ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ϧⲁϫⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭ ⲁ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲃ̅ ⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁⲥϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲅ̅ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲛ ⲁⲥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲓⲧⲣⲁ ⳿ⲛⲥⲟϫⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲏ ⳿ⲉⲛⲁϣⲉ ⳿ⲛⲥⲟⲩⲉⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲑⲱϩⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϥⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡϥⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥ⳿ⲁⲫⲉ ⲁ ⲡⲓ ⲏⲓ ⲇⲉ ⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲟϫⲉⲛ. ⲇ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ. ⲉ̅ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲡⲁⲓⲥⲟϫⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ ⲧ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ. ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟϥ ⲟⲩⲭ ⳿ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⳿ⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⲛⲁϥ ϧⲁ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϭ ⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲓ⳿ⲅⲗⲱⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲏ ⳿ⲉϣⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉϣⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲍ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲭⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲕⲱⲥ. ⲏ̅ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲑ̅ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲓ̅ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ. ⲓ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ϩⲏⲗ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲡⲉ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲟϣ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲃⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲃⲉⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙ⳿ⲡⲒⲥ̅ⲗ̅. ⲓ̅ⲇ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉ⳿ⲱ ⲁϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ. ⲓ̅ⲉ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲧϣⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲥⲓⲱⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲟⲩⲣⲟ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϥⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲏ ϫ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲱ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲉⲙⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣ ⲡⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲓⲥ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲥⲁⲙⲉⲛϩⲏϥ. ⲕ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲃⲏ ⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲩ⳿Ⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲅ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϭⲓⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ϯⲛⲁⲫⲣⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲩ⳿ⲟ ϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ⳿ⲉϣⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϣⲁⲥⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲙⲟⲥϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲁϩϥ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲉϯϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ. ⲕ̅ⲍ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟϥ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓ ϯⲱⲟⲩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁϯⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲡⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲗ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲗ̅ⲁ̅ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲡϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓϣⲁⲛϭⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲓ⳿ⲉⲥⲉⲕ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲓ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲙⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟⲩ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲥ ⳿ⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲉⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏ ⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲱⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⳿ϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉⲑⲱⲛ. ⲗ̅ⲋ̅ ϩⲱⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥⲭⲟⲡϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲛⲁⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲗ̅ⲏ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲏⲥⲁ⳿ⲓⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϣⲱⲃϣ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉⲧⲁϥϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲛⲓⲙ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁϩϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲏⲥⲁ⳿ⲓⲁⲥ. ⲙ̅ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩϫⲱⲟⲩ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲏⲥⲁ⳿ⲓⲁⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲟⲙⲱⲥ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲁⲩⲙⲉⲛⲣⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ. ⲙ̅ⲇ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲙ̅ⲋ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ⳿ⲓ ⲉⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϯ ϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲫⲏⲉⲧϫⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥϭ ⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲑⲛⲁ ϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ. ⲙ̅ⲑ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟϥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲛ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ ⲛⲏ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯⲥⲁϫⲓ