ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲁϫⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϩⲏⲇⲏ ⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲏ ⲧ ⳿ⲙⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲉⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ. ⲅ̅ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϯ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁ ⲫϯ. ⲇ̅ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥ ⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲗⲁⲕⲁⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲓⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϥⲱϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥⲙⲏⲣ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲋ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲛⲁⲓⲁ ⲣⲁⲧϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲓⲁ ⲣⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲍ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲕ⳿ⲉⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ. ⲏ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲓⲁ ⲣⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙⲓⲁ ⲣⲁⲧⲕ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲕ ⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ. ⲑ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲕⲉϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲧⲁ⳿ⲁⲫⲉ. ⲓ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϫⲟⲕⲉⲙ ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲓⲁ ⲣⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫⲏ ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲓⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲣⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛ⳪ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲓⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ ϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲉϥ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲁ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓⲁⲓⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲡⲉϥ⳪ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲱⲟⲩⲛⲓ⳿ⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲁⲓⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲛⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲑⲓⲃⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲕ̅ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲡ ⳿ⲙⲫⲏ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲁϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲩⲥⲟⲙⲥ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲛⲁϥⲣⲟⲧⲉⲃ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲁϥϭⲱⲣⲉⲙ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲁϥϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲙ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲉⲥⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁⲥⲉⲡ ⲡⲓⲗⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲡ ⲡⲓⲗⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲗⲱⲙ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲁⲓϥ ⲁⲣⲓⲧϥ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲧⲉⲃ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ. ⲕ̅ⲑ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓ⳿ⲅⲗⲱⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲉⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲱⲡ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲓⲉ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲛⲭⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ. ⲗ̅ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲱⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲛⲉ ⲉϫⲱⲣϩ ⲇⲉ ⲡⲉ. ⲗ̅ⲁ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫϯ ϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲁ ⲫϯ ϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫϯ ⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲉϥ⳿ⲉϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ϯⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯ ⲛⲟⲩ ϩⲱⲧⲉⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲟⲩ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲉϯϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲗ̅ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁⲕⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϯⲛⲁⲭⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲕ ⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲭⲛⲁⲭⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ϣⲁⲧⲉⲕϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ