ⲓ̅ⲏ̅
ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲓϧ ⲛⲉⲙ ⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϩⲁⲗⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱϥ ⳿ⲙⲙⲉⲥⲧⲟⲩ. ⲅ̅ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲉⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲁⲩⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲛⲁ ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥⲉⲣϧⲟⲧ. ⲉ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲓ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫϯ ⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ. ⲋ̅ ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥϯϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲟⲃⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥⲑⲟⲧϥ ⲕⲟⲃϥ ⲛⲁⲥ. ⲍ̅ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲙⲏⲓϥ ⲛⲁⲥ ⳿ⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲏ ⲃⲓ ϫⲉ ⳿ⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ϫⲉ ϯⲛⲁϩⲉⲙⲥⲓ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲏⲃⲓ. ⲏ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲥⲉⲣϧⲟⲧ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲏⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϩⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉⲣⲱⲕϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ϫⲉ ⳿ϥϫⲟⲣ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲥ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲓⲙⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲉϩⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲣϫⲉⲣ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥⲣⲱⲕϩ. ⲓ̅ ⲉⲩ⳿ⲉⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲥ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧϫⲉⲣϫⲉⲣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲡ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϣⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲓⲙⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁϣⲉⲡ ⲛⲟⲩⲅⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲟⲩⲅⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲅⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱⲛⲓ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏ ⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲛⲥ ⲛⲉⲙ ϭⲏϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲗⲟⲥ⳿ⲓⲣⲓⲕⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲟⲕⲕⲓⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲉⲗⲉⲫⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲉ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ϣⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲩⲓⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲟⲙⲧ ⲛⲉⲙ ⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲙⲁⲣⲟⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲛⲉⲙ ⲕⲩⲛⲁⲙⲱⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲥⲟϫⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲏⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϩ ⲛⲉⲙ ⲥⲩⲙⲉⲇⲁⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲃⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ϩⲑⲟ ⲛⲉⲙ ⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲡⲟⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲯⲩⲭⲏ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕⲉⲛⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲫ⳿ⲓⲣⲓ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲉⲙⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϣⲟϯ. ⲓ̅ⲉ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲓⲙⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣϩⲏⲃⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲥ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲑⲏ ⲉⲧϫⲟⲗϩ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲛⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϭⲏϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲕⲕⲓⲛⲟⲛ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲓⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲁϣⲉ⳿ⲛⲥⲟⲩⲉⲛϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥϣⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲁⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥⲣⲱⲕϩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲟⲩⲁⲫⲉ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲩⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲥ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩⲉϫⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲧⲁⲓ⳿ⲟ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥϣⲱϥ. ⲕ̅ ⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϩⲁⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲟⲣ ⲁϥⲉϣ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲗ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲭⲁⲛⲏ ⲁϥⲃⲉⲣⲃⲟⲣϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲓ ⳿ⲥⲛⲁϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲗⲩⲙⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲉⲙⲥ ϫⲉ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏϯ ϫⲉ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲉⲙⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏϯ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲙⲟⲩⲗⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏϯ ϫⲉ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲃⲥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏϯ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏϯ ϫⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϣⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲫⲁϧⲣⲓ ⲁⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩϧⲉⲗϧⲟⲗⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ