25
Ca¹ŋie³ Pablo ni³ Festo
Ma²hnøa¹² jmai³ ca¹can¹ Festo ta³, ca¹u¹hái¹dsa jøa³juøi² Cesarea. Ca¹ŋó¹dsa juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Ja³jøng² ca¹jmo¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² quin¹² ni³ quián¹² dsa² judío dsag³ quiah¹² Pablo. Ca¹møa¹ dsa² héi² hi² jmo¹ Festo cøng² hi² dsio¹ dsǿa¹², hi² mi³dsa¹tei¹dsa Pablo juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Di³ ma²ca¹jmo¹ dsa² judío jǿg³ guiog¹³ hi² dsa¹jŋëh¹dsa Pablo dsi²juu¹². Jøng² ca¹ŋai¹ Festo. Ca¹juúh²dsa:
―Ma²jmo¹²dsa hí³ Pablo jøa³juøi² Cesarea. Jø¹² bíh³ lë́²jni neh¹³jni tsa¹hai³. Jøng² dsio¹ báh³ dsǿgh³ quianh¹³ jní², hniah¹² dsa² lanh¹² ta³ quiah¹² dsa² judío. Gu³jmoh³ hniah¹² dsag³ quiah¹² dsa² héi² chi²júh² chi² hi² ma²ca¹jmo¹dsa ―ca¹juúh² Festo.
Jøng² mi³ma²tǿ² cónh¹ ma¹jŋi¹ ho¹ ju³ ma¹guie¹ jmai³ ca¹ŋie³ Festo jøa³juøi² Jerusalén, ca¹ŋáh¹dsa calah juu¹² jøa³juøi² Cesarea. Mi³ca¹jni¹ jøng², ca¹gú²dsa ni³ ta³. Jøng² ca¹tǿh¹dsa Pablo. Mi³ca¹dsiég¹ Pablo, ca¹túgh² dsa² judío, dsa² ca¹ja¹lé² jøa³juøi² Jerusalén, lah¹jin² lah¹lǿih¹ quiah¹²dsa. Jøng² ma¹dsio¹² dsag³ ca¹cuø¹ dsa² héi². Di³ ha¹chi² ca¹tø³tsøh³ jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹tsih¹ Pablo jǿg³ dsøg¹² quiah¹². Ca¹juúh²dsa:
―Ha¹chi² hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹jni ja³cog² lei¹³ quiah¹² dsa² judío quianh¹³ guøh¹² quiah¹²dsa. Jø¹ ha¹chi² ma²ca¹jmo¹jni ja³cog² rai¹³ quián¹² dsa² romano ―ca¹juúh² Pablo.
Jøng² hniu¹ Festo jmo¹ cøng² hi² dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² dsa² judío. Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Pablo:
―¿Hnǿngh³hning dsǿg³ jniang³ jøa³juøi² Jerusalén ja³dsa³mi³rǿ³ jniang³ jǿg³ quiánh²hning? ―ca¹juúh²dsa.
10 Jøng² ca¹juúh² Pablo:
―Ma²tsenh¹² báh³ jní² ni³ dsa² ta³ quián¹² rai¹³ romano. Ja³la² báh³ hniuh¹² li¹rø² jǿg³ quieg¹jni. Ma²ŋih³ báh³ hning² ha¹chi² dsag³ rø²canh¹²jni ja³cog² dsa² judío. 11 Cøng² hi² hiug² dsøa¹ báh³ jní² jón²jni chi²júh² chi² he² hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹jni hi² jón²jni. Di³ tsa¹dsøg¹² dsag³ cuøh¹² dsa² ná¹² jní². Hi² jøng² tsa¹lé² jainh¹³hning jní². Ju³mi¹rø¹² hŋiah¹² báh³ rai¹³ guǿ¹² Roma jǿg³ quieg¹jni ―ca¹juúh² Pablo.
12 Mi³ca¹dsii¹ Festo jǿg³ quianh¹³ dsa² ta³ jian¹²dsa, jøng² ca¹juúh²dsa:
―Ma²na²møah³hning mi¹rø¹² rai¹³ jǿg³ quiánh²hning. Dsio¹ báh³ jøng². Góh³ báh³ hning² ni³ rai¹³ jøa³juøi² Roma ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹ŋie³ Pablo ni³ rai¹³ ca¹já¹ Galilea, rai¹³ tsen² Agripa
13 Ja³ma²ton¹ ma²hnøa¹² jmai³ jøng², ca¹dsi¹lé² jan² rai¹³ tsen² Agripa quianh¹³ Berenice, hio¹³ quián¹²dsa, jøa³juøi² Cesarea. Ca¹ŋi³heih²dsa jǿg³ Festo. 14 Ja³jøng² ca¹jŋi¹dsa ton¹ hnøa¹² jmai³. Jøng² ca¹heh¹ Festo rai¹³ jǿg³ quiah¹² Pablo. Ca¹juúh²dsa:
―Hiúg³ jan² dsa² ja³la². Ti³hiag¹²dsa, dsa² mi³hiúg³ hí³ mi³ca¹u¹hái¹ Félix. 15 Jøng² ca¹cuø¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío dsag³ quiah¹² dsa² héi² jmai³ ca¹ŋie³jni jøa³juøi² Jerusalén. Hniu¹ dsa² judío hi² mi³rǿ³jni jǿg³. 16 Jøng² ca¹juǿi²jni dsa² judío héi²: “Tsa¹lǿa¹² mai³¹ quián² jniang³ dsa² romano hi² tø¹canh¹³ dsa² dsag³ ju³ná³ tsa¹ca¹jmo¹dsa dsag³ ja³ta¹ni¹ dsa² cuúh¹dsa dsag³. Mi³jøng² lé² cuø¹ dsa² cuúh¹dsa dsag³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹².” 17 Jøng² mi³ca¹jni¹, ca¹u¹lé² dsa² møa¹² dsag³ ta³lah¹ca¹guø¹jni ni³ ta³. Ca¹tǿ¹jni Pablo. 18 Jøng² ha¹chi² dsag³ ca¹møa¹ dsa² judío, ju³lah dsag³ lë́²jni mi³møa¹dsa. 19 Jmáh¹lah dsag³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ quián¹² báh³ dsa² ca¹jmo¹dsa. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ quiah¹² jan² dsa² tsen² Jesús, dsa² ma²ca¹jon¹, dsa² juúh² Pablo ma²hiog². 20 Jøng² ca¹juǿi²jni Pablo chi²júh² hniu¹dsa dsǿg³ jnieh³ jøa³juøi² Jerusalén ja³mi³ŋi³mi³rǿ³jni jǿg³ quiah¹²dsa. Di³ ha¹chi² guiang³jni jmo³jni. 21 Jøng² ca¹møa¹ Pablo hi² mi¹rø¹² hŋiah¹² rai¹³ juanh¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹jmo¹jni héh¹ jmo¹dsa hí³ Pablo ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³lé² tsë́³jni dsá¹ juu¹² ja³guǿ¹³ rai¹³ ―ca¹juúh² Festo.
22 Jøng² ca¹juúh² rai¹³ Agripa, ca¹tsáih¹dsa Festo:
―Jø¹² bíh³ mi³hno¹jni mi³nang¹jni jǿg³ juúh² Pablo ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Festo:
―Hiá¹ báh³ nǿngh³hning ―ca¹juúh²dsa.
23 Mi³ca¹jni¹ jøng², ca¹dsi¹lé² calah Agripa quianh¹³ Berenice. Jláh³ hlaih¹³ cu¹té¹² ca¹jmo¹dsa ja³ca¹ŋi¹togh¹²dsa dsi²néi² cu¹dsie¹² quianh¹³ juu¹³ hlég² quianh¹³ dsa² quin¹² ni³ juøi². Jøng² ca¹ŋi¹jian¹²dsa Pablo calah mi³ca¹tǿh¹ Festo. 24 Jøng² ca¹juúh² Festo:
―Rai¹³ Agripa, quianh¹³ ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² dsa² tiogh³ ja³la², dsa² lang¹² báh³ dsa² héi², dsa² jmo¹² jue¹² dsa² judío dsǿg³ ne¹ jní². Quianh¹³ hi² tiog¹³ ma²ca¹møa¹dsa dsag³ jøa³juøi² Jerusalén quianh¹³ ja³la² hi² jón² dsa² lang¹². 25 Jøng² ha¹chi² dsǿg³dsa ma²ca¹niu¹ ne¹jni hi² jón²dsa. Jøng² hŋiah¹² báh³ dsa² ca¹møa¹ hi² mi¹rø¹² rai¹³ juanh¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Hi² jøng² ca¹jmo¹ báh³ jní² dsøa¹ tsë́³jni dsá¹ ja³jøng². 26 Jøng² na²tǿa¹jni dsa² lang¹² neih³hning rai¹³ Agripa. Hno¹jni ŋaih³hning ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Mi³jøng² li¹guiang³jni ha²lah jmo³jni ni³ si² dsianh¹³jni ni³ rai¹³ juu¹³ jniang³. Cu¹dsie¹² tsa¹guiang³jni ha²lah jmo³jni ni³ si² jøng². 27 Di³ tsa¹dsio¹, lë́²jni, tsë́³jni dsa² dsog¹² chi²júh² tsa¹dsianh¹³jni jǿg³ ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹²dsa ―ca¹juúh² Festo.