4
Nau nsing Abrahăm
Lah ndri kăl e nơh Abrahăm i che phung Israel, mơm dâng Kôranh Brah kơp păng sŏng? Lah Kôranh Brah kơp Abrahăm lĕ sŏng yor ma ndơ ueh păng jan, lah ndri păng geh ndơ ma rnê êng săk păng nơm ro ta năp bunuyh. Yơn ma mâu geh ôh ndơ ma rnê êng săk păng nơm ta năp măt Kôranh Brah, yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ nchih: ‘Abrahăm nsing ma Kôranh Brah, tă bơh nau nsing i nây dâng Kôranh Brah kơp păng lĕ sŏng’ 4:3: NNt 15:6.* 4:3: Gal 3:6-7
Kơt ndri đŏng bunuyh jan kar ăn bu, prăk i bu nkhôm ăn ma păng nây mâu di ôh ndơ bu ăn dơm dam, jêng tâm ban ma rnon. Yơn ma Kôranh Brah kơp bunuyh sŏng mâu ôh tă bơh ndơ khân păng jan, jêng tă bơh nau nsing khân păng ma Kôranh Brah i yô̆ bunuyh tih mâu hôm kơp nau tih khân păng.* 4:5: Rôm 3:28; 11:6; Gal 2:16 Ta Nau Kôranh Brah Ngơi kađăch Đavid lĕ nchih jêh nau ueh maak ma bunuyh i Kôranh Brah lĕ kơp sŏng, mâu di ôh tă bơh ndơ păng jan. Păng nchih:
‘Ueh maak ngăn ma bu moh Kôranh Brah lĕ yô̆ jêh nau tih păng,
Bu moh i Kôranh Brah lĕ nkŭm n'ho ro mâu hôm ăn say nau tih păng,
Ueh maak ngăn ma bu moh i Kôranh Brah mâu hôm ôh kơp nau tih păng’ 4:8: NMƠ 32:1-2.
Lah ndri nau ueh maak i nây geh ma phung Israel dơm, mâu lah geh đŏng ma phung i mâu di phung Israel? Gâp lĕ lah jêh: “Kôranh Brah kơp Abrahăm lĕ sŏng, tă bơh nau păng nsing.” 10 Lah ndri nôk Kôranh Brah kơp Abrahăm lĕ sŏng, nôk nây păng lĕ jêh koh ntô, mâu lah nôk nây păng ê hŏ koh ntô? Jêng nôk păng ê hŏ koh ntô* 4:10: Bu klô mâu geh koh ntô mâu di phung Israel, dâng lĕ phung bu klô phung Israel iăt ma koh ntô dadê, nau i nây jêng mbên khân păng jêng ƀon lan Kôranh Brah., mâu di ôh lĕ jêh koh ntô.* 4:10: NNt 15:6; 17:23-26 11 Nau koh ntô jêng nau mbên ma Abrahăm lĕ geh nau nsing ma Kôranh Brah, nđâp ma Kôranh Brah lĕ kơp păng sŏng ê lor ma păng geh koh ntô. Ndri păng jêng tâm ban ma che ma dâng lĕ bunuyh i lĕ nsing mâu koh ntô đŏng, jêh ri Kôranh Brah kơp khân păng lĕ sŏng yor ma nau nsing khân păng.* 4:11: NNt 17:1-16; Gal 3:9 12 Abrahăm jêng tâm ban ma che ma phung Israel i lĕ geh koh ntô, lah khân păng nsing ma Kôranh Brah tâm ban ma Abrahăm nsing đŏng ê lor ma păng koh ntô nơh.* 4:12: Rôm 2:28; Mat 3:8-9
Abrahăm sŏ dơn nau Kôranh Brah ton
13 Kôranh Brah lĕ ton ma Abrahăm, ndrel ma rnoi deh păng, ăn neh ntu jêng ndơ ndrây ma păng. Kôranh Brah ton nau i nây mâu ôh yor ma nau păng jan tâm di đah nau vay Môsê 4:13: Kôranh Brah ăn nau vay i nây ma phung Israel ta Môsê, jêh Abrahăm khât ŏk rhiăng năm., Kôranh Brah ton yor ma nau sŏng i tă bơh nau Abrahăm nsing ma Păng.* 4:13: NNt 12:3; Gal 3:18 14 Lah ndơ ndrây i nây geh yor ma jan tâng nau vay, lah ndri nau nsing ma Kôranh Brah mâu ôh geh nau khlay, jêh ri nau Kôranh Brah ton i nây mâu geh khlay đŏng,* 4:14: Gal 3:10-14 15 yorlah tă bơh nau vay i nây Kôranh Brah ji nuih tê̆ dôih ma bân, mâu geh ôh du huê bunuyh blao jan tâng nâng neng dâng lĕ nau vay. Lah mâu geh nau vay dơm mâu geh ôh bu jan rlau nau vay.* 4:15: Rôm 5:13; 7:8-10
16 Lah ndri ndơ Kôranh Brah ton, bunuyh sŏ dơn yor ma nau păng nsing ma Kôranh Brah. Ndơ Kôranh Brah ton nây Păng ăn dơm dam. Dâng lĕ bân mra sŏ dơn ndơ ton i nây, lah bân nsing ma Kôranh Brah tâm ban ma Abrahăm, bol lah bân gŭ ta nâm nau vay Môsê, mâu lah mâu ôh gŭ ta nâm. Kơt ndri Abrahăm jêng che ma dâng lĕ bunuyh i nsing ma Kôranh Brah.* 4:16: Rôm 3:29-30 17 Ndri ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih Kôranh Brah mbơh ma Abrahăm kơt nđa: ‘Gâp ăn may jêng che ma ndŭl mpôl bunuyh êng êng ŏk ngăn’ 4:17: NNt 17:4-5. Kôranh Brah ngơi kơt nây, yorlah Abrahăm nsing ma Păng i ăn bunuyh lĕ khât dâk rêh tay, nđâp ma i njêng ndơ mhe i mâu ôh geh bơh ntơm nơh. 18 Bol lah Abrahăm lĕ ranh mâu hôm geh ôh nau rnơm ma geh kon, păng hôm e geh nau rnơm ma Kôranh Brah ăn păng jan che ma ndŭl mpôl bunuyh êng êng ŏk ngăn, yorlah Kôranh Brah lĕ geh mbơh ma păng: ‘Rnoi deh may tay ŏk kơt nây’ 4:18: NNt 15:5. 19 Abrahăm gĭt săk păng nơm bơi ma khât, nôk nây păng bơi ma tât 100 năm, ndrel ma ur păng rnha Sara lĕ ranh đŏng, mâu ôh bă kon. Bol lah kơt nây kađôi Abrahăm hôm nsing nâp nanao đŏng.* 4:19-22: NNt 17:17; 18:1-15; 21:1-7; Hêb 11:11 20 Păng mâu vĭ vĕ ôh ma nau Kôranh Brah ton, nau nsing păng mâu roh đŏng, păng lơ ma geh nau nsing ma ndơ ton i nây, nđâp ma rnê Kôranh Brah ăn Kôranh Brah nau chrêk lơp, 21 yorlah ta nuih n'hâm ri lĕ iăt dŭt hô ngăn Kôranh Brah dơi ăn geh ngăn ro, moh ndơ Kôranh Brah ton. 22 Kơt ndri dâng Kôranh Brah kơp Abrahăm lĕ sŏng yor ma nau păng nsing.
23 Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ nchih: ‘Kôranh Brah kơp Abrahăm lĕ sŏng’, i nây mâu di ôh lah ma du huê păng dơm, 24 lah nđâp ma bân aƀaơ dja đŏng, ăn bân gĭt Kôranh Brah mra kơp bân lĕ sŏng đŏng, lah bân nsing ma Păng i lĕ ăn Brah Yêsu i Kôranh bân dâk rêh jêh. 25 Brah Yêsu i nây lĕ Kôranh Brah ăn bu de nkhât lơi, gay ma n'groh lơi nau tih bân, jêh ri Păng jan ăn Brah Yêsu nây dâk rêh, gay ma kơp bân lĕ sŏng.* 4:25: Rôm 8:34; 14:9; 1Kô 15:3-4; 2Kô 5:18-21

4:3 4:3: NNt 15:6

*4:3 4:3: Gal 3:6-7

*4:5 4:5: Rôm 3:28; 11:6; Gal 2:16

4:8 4:8: NMƠ 32:1-2

*4:10 4:10: Bu klô mâu geh koh ntô mâu di phung Israel, dâng lĕ phung bu klô phung Israel iăt ma koh ntô dadê, nau i nây jêng mbên khân păng jêng ƀon lan Kôranh Brah.

*4:10 4:10: NNt 15:6; 17:23-26

*4:11 4:11: NNt 17:1-16; Gal 3:9

*4:12 4:12: Rôm 2:28; Mat 3:8-9

4:13 4:13: Kôranh Brah ăn nau vay i nây ma phung Israel ta Môsê, jêh Abrahăm khât ŏk rhiăng năm.

*4:13 4:13: NNt 12:3; Gal 3:18

*4:14 4:14: Gal 3:10-14

*4:15 4:15: Rôm 5:13; 7:8-10

*4:16 4:16: Rôm 3:29-30

4:17 4:17: NNt 17:4-5

4:18 4:18: NNt 15:5

*4:19 4:19-22: NNt 17:17; 18:1-15; 21:1-7; Hêb 11:11

*4:25 4:25: Rôm 8:34; 14:9; 1Kô 15:3-4; 2Kô 5:18-21