ⲕ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲓⲁⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⲉϥⲫⲟⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ. ⲃ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲉⲥ⳿ϣⲑⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲁⲣⲟ ⲥⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲥⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩ⳿ϣϣⲏⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁⲣⲁ ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϫⲱⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ⲉⲩⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϩⲓ ⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ. ⲉ̅ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣ⳿ⲭ ⲣⲓⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲥⲉ⳿ⲛϩⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲟⲩⲁⲃ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟ ⳿ⲙⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲙⲉ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ. ⲍ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ. ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲓϩⲓⲧⲧ ⲉⲡⲉⲥⲏ ⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲓ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲱⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲉⲃ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁϥϧⲱⲛⲧ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲏⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲛ ⲫⲏⲉⲧⲑⲱⲗⲉⲃ ⲙⲁⲣⲉϥⲑⲱⲗⲉⲃ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟϥ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟϥ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲡⲁⲃⲉⲭⲉ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϯⲛⲁϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲗⲫⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱ ϯⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲩⲗⲱⲛ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ ⲇⲉ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲙⲁⲅⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲁⲙϣⲉ ⲓϧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲓⲧⲁⲟⲩⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲉϣⲁϥϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲉⲙ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ϯϣⲉⲗⲉⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲟⲃⲓ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲓ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ. ⲓ̅ⲏ̅ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲟⲩϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ⲧⲟⲩϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϫⲱϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲗ ⲡⲉϥⲙⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ. ⲕ̅ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲡⲟⲕⲁⲗⲩⲙⲯⲓⲥ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲟⲩ ⲉⲛ ⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲟⲩ ⲕ̅ⲉ̅ ⲁⲙⲏⲛ