ⲕ̅
ⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲛϣⲱⲣⲡ ⲉⲧⲓ ⲉⲣⲉ ⳿ⲧⲭⲉⲙⲥ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ. ⲃ̅ ⲁⲥϭⲟϫⲓ ⲟⲩⲛ ⲁⲥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛϭ̅ ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ. ⲅ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ. ⲇ̅ ⲛⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲃ̅ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⲉⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ. ⲋ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲱⲗ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ. ⲍ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗ ⲉϥⲭⲏ ⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ. ⲏ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲛⲁϩϯ. ⲑ̅ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲓ̅ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⲁⲥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲃ̅ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲓ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁϧⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲁ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁⲥⲫⲟⲛϩⲥ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲣⲓⲙⲓ ⲁⲣⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲥⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲡⲓϭⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲓϭⲱⲙ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲕϥⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲟⲗϥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲫⲟⲛϩⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁϯϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲁ ⲛⲁⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲁⲥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲛⲉ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ϣⲟⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲫⲓⲣ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ⳪. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ϫⲉ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏ ⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲛⲓϥⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲭⲁ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ⳪ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓϥⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲏ ⲃ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓϥⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲉⲡⲉϥ⳿ⲥⲫⲓⲣ ⳿ⲛϯⲛⲁⲛⲁϩϯ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲏ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ϣⲟⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲡⲉⲕⲧⲏ ⲃ ⳿ⲉ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲓⲥ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉⲡⲁ⳿ⲥⲫⲓⲣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲁⲑⲛⲁϩϯ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲕⲛⲁϩϯ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ. ⲗ̅ ⲕⲉⲙⲏϣ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓⲛⲁ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ