ÑAXAM BɅ JUN TSA' BɅ I TS'IJBU JUAN
1
Cuxtyʌlelʌch jini T'an
Chʌncol lojon c ts'ijbubeñetla cha'an jini am bʌ c'ʌlʌ ti tyejchibal, jini ubibil bʌ lojon c cha'an, jini q'uelel bʌ lojon tic wut, tsa' bʌ lojon c wen q'uele bajche' ti ajni, jini tyʌlʌl bʌ lojon tij c'ʌb. Jiñʌch jini mu' bʌ i tsictisan bajche' an Dios.
Ti tsictiyi i cuxtyʌlel. Ti lojon quilʌ. Chʌncol lojon c sub chʌ bʌ ti lojon j q'uele. Chʌncol lojon c subeñet cha'an ili cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel, jini am bʌ yic'ot Dios lac Tyat. Jiñʌch tsa' bʌ pʌsbentiyon lojon.
Mi lojon c subeñetla jini tsa' bʌ lojon quilʌ, tsa' bʌ lojon cubi cha'an mi lac tyem ajñel quic'otyetla. Como isujmʌch mi lac tyem ajñel la quic'ot Dios lac Tyat yic'ot i Yalobil. Jiñʌch Jesucristo.
Jin cha'an mi lojon c ts'ijbubeñetla ili t'an cha'an ñoj tijicña mi la' wubin je'el.
Dios jiñʌch i sʌclel mulawil
Jiñʌch jini t'an tsa' bʌ lojon c yoque ubi ti' ti' Jesucristo chʌncol bʌ c subeñetla. Jini mi yʌl, Dios jiñʌch i sʌclel mulawil. Mach'an i sajlic yic'lel.
Mi ti la cʌlʌ chʌncox lac ch'ujbin pero mi chʌncol tyo la cajñel ti ic't'ojñal chʌncolonla ti lot che' jini yic'ot ti jini mu' bʌ lac lolon mel tyac.
Pero mi chʌncol la cajñel ti' sʌclel Dios che' bajche' mi yajñel Dios, añonla la quic'ot mu' bʌ i ch'ujbiñob. Che' jini i ch'ich'el Jesuscristo i Yalobil bʌ Dios mi' lu' poc'beñonla loq'uel lac mul.
Mi ti la cʌlʌ ma'an lac mul chʌncol jach c bajñel lotin lac bʌ. Mach melel jini lac t'an che' jini.
Pero mi ti lac subu an lac mul, mi' ñusʌbeñon lac mul Dios como ch'ujbi lac ch'ujbin cha'an junyajlel tyoj bajche' mi' cha'len Dios. Mi' lu' choc loq'uel pejtyel mach'ʌ wen ti lac pusic'al.
10 Mi ti lac lolon alʌ mi ma'an lac mul chʌncol jach lac cʌle' xlot Dios. Ili t'an Dios mach'an chʌncol lac ch'ujbin ti ñoj melel, che' jini.