ⲕ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲣⲉ ⳿ⲡϣⲟϣⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲁⲗⲏⲥⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲓϩⲟϥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲛϩϥ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲅ̅ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲁϥⲙⲁ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲉⲣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲃ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲁⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲃⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲁⲩϯϩⲁⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϧⲟⲑⲃⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϭⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩϫⲓϫ ⲁⲩⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲁⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ. ⲋ̅ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥϫⲉⲙ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲃⲉⲗ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϥⲧⲟⲩ ⲗⲁⲕϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲅⲱⲅ ⲛⲉⲙ ⲁⲅⲱⲅ ⲉⲩ⳿ⲉⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲧⲟⲩⲏⲡⲓ ⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓϣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲟⲙ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲏϣⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲟⲩ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲑⲙⲟϩ ⳿ⲛⲑⲏⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲯⲉⲩⲇⲟ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⲙⲁ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲕⲉϫⲱⲙ ⲉⲧⲉ ⲫⲁ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ϯ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ ⲁⲩϯ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲑⲙⲟϩ ϩⲓ ⲑⲏⲛ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙϥ ⲉϥ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ