ⲓ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲃⲱ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ. ⲃ̅ ⳿ⲕⲗⲏⲙⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⳿ϥⲛⲁⲕⲟⲣϫϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲛ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲅ̅ ϩⲏⲇⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲇ̅ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲃⲱ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ. ⲉ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲃⲱ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲕⲗⲏⲙⲁ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲫⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲧϭⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ. ⲋ̅ ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲣⲱⲕϩ. ⲍ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲣⲓⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲏ̅ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲑ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲓ̅ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲁⲓⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲑⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁⲁⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲉⲣ ⲛⲏ ⳿ⲉϯϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛϯⲛⲁⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲉϥ⳪ ⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲧⲡⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟϩⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϯϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲉⲧⲁϥⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲟⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲉⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲧⲫⲱϥ ⲟⲧⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲕ̅ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⳿ⲉⲛⲁⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉϥ⳪ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲫⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟⲃⲓ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲫⲏⲉⲑⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ϥⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏ ⲧⲟⲥ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ