ⲓ̅ⲏ̅
ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲟⲩⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϣⲉⲛⲥⲓϥⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϭⲱⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲁϥⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲅ̅ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ. ⲇ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ. ⲉ̅ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲛⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ. ⲋ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. ⲍ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϣⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲛⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ. ⲏ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲭⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ. ⲑ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲧⲁⲕⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ. ⲓ̅ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲑⲟⲕⲙⲉⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲱϫⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲱⲕ ⲡⲉ ⲙⲁⲗⲭⲟⲥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲟⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲛϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲥⲑⲏⲕⲏ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲥⲟϥ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲥⲟⲛϩϥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲁ ⲁⲛⲛⲁ ⲛⲉ ⳿ⲡϣⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲟϭ ⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲩⲓⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϯⲁⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉⲙⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲱⲕ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲁⲩϭⲉⲣⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲁⲕϩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉ ⳿ⲧⲫⲣⲱ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲧ⳿ϧⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲧ⳿ϧⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ. ⲕ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϣⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲓϫⲟϥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲥⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲣ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲕⲁⲕⲱⲥ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁⲣⲓⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁⲕⲱⲥ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲛⲛⲁ ⲉϥⲥⲟⲛϩ ϩⲁ ⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲧ⳿ϧⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲕ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲱϫⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ ϭⲱⲙ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉ ϣⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱϥ ϣⲁⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲥ ⲭⲁ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲁⲧⲏ ⲅⲟⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲁ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲗ̅ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲥⲁ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲛⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲥϣⲉ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⳿ⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ. ⲗ̅ⲃ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲉϥⲉⲣⲥⲏⲙⲉⲛⲓⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲙⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟⲩ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ϣⲁⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲡⲉⲧⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲑⲃⲏⲧ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲩⲧⲏ ⲓⲕ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲑⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲉⲛⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲁϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏ ⲥ ⲛⲁⲩⲛⲁϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲏ ⲓⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲑⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲁⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲁ⳿ⲥⲙⲏ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛϯϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲧⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲏⲑⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲧⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲭⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲙ̅ ⲁⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲭⲁ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲭⲁ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲡⲁⲓⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲡⲉ