3
Kôranh Brah hôm răp jăp ma phung Israel
Lah ndri moh nau khlay ta phung Israel rlau bơh phung a êng? Nau koh ntô ta khân păng moh ndơ geh nau khlay? Nau khlay ta phung Israel geh nau khlay ŏk ntil. Nau khlay rlau bu jêng Kôranh Brah lĕ ăn jêh nau ngơi Păng nơm ma phung Israel.* 3:2: Rôm 9:4; NMƠ 147:19-20 Lah geh bunuyh aƀă ta phung Israel mâu gŭ răp jăp ta Păng, lah ndri mơm jêng? Nau khân păng mâu gŭ răp jăp i nây dơi n'groh lơi nau răp jăp Kôranh Brah đŏng lah mâu?* 3:3-4: Rôm 11:28-29; 2Ti 2:13 Mâu ôh! Bol lah dâng lĕ bunuyh mƀrôh dadê, Kôranh Brah hôm răp jăp, kơt ma lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi:
‘Ơ Kôranh Brah, dâng lĕ ndơ May ngơi, bu mra say di ngăn,
Lah bu ntôn May, hôm dơi May nâng’ 3:4: NMƠ 51:4.
Aƀaơ dja gâp ngơi tâng bunuyh vay ngơi: Lah nau kue phung bunuyh, dâng geh ma say nau sŏng Kôranh Brah lơ ma n'hêl, lah ndri mơm bunuyh lah? Ơm Kôranh Brah mâu sŏng lah Păng tê̆ dôih ma bunuyh? Mâu ôh, mâu geh ôh. Lah Kôranh Brah mâu sŏng, mơm dâng Păng di ma phat dôih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu?* 3:6: 2Kô 5:10; NMƠ 7:11 Klăp lah geh bunuyh aƀă lah: “Nau gâp mƀrôh jan ăn nau ngăn Kôranh Brah lơ hô bu lư rnê Păng, lah geh nau ueh kơt nây, mơm dâng Kôranh Brah hôm tê̆ dôih nau tih gâp?”* 3:7-8: Rôm 6:1-2 Geh bunuyh aƀă ngơi nchơt ma phung nsing bân, lah ma phung bân nti kơt nđa: ‘Ăn bân jan djơh, gay ma lôh nau ueh’. Bu moh i ngơi kơt nây jêng di ngăn geh dôih!
Dâng lĕ bunuyh tih dadê
Lah ndri di đŏng hên i phung Israel jêng bunuyh ueh rlau bu êng? Mâu ôh. Lĕ gâp lah n'hêl jêh dâng lĕ bunuyh lĕ jan tih dadê, bol lah phung Israel kađôi, phung i mâu di phung Israel* 3:9: ‘Phung i mâu di phung Israel’, mâu lah ‘Phung Grek’. kađôi, dâng lĕ bân nơh jan tih dadê.* 3:9: Rôm 2:25-26 10 Lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi kơt nđa:
‘Mâu geh ôh bunuyh sŏng, du huê mâu geh đŏng.* 3:10-18: NNt 6:5; KNN 7:20
11 Mâu geh ôh du huê bunuyh geh nau mân gĭt blao ngăn,
Mâu geh ôh du huê bunuyh joi ŭch jan tâng Kôranh Brah.
12 Dâng lĕ bunuyh lĕ ndôn kơi jêh bơh Kôranh Brah, mâu ŭch iăt Păng, dâng lĕ bunuyh mâu hôm geh nau khlay ma Păng.
Mâu geh ôh bunuyh jan ndơ ueh,
Bol lah du huê mâu geh đŏng’ 3:10-12: NMƠ 14:1-3; 53:1-3.
13 ‘Nau ngơi lôh bơh mbung khân păng tâm ban ma ƀô ôm lôh bơh ntu môch mhe,
Yorlah ndơ khân păng ngơi djơh ngăn, mpiăt khân păng ngơi mƀrôh rlăm bu’ 3:13: NMƠ 5:9.
‘Nau ngơi lôh bơh mbung khân păng tâm ban ma geh kăch bêh ku bêh uây, yor ma jan ăn bu geh nau ji dŭt hô ta nuih n'hâm’ 3:13: NMƠ 140:3.
14 ‘Nau ngơi lôh bơh mbung khân păng bêng ma nau rtăp nau rak, ndrel ma ngơi sôt’ 3:14: NMƠ 10:7.
15 ‘Khân păng gơnh ngăn nkhât nchai mham bu,
16 Ah trong khân păng hăn jan ăn bu hêng lĕ phiao ro, jan ăn bu rêh rnhăl ngăn,
17 Khân păng mâu gĭt ôh trong đăp mpăn’, 3:14-17: Êsa 59:7-8
18 ‘Khân păng mâu klach mâu yơk Kôranh Brah đŏng’ 3:18: NMƠ 36:1.
19 Bân lĕ gĭt dâng lĕ nau vay Môsê i lĕ geh nchih, đă ăn ma phung Israel i lĕ gŭ ta nâm nau vay i nây dơm. Lah ndri dâng lĕ bunuyh iăt ma gŭ rklăk mâu hôm geh nau ma nsih, dâng lĕ bunuyh lam neh ntu geh dôih ta năp măt Kôranh Brah dadê. 20 Mâu geh ôh du huê bunuyh i Kôranh Brah kơp sŏng yor ma nsrôyh jan tâng nau vay i nây dơm, nau vay man ma ăn bunuyh gĭt năl lĕ jan tih dơm.* 3:20: Rôm 5:20; 7:7; Gal 2:16; 3:19
Bunuyh nsing dâng kơp lĕ sŏng
21 Yơn ma aƀaơ dja Kôranh Brah lĕ nhhơ jêh, a mơm bunuyh jan gay ma Păng kơp sŏng, yorlah nau Păng kơp sŏng mâu ôh tă bơh jan tâng nau vay i nây. Jêh ri a mơm jan gay ma Kôranh Brah kơp sŏng lĕ geh nchih ta nau vay, nđâp ma lĕ geh nchih ta samƀŭt mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah.* 3:21-22: Rôm 1:16-17; 8:1-4; Kar 10:43 22 Kôranh Brah kơp bunuyh sŏng yor ma nsing ma Brah Yêsu Krist. Dâng lĕ bunuyh i geh nau nsing i nây Kôranh Brah kơp sŏng dadê, nau i nây di ma dâng lĕ bunuyh, phung Israel nđâp ma phung i mâu di phung Israel đŏng, 23 yorlah dâng lĕ bunuyh lĕ jan tih dadê, mâu geh ôh du huê jan dŭt ueh kơt Kôranh Brah ŭch.* 3:23: NNt 6:5 24 Yơn ma Kôranh Brah kơp bân lĕ sŏng, tă bơh nau ueh Păng nơm ăn dơm dam, yorlah lĕ Păng chuai jêh bân ma ndơ Brah Krist Yêsu lĕ jan.* 3:24: Rôm 5:1; Gal 2:16 25 Kôranh Brah lĕ ăn jêh Brah Yêsu jêng ndơ ma jan brah, mham Brah Yêsu chuai nau tih bunuyh i nsing ma Păng. Kôranh Brah jan kơt nây gay ma nhhơ Păng nơm lĕ sŏng, bol lah bơh ntơm nơh bunuyh jan tih, Păng mâu ôh tê̆ dôih ro. 26 Aƀaơ dja Păng nhhơ nau sŏng Păng nơm ăn bu gĭt năl, Kôranh Brah lĕ ơm sŏng, jêh ri bu moh i nsing ma Brah Yêsu Păng kơp lĕ sŏng đŏng.
27 Lah ndri ah hôm geh du huê bunuyh blao rnê êng săk păng lah jêng bunuyh sŏng? Mâu hôm geh ôh! Yorlah nau Kôranh Brah mâu hôm kơp nau tih bunuyh jêng tă bơh nau nsing ma Brah Yêsu, mâu ôh tă bơh nsrôyh jan tâng nau vay Môsê. 28 Yorlah bân iăt, bunuyh dâng sŏng yor ma nsing ma Brah Yêsu, mâu di ôh yor ma jan tâng nau vay i nây. 29 Ơm Kôranh Brah i Brah ma phung Israel dơm ƀah? Mâu ôh, Păng Brah nđâp ma phung i mâu di phung Israel đŏng.* 3:29-30: Rôm 4:11, 16; 10:12-13; Êph 2:14, 18 30 Geh du huê Kôranh Brah dơm. Păng jan ăn phung Israel dâng geh ma sŏng, yorlah khân păng nsing ma Brah Yêsu, nđâp ma phung i mâu di phung Israel dâng geh ma sŏng, yor ma khân păng nsing ma Brah Yêsu đŏng. 31 Lah ndri ah nau nsing ma Brah Yêsu geh n'groh lơi nau vay Môsê lah mâu? Mâu ôh! Yơn ma lah bân nsing ma Brah Yêsu dâng bân ndjôt ngăn nau vay i nây.* 3:31: Rôm 7:1-6; 10:4; Mat 5:17; 2Kô 3:6

*3:2 3:2: Rôm 9:4; NMƠ 147:19-20

*3:3 3:3-4: Rôm 11:28-29; 2Ti 2:13

3:4 3:4: NMƠ 51:4

*3:6 3:6: 2Kô 5:10; NMƠ 7:11

*3:7 3:7-8: Rôm 6:1-2

*3:9 3:9: ‘Phung i mâu di phung Israel’, mâu lah ‘Phung Grek’.

*3:9 3:9: Rôm 2:25-26

*3:10 3:10-18: NNt 6:5; KNN 7:20

3:12 3:10-12: NMƠ 14:1-3; 53:1-3

3:13 3:13: NMƠ 5:9

3:13 3:13: NMƠ 140:3

3:14 3:14: NMƠ 10:7

3:17 3:14-17: Êsa 59:7-8

3:18 3:18: NMƠ 36:1

*3:20 3:20: Rôm 5:20; 7:7; Gal 2:16; 3:19

*3:21 3:21-22: Rôm 1:16-17; 8:1-4; Kar 10:43

*3:23 3:23: NNt 6:5

*3:24 3:24: Rôm 5:1; Gal 2:16

*3:29 3:29-30: Rôm 4:11, 16; 10:12-13; Êph 2:14, 18

*3:31 3:31: Rôm 7:1-6; 10:4; Mat 5:17; 2Kô 3:6