ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ. ⲃ̅ ⲁⲩϣⲁⲛⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲫϯ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ. ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲡⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ. ⲉ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲑⲱⲛ. ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲓϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁ ⳿ⲡⲉⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲙⲁϩ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ. ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏ ⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲓϣⲁⲛϣⲉ ⲛⲏⲓ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ. ⲑ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ. ⲓ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟⲛϯ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⳿ⲉϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϣϥⲁⲓ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉϥ⳿ⲉϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲟⲩ⳿Ⲓ ⲛⲉ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲡⲉϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲉⲛϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ. ⲕ̅ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣϩⲏ ⲃⲓ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥⲛⲁⲣⲁϣⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲣⲁϣⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥϣⲁⲛⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲓⲥⲓ ϣⲁⲥⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲁⲛⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲉⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϭ ⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲟⲗϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲕ̅ⲇ̅ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲣⲓⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲓⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓ⳿ⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ⳿ⲁ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲕ̅ⲋ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲟ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ϩⲱϥ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲕⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓ⳿ⲁ. ⲗ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ⲕⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲉⲛⲕ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲁⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲫϯ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ. ⲗ̅ⲃ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ⳿ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲁⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ϥⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ