ⲏ̅
ⲁ̅ ⳿ⲡⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲉϥϯⲫⲱϣⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲧⲁϫⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ. ⲅ̅ ⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲭⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲉⲛ ⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲉⲛⲭⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ. ⲇ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲓⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲩⲏⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲉⲙϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϧⲏ ⲓⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⳿ⲧⲫⲉ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲉϥⲛⲁϫⲱⲕ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲕ⳿ⲉⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ. ⲋ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁ ⲧⲟⲧϥ ϯⲙⲁϯ ⳿ⲉⲟⲩⲫⲁϣⲛⲓ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲥⲓⲧⲏ ⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏ ⲧⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲱϣ ⲉⲩⲥⲱⲧⲡ. ⲍ̅ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ ⲛⲁⲩⲛⲁⲕⲱϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲛϯⲙⲁϩⲃ̅ϯ. ⲏ̅ ⲉϥϫⲉⲙ ⲁⲣⲓⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲏⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ϯⲛⲁϫⲱⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ. ⲑ̅ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲉⲣⲁⲙⲉⲗⲉⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪. ⲓ̅ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲉϯⲛⲁⲥⲉⲙⲛⲏ ⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲛⲁ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲉϥⲣⲉⲙ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲉⲛ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ϣⲁ ⲡⲟⲩⲛⲓϣϯ. ⲓ̅ⲃ̅ ϫⲉ ϯⲛⲁⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲉⲣⲓ ⲓⲉ ⲁϥⲉⲣ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉϣⲁϥⲉⲣⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⳿ϥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ