1 JUAN
1
Jini t'an am bʌ ti' cajibal jiñʌch tsa' bʌ cubi lojon, tsa' bʌ j q'uele lojon, jini tsajibil bʌ c cha'an lojon, jini tʌlʌl bʌ c cha'an lojon. Jiñʌch jini t'an am bʌ i cuxtʌlel. Tsa' tsictiyi i cuxtʌlel. Tsaj q'uele lojon. Wolic sub lojon chuqui tsaj q'uele lojon. Wolic subeñet lojon laj cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel. Ya'an yic'ot lac Tat. Tsa' pʌsbentiyon lojon. Jini q'uelel bʌ c cha'an lojon, jini ñich'tʌbil bʌ c cha'an lojon, jiñʌch mu' bʌ c subeñet lojon cha'an mi la' tem ochel quic'ot lojon ti' ñopol lac Tat yic'ot Jesucristo i Yalobil Dios. Wolic ts'ijban lojon ili jun cha'an mi' ts'ʌctiyel i tijicñʌyel lac pusic'al.
I sʌclel pañimil
Jiñʌch tsa' bʌ cubi lojon ti' tojlel Jesús woli bʌ c subeñet lojon: Dios i sʌclelʌch pañimil. Ma'anic i yi'ic'lel mi ts'ita'ic. Mi woli lac lon al tem ochemonla ti' ñopol Dios, lac lotʌch mi woliyonla ti xʌmbal ti ic'yoch'an bʌ pañimil, come che' jini ma'anic woli lac jac'ben i sujmlel. Pero mi woliyonla ti xʌmbal ti' sʌclel pañimil, che' bajche' mi' yajñel Dios ti' sʌclel pañimil, che' jini mi lac wen cʌn lac bʌ. I ch'ich'el Jesús i Yalobil Dios woli' sʌq'uesañonla ti pejtelel mulil.
Mi woli la cʌl ma'anic lac mul, woli lac lotin lac bʌ ti lac pusic'al. Che' jini ma'anic i sujmlel ti lac pusic'al. Mi woli lac suben lac mul Dios mu' bʌ i melonla ti toj, an i xuc'tʌlel i pusic'al che' mi' ñusʌbeñonla lac mul. Mi' pocbeñonla loq'uel pejtelel lac jontolil. 10 Mi woli la cʌl ma'anic tsa' lac cha'le mulil, woli laj cuy Dios ti xlot. Che' jini mach ochemic i t'an ti lac pusic'al.