ⲓ̅ⲑ̅
ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⲛⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲁⲡ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲁϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲁϩ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏ ⲗⲟⲩⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲗⲗⲏ ⲗⲟⲩⲓⲁ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲉⲩϫⲟⲣ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏ ⲗⲟⲩⲓⲁ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ. ⲍ̅ ⲙⲁⲣⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲑⲉⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϣⲉⲗⲉⲧ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲥ ⲛⲁϥ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥϯ ϩⲓⲱⲧⲥ ⳿ⲛⲟⲩϣⲉⲛⲥ ⲉϥⲫⲟⲣⲓ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲡⲓϣⲉⲛⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϩⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲱⲣ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ϩⲑⲟ ⲉϥⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲭⲗⲟⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ϩⲓⲱⲧϥ ⲉϥⲛⲟϫϧ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲑⲱⲣ ⲉⲩⲟⲩⲱⲃϣ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲉⲛⲥ ⲉⲩⲫⲟⲣⲓ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⲉⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲁⲣⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉϩⲱⲙⲓ ⳿ⲛϯ⳿ϩⲣⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲉϥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲁⲗⲱϫ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳪. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲏ ⲉϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲏⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ. ⲓ̅ⲏ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙϩⲉⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ϩⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϩⲉ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲯⲉⲩⲇⲟ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲁⲩⲥⲱⲛϩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲏ ⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓ ⲉⲩⲟⲛϧ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏⲉⲑⲙⲟϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲑⲏⲛ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ϩⲑⲟ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲝ