ⲓ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲆⲈ ⲚⲀⲚ ⲀⲚⲞⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚϤⲀⲒ ϦⲀ ⲚⲒϢⲰⲚⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲦϪⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲢⲀⲚⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ. ⲃ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲀⲢⲈϤⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠⲈϤϢⲪⲎⲢ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲈⲨⲔⲰⲦ. ⲅ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲦⲀϤⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲚⲒϢⲰϢ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦϮϢⲪⲒⲦ ⲚⲀⲔ ⲀⲨⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲒ. ⲇ̅ ϨⲰⲂ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲤϦⲎ ⲦⲞⲨ ⲀⲨⲤϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲦⲈⲚⲤⲂⲰ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲢⲈϤϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲦⲈⲚⲒⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲦⲈϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲚ. ⲉ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲈⲘ ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲖⲎ ⲤⲒⲤ ⲈϤⲈϮ ⲚⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎ ⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲋ̅ ϨⲒⲚⲀ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲢⲰ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϬ ⲤⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲍ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ϢⲈⲠ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲈⲦⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϢⲈⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲏ̅ ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠⲤⲈⲂⲒ ⲈϪⲈⲚ ϮⲘⲈⲐⲚⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈⲬⲀⲤ ⲈϤⲈⲦⲀϪⲢⲈ ⲚⲒⲰϢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞϮ. ⲑ̅ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨⲚⲀⲒ ⲈϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ϮⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀⲈⲢⲮⲀⲖⲒⲚ ⲈⲠⲈⲔⲢⲀⲚ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞϤ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲚ ϪⲈ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲀⲢⲞⲨⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲚ ⲚϪⲈⲎⲤⲀⲎⲀⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲐⲚⲞⲨⲚⲒ ⲚⲒⲈⲤⲤⲈ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲰⲚϤ ⲈⲈⲢⲀⲢⲬⲰⲚ ⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲨⲈⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈϤⲈⲘⲀϨ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲢⲀϢⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ϦⲈⲚⲠϪⲒⲚⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ϦⲈⲚϮϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲐⲎⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈϨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲈϨ ϦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲦⲦⲞⲖⲘⲈⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲀⲠⲞⲘⲈⲢⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲈⲒϮ ⲘⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲀⲨⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪϮ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲐⲢⲒϢⲰⲠⲒ ⲈⲒⲞⲒ ⲚⲢⲈϤⲪⲰϢⲈⲚ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲒⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲎ ⲂⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϮⲠⲢⲞⲤⲪⲰⲢⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲤϢⲎⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞⲚⲦⲎⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϢⲞⲨϢⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲚⲀⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ⲈϪⲈ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϦⲎ ⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ⲈⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲠϨⲰⲂ. ⲓ̅ⲑ̅ ϦⲈⲚ ⲦϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲪⲎⲢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲤⲔⲰϮ ϢⲀ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠⲒⲀⲖⲖⲨⲢⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲀⲘⲀϨⲞⲨ ⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲆⲈ ⲚⲀⲒⲘⲈⲒ ⲚϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲠⲈ ⲈⲪⲘⲀ ⲀⲚ ⲈⲦⲀⲨϪⲈ ⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϢⲦⲈⲘⲔⲰⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲤⲈⲚϮ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ⲈⲐⲂⲎ ⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲨⲈⲔⲀϮ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲀⲒⲦⲀϨⲚⲞ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲞⲠ ⲈⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚϮ ⲘⲀ ϦⲈⲚⲚⲀⲒⲤⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲈⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦ ⲈⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲒⲤ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ. ⲕ̅ⲇ̅ ϨⲰⲤ ⲈⲒⲚⲀϢⲈⲚⲎⲒ ⲈϮⲤⲠⲀⲚⲒⲀ ϮⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲒⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲪⲞⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲘⲀⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲒϢⲀⲚⲤⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲠⲞⲘⲈⲢⲞⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈϢⲈⲘϢⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲨϮⲘⲀϮ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲚⲀⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲀⲬⲀⲒⲀ ⲈⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲈⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲨϮⲘⲀϮ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲤⲈϢⲈⲘϢⲎⲦⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲒⲔⲈⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲚ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲀⲒϢⲀⲚϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲀⲈⲢⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲒⲚ ⲘⲠⲀⲒⲞⲨⲦⲀϨ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲒⲈϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϮⲤⲠⲀⲚⲒⲀ. ⲕ̅ⲑ̅ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲒⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲒⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲞϨ ⲚⲤⲘⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲗ̅ ϮϮϨⲞ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲒ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲗ̅ⲁ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲀⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲀⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚⲦⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲤϢⲎⲠ ⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ. ⲗ̅ⲃ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀϢⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ϤⲬⲎ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲘⲎⲚ