JA³MA²TON¹ SI² CA¹JMO¹ SAN PABLO CA¹TË́² TIMOTEO
1
Ca¹dsiánh² Pablo si² ca¹të́² Timoteo
Jní² báh³ Pablo. Diú¹³ ma²ca¹jmo¹ dsǿa¹² hi² ma²lán¹²jni tsih² høh³ quián¹² Cristo Jesús, dsa² ca¹jmo¹ jǿg³ li¹chian² jniang³ tiá², jniang³ dsa² quián¹² Cristo Jesús. Dsianh¹³jni cøng² si² la² quiánh² hning² Timoteo, dsa² ma²lanh¹² jan² jon¹jni, dsa² hnó¹jni. Ju³jmo¹³ Jmi² jniang³ quianh¹³ Cristo Jesús, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³, dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh²hning. Ju³jmo¹³dsa huø³ dsǿa¹²dsa. Ju³cuø³dsa ju²hiúg¹ dsøa¹².
Jǿg³ dsio¹ hia¹dsa Cristo
Ŋøa³jni ha¹chi² dsag³ rø²canh¹²jni ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Mi²juanh¹³jni Diú¹³ ju³lah ca¹jmo¹ dsa² canh¹³ quian¹jni ja³ma²ca¹guio¹jni. Haih³jni Diú¹³ di³hmah³. Hia³jni hning² tiá² ja³hlanh¹³jni Diú¹³ lah¹huu² lah¹jmø². Dsagh² dsøa¹jni jmøi² ca¹hǿi² neih³hning ja³ca¹guio¹jni juu¹² la². Hno¹jni jan³jni hning² calah. Mi³jøng² lé² ma¹dsio¹² hioh¹² jéin¹²jni. Dsagh² báh³ dsøa¹jni lah¹dsóh² héh²hning jǿg³ ju³lah mi³hé² Loida chi³hioh³hning quianh¹³ Eunice mi³chiegh²hning. Ma²guiang³jni cu²rø² ma²héh²hning jǿg³ ju³lah mi³hé² dsa² héi². Hi² jøng² juǿi²jni hning² hi² mi³bíh³hning hoh¹². Cøng² hi² ŋǿh³hning ta³ ca¹cuø¹ Diú¹³ jmai³ ca¹co¹jni gug¹ ni³ quiánh²hning. A¹jáng¹ hi² lah¹jøng² ca¹cuø¹ Diú¹³ hi² li¹goh¹² jniang³. Bí² báh³ ca¹cuø¹dsa. Ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² hnio¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³. Ma²ca¹jmo¹dsa hi² chian² dsǿa¹² jniang³.
Jøng² ha¹chi² ju²hiíh¹ cánh³hning ja³tǿngh³hning jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Tsa¹ju³cánh³hning ju²hiíh¹ hi² ma²hiúg³jni hni¹ŋí³ huu¹³ quiah¹² dsa² héi². Tsa¹ju³lë́h³hning hi² quín³ jniang³ jmø³uai¹² hi² ŋi²niang³ jniang³ jǿg³ dsio¹. Cuø¹ báh³ Diú¹³ bí². Diú¹³ báh³ dsa² ca¹lég² jniang³. Ca¹tǿh¹dsa jniang³ hi² lén² jniang³ dsa² ti³jan¹. A¹jáng¹ jniang³ ca¹jmó³ hi² dsio¹. Di³ niúh¹ jín³ hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ jmøi¹guǿi¹ ma²ŋi¹²dsa hŋiah¹²dsa ha²lah jmo¹dsa dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² jniang³, hi² jmo¹dsa hi² lén² jniang³ dsa² quián¹² Cristo Jesús. 10 Na¹ báh³ ma²chi² jǿg³ mi³ca¹lø¹chián¹ Cristo Jesús, dsa² lég² jniang³. Ma²ca¹jmo¹ dsa² héi² hi² ha¹chi² ma¹hlaih¹³ juu¹² hi² jón² jniang³. Ca¹mi¹léi¹³dsa hi² li¹chian² jniang³ ni³ hmë́² mi³ca¹jmo¹dsa jǿg³ dsio¹ hi² tsa¹ma¹dsø¹hén² jniang³.
11 Jøng² ca¹tsei¹ Diú¹³ jní² hi² ŋi³tiun¹jni jǿg³ dsio¹ jøng², hi² ŋi³he¹jni jǿg³. 12 Huu¹³ quiah¹² jǿg³ jøng² báh³ quin³jni jmø³uai¹². Jøng² ha¹chi² ju²hiíh¹ quin³jni. Ma²cue¹²jni dsa² hé²jni quiah¹², dsa² ca¹jmo¹ hi² ŋi³he¹jni jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² ma²guiang³jni hi² tiúh¹ dsa² héi² jmo¹ hí³ jǿg³ jøng² quiah¹²dsa ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³guønh¹dsa hŋiah¹²dsa.
13 Jøng² cøng² hi² heh³hning jǿg³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ dsøg¹² ma²ca¹nengh²hning hi² he³jni, jǿg³ hi² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³, hi² li¹hnio¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹, jniang³ dsa² quián¹² Cristo Jesús. 14 Jmo³ hí³ jǿg³ jøng², jǿg³ ca¹cuø¹ Diú¹³ hi² dsa³hé³ jniang³. Mi¹hag¹³ báh³ jmi²dsí² han¹³ quin² jniang³, hi² tsa¹dsø¹hén² jǿg³.
15 Ma²ca¹nengh²hning jǿg³ ca¹tég² ca¹lah¹já¹ dsa² chian² huø¹ Asia jní², ju³lah Figelo quianh¹³ Hermógenes. 16 Ju³jmo¹³ Juu¹³ jniang³ huø³ dsǿa¹²dsa ja³cog² dsa² tiogh³ dsi²néi² quiah¹² Onesíforo. Hliú² rón² ma²ca¹jmo¹ Onesíforo hi² ca¹lán¹ dsøa¹jni. Tsa¹ca¹lø¹hiih³dsa hi² hiúg³jni hni¹ŋí³. 17 Hiug¹² cu²té¹² ca¹hnangh¹dsa jní² ca¹lah¹ja³ca¹dsagh¹²dsa mi³ca¹guøn¹dsa juu¹² jøa³juøi² Roma. 18 Ju³jmo¹³ Juu¹³ jniang³ huø³ dsǿa¹²dsa ja³cog² dsa² héi² na³ma²tǿ² jmai³ juøh¹² jøng² ja³mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Cu²rø² ma²ŋih³hning ha²lah ca¹mi³hag¹³ dsa² héi² jøa³juøi² Efeso.