ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲱⲛⲓ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϯⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ. ⲃ̅ ⲛⲉ ⲑⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥⲑⲁϩⲥ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟϫⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϥⲱϯ ⳿ⲛⲛⲉϥϭ ⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲙⲡⲉⲥϥⲱⲓ ⲑⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϣⲱⲛⲓ. ⲅ̅ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲥ ⲫⲏⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ϥϣⲱⲛⲓ. ⲇ̅ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲓⲓⲁⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲁⲃⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ. ⲉ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ. ⲋ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⳿ϥϣⲱⲛⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲃ̅. ⲍ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⳿ⲉϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲟⲛ. ⲏ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲭⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲙⲁⲩ. ⲑ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲫⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲓϭⲣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲓ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲁϥϭⲓϭⲣⲟⲡ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲁϥ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲥϫⲉ ⲁϥ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲱⲛϥ. ⲓ̅ⲅ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲛⲓⲙ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲣⲁϣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲟⲩⲛ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϩⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϫⲉⲙϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲇ̅ ⲡⲉ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲁⲩ ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲡⲉ ϩⲁ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲥⲟⲛ. ⲕ̅ ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲉⲛⲁⲕⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲥⲟⲛ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛϧ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲕⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲛϧ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲧⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫⲁⲓ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯ ⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥϫⲟϥ ⲁⲥϣⲉ ⲛⲁⲥ ⲁⲥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲡ ⳿ⲉⲁⲥϫⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲧⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟ. ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⳿ⲛ ⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲗ̅ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏ ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϯⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⲉⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲥ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲛⲁϩⲱⲗ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲥϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲉⲛⲁⲕⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲗ̅ⲅ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ ⲁϥ⳿ⲙⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ ⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ϯⲉⲣⲙⲏ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲡⲱⲥ ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲗ̅ⲍ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲉ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲭⲁ ⲡⲁⲓⲭⲉⲧ ⳿ⲉⲙⲟⲩ. ⲗ̅ⲏ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲃⲏⲃ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲱⲛⲓ ⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϣⲱⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ⳿ⲧⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲭⲱⲛⲥ ⲡⲉϥⲇ̅ ⲅⲁⲣ ⲫⲟⲟⲩ. ⲙ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛⲛⲁϩϯ ⲧⲉⲣⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲁⲩⲱⲗⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯϣⲉⲡ ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ. ⲙ̅ⲃ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲉⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϩⲟ ⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϯⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲙ̅ⲋ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲁ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲙ̅ⲍ̅ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁⲁⲓϥ ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲙ̅ⲏ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲭⲁϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲥⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛ⳿ϣⲗⲟⲗ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲕⲁⲓ⳿ⲁⲫⲁ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ. ⲛ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲧⲁⲕⲟ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲉⲧⲁϥϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲗⲟⲗ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲗⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧϫⲏⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉϥⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ. ⲛ̅ⲇ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓϣⲁϥⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲫⲣⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲛ̅ⲉ̅ ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏ ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ϧⲁϫⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ. ⲛ̅ⲍ̅ ⲛⲉ ⲁⲩϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁϩⲟϥ