ⲓ̅ⲑ̅
ⲁ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩϣⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲟⲗϩϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲛϭⲏϫⲓ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯⲕⲟⲩⲣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ. ⲇ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁ⳿ⲉⲛϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲧⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. ⲉ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲛ ϭⲏϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲋ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϣϥ ⲁϣϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁϣϥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϯϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲧⲓ⳿ⲁ ϭⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. ⲍ̅ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ϥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲏ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ. ⲓ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁⲛ ϣⲁⲛ ⳿ⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲁϣⲕ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲛ ⳿ⲉⲭⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲕ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛⲭⲁ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲡ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥ⳿ⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲏ ⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲗⲓⲑⲟⲥⲧⲣⲱⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲁⲃⲃⲁⲑⲁ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲉ ⳿ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲇⲉ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭ ⲁ ⲛⲉ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁϫⲡ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲣⲟ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲁⲗⲓⲧϥ ⳿ⲁⲗⲓⲧϥ ⲁϣϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲉϣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲕⲉⲥⲁⲣ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲩϭⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥϥⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓϣⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲛⲓ ⲃ̅ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲥⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲥⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲁϥ⳿ⲥϧⲉ ⲕⲉⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲛⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲕ̅ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲙⲡⲓⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲉϣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓ⳿ⲥϧⲏⲧϥ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲏⲧϥ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲉϣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲉ⳿ϣⲑⲏ ⲛ ϯ⳿ϣⲑⲏⲛ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲧⲑⲱⲣⲡ ⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲱϧⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲧⲏⲣⲥ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲫⲁϧⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉⲛϩⲓⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲛⲁⲉⲣ ⲑⲁ ⲛⲓⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲫⲱϣ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁϩⲉⲃⲥⲱ ⲁⲩϩⲓⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲕⲗⲉⲟⲡⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ. ⲕ̅ⲋ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲁϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉϣⲏⲣⲓ. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲟⲗⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲃⲓ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲟⲕⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛϩⲉⲙϫ ⲉϥⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲫⲟⲅⲅⲟⲥ ⳿ⲛϩⲉⲙϫ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲣⲱϥ. ⲗ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓϩⲉⲙϫ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲣⲉⲕ ϫⲱϥ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅. ⲗ̅ⲁ̅ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲟϩⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲱⲙⲁ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲕⲱϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲕⲉⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲗⲟⲩ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲕⲱϣ ⳿ⲛⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱϣ ⳿ⲛⲛⲁ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ϩⲏⲇⲏ ⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲕⲱϣ ⳿ⲛⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁϥⲑⲟⲩⲝ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲥⲫⲓⲣ ⳿ⲛⲧⲉϥⲗⲟⲅⲭⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥϫⲉ ⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲕⲁϣϥ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲕⲥϥ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲓⲣⲉⲙⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲉⲁⲥ ⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ϩⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥⲭⲏⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲟϯ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲗ̅ⲑ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲓⲅⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩϣⲁⲗ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲗⲟⲏ ⲛⲁⲩⲣ̅ ⳿ⲛⲗⲓⲧⲣⲁ. ⲙ̅ ⲁⲩϭⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲟⲩⲗⲱⲗϥ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲉⲛⲧⲱ ⳿ⲛⲓⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲕⲁϩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲕⲱⲥ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϭⲱⲙ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩϩⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϩ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲛⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲭⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ