrăng khân păng nơm lah: “Ndri bu moh sơm rlă lŭ i rdŏl trôm môch ăn ma bân hiah?”* 16:3: Mar 15:46 Tât ta môch nây, khân păng ngơk uănh say lŭ lĕ ơm rlă jât meng trôm môch. Lŭ i nây kuŏng ngăn. Jêh khân păng lăp ta trôm môch nây, say du huê bu ndăm 16:5: Păng i nây tông păr jan săk tâm ban ma bu ndăm. gŭ rgơp mpeh bơh ma, nsoh ao kuŏng nglang. Lŏng mpôl bu ur i nây klach nsŏr. Bu ndăm i nây lah ma khân păng: “Lơi dâng klach ôh! Khân ay joi Brah Yêsu i tă bơh ƀon Nasaret i bu nkhât ta si tâm rkăng nơh. Lĕ Kôranh Brah rdŏk Păng ăn dâk rêh tay. Păng mâu hôm ôh gŭ ta dja, uănh eh, ta ntŭk dja bu njor săk Păng nơh.* 16:6: Mar 8:31 Hăn khân ay sât mbơh mpôl oh mon Păng ri, n'ho ma mbơh Pêtrôs đŏng: ‘Păng hăn a bri Galilê lor bơh năp khân ay may, a ri tay khân ay may say Păng, tâm di kơt Păng lĕ jêh ntĭnh nơh’.”* 16:7: Mar 14:28 Jêh ri mpôl bu ur nây du lôh bơh môch nchuăt rŏng brŏng nđâp ma nsŏr klach ndrŏt hih rhŏl ngăn. Khân păng mâu ôh mbơh nau i nây ăn ma bu, yor ma klach hô ngăn.
Brah Yêsu nhhơ săk ăn mpôl oh mon say
[Ta ôi nar pơh, Brah Yêsu dâk rêh tay, Păng nhhơ lor săk ăn ma Mari say, Mari i nây tă bơh ƀon Mađala. Păng Brah Yêsu lĕ mprơh pơh brah djơh lôh bơh săk păng nơh.* 16:9-10: Luk 8:2; Yôh 20:14-18 10 Jêh ri Mari hăn mbơh nau i nây ăn ma mpôl oh mon Păng, khân păng hôm e rngot rvê nhŭm vơl Păng đŏng. 11 Tât tăng Mari nkoch lah Păng lĕ dâk rêh tay, tăng nkoch đŏng lah Mari lĕ say Păng, mâu ôh khân păng ŭch iăt. 12 Jêh ri Brah Yêsu nhhơ săk ăn bar hê oh mon say, jêh khân păng lôh bơh ƀon Yêrusalem hăn rŏ trong. Nôk nây muh măt Brah Yêsu êng đah a lor nơh.* 16:12-13: Luk 24:13-35 13 Jêh ri bar hê khân păng hăn plơ̆ jât kơi mbơh nau i nây ma mpôl oh mon a êng đŏng, tih ma khân păng mâu ŭch iăt đŏng. 14 Kêng ma dŭt nôk khân păng hôm gŭ sông sa, Brah Yêsu nhhơ săk ăn ma 11 nuyh mpôl kôranh oh mon say, jêh ri Brah Yêsu nduih khân păng, ach ma khân păng dăng ko mâu ŭch iăt lĕ nau i bu nkoch lah say Păng lĕ jêh dâk rêh tay nơh.* 16:14: 1Kô 15:5 15 Păng lah ma khân păng: “Khân may hăn ăn lam neh ntu dja, jêh ri mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma dâng lĕ bunuyh dô. 16 Bu moh iăt nau nkoch i nây jêh ri dơn nau ƀăptem yŭk ma dak, păng i nây Kôranh Brah de rklaih. Bu moh i mâu iăt ôh păng i nây Kôranh Brah tê̆ dôih ma păng ro.* 16:16: Kar 2:38; 16:31 17 Bu moh i iăt nau i nây, khân păng jan nau mbên kơt nđa: mprơh brah djơh yor ma nau dơi Gâp, blao nau ngơi i khân păng mâu ôh prot ngơi.* 16:17: Mar 6:7, 13; Kar 2:4; 8:7; 1Kô 12:10; 14:1-40 18 Lah khân păng nhŭp bêh geh kăch, mâu lah nhêt ndơ khêh, khân păng mâu geh nau tât đŏng. Lah khân păng tê̆ ti ta bunuyh ji, nau ji păng bah ro.”* 16:18: Kar 28:3-6; 5:16; 8:7; Yak 5:14-15
Brah Yêsu sât ta ƀon ueh kalơ
19 Jêh kôranh Yêsu ngơi lĕ nau i nây, jêh ri Kôranh Brah sŏ n'hao Păng sât ta ƀon ueh kalơ trôk, ăn gŭ mpeh bơh ma ti Kôranh Brah nơm.* 16:19: Kar 1:9-11; Rôm 8:34 20 Jêh ri khân păng hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăp ntŭk, n'ho ma Kôranh Brah kơl jan kar ndrel khân păng, ăn khân păng dơi jan nau mbên êng êng, gay ma ăn bu say nau i nây lĕ di ngăn.* 16:20: Hêb 2:4]

*16:1 16:1: Phung Israel ntơm kơp nar mhe ntơm lĕ jêh nhŏp nar.

*16:3 16:3: Mar 15:46

16:5 16:5: Păng i nây tông păr jan săk tâm ban ma bu ndăm.

*16:6 16:6: Mar 8:31

*16:7 16:7: Mar 14:28

*16:9 16:9-10: Luk 8:2; Yôh 20:14-18

*16:12 16:12-13: Luk 24:13-35

*16:14 16:14: 1Kô 15:5

*16:16 16:16: Kar 2:38; 16:31

*16:17 16:17: Mar 6:7, 13; Kar 2:4; 8:7; 1Kô 12:10; 14:1-40

*16:18 16:18: Kar 28:3-6; 5:16; 8:7; Yak 5:14-15

*16:19 16:19: Kar 1:9-11; Rôm 8:34

*16:20 16:20: Hêb 2:4