1 TESALONICENSES
1
Pablojon quic'ot Silvano, quic'ot Timoteo. Wolic ts'ijbubeñet lojon ili jun xñopt'añet bʌ la mu' bʌ la' tempan la' bʌ ya' ti Tesalónica, ochemet bʌ la ti Dios lac Tat yic'ot ti lac Yum Jesucristo. La' aq'uentiquetla i yutslel yic'ot i ñʌch'tʌlel la' pusic'al ch'oyol bʌ ti Dios lac Tat yic'ot ti lac Yum Jesucristo.
Xpʌsoñelob jini año' bʌ ti Tesalónica
Wolic chʌn suben lojon wocolix i yʌlʌ Dios cha'añetla ti la' pejtelel. Wolic tajet lojon ti oración. Ti' tojlel Dios lac Tat wolic chʌn ña'tan lojon bajche' tsa' la' ñopo Dios, yic'ot bajche' woli la' c'uxbin, yic'ot bajche' woli la' pijtan lac Yum Jesucristo. Wen tsiquil la' xuc'tilel ti la' melbal, come woli la' wen cha'liben i ye'tel cha'an c'ux mi la' wubin.
Cujil lojon, hermanojob, c'uxbibiletla i cha'an Dios tsa' bʌ i yajcayetla. Come mach to'ol t'anic jach jini wen t'an tsa' bʌ c subeyet lojon. Tsa' tili ba' añetla yic'ot i p'ʌtʌlel Dios yic'ot i p'ʌtʌlel jini Ch'ujul bʌ Espíritu. Tsa' wen tsictesʌbentiyetla ti isujm. La' wujil bajche' tsa' ajniyon lojon ti la' tojlel cha'an la' wenlel. Tsa' caji la' tsajcan lac Yum che' bajche' tsa' la' tsajcayon lojon. Anquese cabʌl tsa' la' taja la' tic'lʌntel, tsa' la' ñopo jini t'an yic'ot i tijicñʌyel la' pusic'al ch'oyol bʌ ti Ch'ujul bʌ Espíritu. Che'ʌch woli la' pʌs bajche' yom mi' melob pejtelel xñopt'añob ti Macedonia yic'ot ti Acaya. Come mach jinic jach año' bʌ ti Macedonia yic'ot ti Acaya tsi' yubibeyob i t'an lac Yum tsa' bʌ la' pucu. Pero ti jujumpejt lum tsa'ix ubinti bajche' tsa' la' ñopo Dios. Ti pejtelel yujilob, jini cha'an mach wersajic mic sub lojon. Come woli' subob bajche' tsa' la' pʌyʌyon lojon ochel ba' añetla yic'ot bajche' tsa' la' cʌyʌ dios tac cha'an mi la' ñop jini mero Dios, cha'an mi la' cha'liben i ye'tel jini cuxul bʌ Dios, 10 cha'an ja'el mi la' pijtan i Yalobil Dios mu' bʌ caj i tilel ti panchan. Jiñʌch Jesús tsa' bʌ tejchi ch'ojyel ba'an chʌmeño' bʌ, mu' bʌ i coltañonla cha'an ma'anic mi' tajonla i mich'ajel Dios mu' bʌ caj i tilel.