ⲕ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲫⲉ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ϯⲫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲓⲟⲙ ϫⲉ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲉⲥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲉⲗⲉⲧ ⲉⲥⲥⲉⲗⲥⲱⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ϯ ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲥⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. ⲇ̅ ⲉϥ⳿ⲉϥⲉⲧ ⲉⲣⲙⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲏⲃⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉ ϧⲓⲥⲓ ϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲥⲉ⳿ⲛϩⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲗⲁⲫⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱ ϯⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ. ⲍ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ. ⲏ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣ⳿ϣⲗⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲧⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϥϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲁⲙϣⲉ ⲓϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲡⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲏⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲡⲉ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉϯϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲗⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲑⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲑⲙⲉϩ ⳿ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉⲥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲁⲗⲟⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲥⲟⲃⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲛⲓⲡⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲁⲛ ⲉⲩ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛϯⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ⲥⲁ⳿ⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲥⲁⲣⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲟⲃⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲥⲉⲛϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲕⲁϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲓ ⳿ⲛϯ ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥ⳿ϣⲑⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲥⲟⲃⲧ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲧⲉⲧⲣⲁⲅⲱⲛⲟⲛ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲓⲏ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲧⲉⲥⲟⲩⲏϣⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲓ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥϫⲉⲙⲥ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲙⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⳿ⲛϣⲓⲏ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲥⲟⲩⲏ ϣⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥϭⲓⲥⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲥⲟⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲥⲟⲃⲧ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲣ̅ⲙ̅ⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲡϣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲁ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟⲃⲧ ϯϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲛϯ ⲛⲁⲥⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲁⲥⲟⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲓⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲟⲃⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲱⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏ ⲟⲩⲧ ϯⲥⲉⲛϯ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲛⲉ ⲟⲩⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲧⲉ ϯⲙⲁϩⲃ̅ϯ ⲟⲩⲥⲁⲡⲫⲓⲣⲟⲥ ⲧⲉ ϯⲙⲁϩⲅ̅ϯ ⲟⲩⲕⲁⲣⲭⲏ ⲇⲱⲛ ⲧⲉ ϯⲙⲁϩⲇ̅ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲁⲣⲁⲕⲇⲟⲥ. ⲕ̅ ϯⲙⲁϩⲉ̅ ⲟⲩⲥⲁⲣⲇⲟⲛⲓⲝ ϯⲙⲁϩⲋ̅ ⲟⲩⲥⲁⲣⲇⲓⲛⲟⲛ ϯⲙⲁϩⲍ̅ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲓⲥⲟⲗⲓⲛⲑⲟⲛⲥ ϯ ⲙⲁϩⲏ̅ ⲟⲩⲃⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ϯⲙⲁϩϧ̅ϯ ⲟⲩⲇⲟⲡⲁⲧⲓⲟⲛ ϯⲙⲁϩⲓ̅ϯ ⲟⲩϩⲩⲁⲕⲩⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ϯⲙⲁϩⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲕⲩⲥⲟⲡⲁⲣⲁⲥⲟⲥ ϯⲙⲁϩⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲁⲙⲉⲑⲓⲧⲟⲥ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏ ⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲃⲁϫⲏ ⲓⲛⲓ ⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ Ⲡ⳪ ⲅⲁⲣ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲁⲥⲉⲣ⳿ⲛⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲓⲓⲟϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫϯ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥϧⲏⲃⲥ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯ ⲧⲓⲙⲏ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲥⲡⲩⲗⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥⲥⲱϥ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲛⲉ ⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲓϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ