4
I mulʌntyel am bʌ ti mulawil
¿Baqui tyʌlem contrajiya yic'ot la' wʌl'en la' bʌ am bʌ ti la' tyojlel? Tyʌlem ti i mulʌntyel mach'ʌ wen mu' bʌ i contrajin i mulʌntyel wen bʌ ti la' pusic'al.
An chʌ bʌ la' wom. Che' jini mi la' cha'len tsʌnsa che' mach'an mi la' wʌq'uentyel. Mi la' contrajin la' bʌ. Mi la' cha'len periyal che' an chʌ bʌ mi la' ts'a'q'uel che' mach'an mi la' wʌq'uentyel. Mach'an mi la' wʌq'uentyel jini mu' bʌ la' mulan como mach'an mi la' c'ajtiben Dios.
Che' mi la' c'ajtiben, mach'an mi la' wʌq'uentyel como mach wen i c'ʌjnibal mi la' c'ajtiben. Como la' wom jach la' c'ʌñe' cha'an chʌ bʌ jach mi' bajñel mulan la' pusic'al.
Quixtyañujob, mach xuc'uleticla. ¿Mach'a ba'an mi la' ña'tyan jini mu' bʌ i tsʌclen mu' bʌ i mulan i cha'an jach bʌ mulawil mach i cha'anic Dios jini quixtyañu che' jini? Majchical jach yom bʌ i tsʌclen mu' bʌ i mulañob jini i cha'an jach bʌ mulawil, mi yochel ti' contra Dios.
Mach lolomic jach mi yʌl Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios: Jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel tsa' bʌ i yʌq'ueyonla Dios cha'an mi yajñel ti joñonla, i bajñel yom i yajñel ti lac pusic'al como mi' p'untyañonla, che'en.
Pero más tyo mi' cotyañonla Dios ti yutslel. Mi yʌl Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios: Dios mi' contrajin jini mu' bʌ i chan isan i bʌ pero mi' cotyan ti yutslel jini mu' bʌ i ju'san i pusic'al, che'en.
Ac'ʌ la' bʌ ti Dios. Pʌsʌ la' bʌ ti' contra xiba. Che' jini mi quej i puts'tyañetla.
Yom la' lʌc' Dios. Dios mi' lʌq'uetla je'el. Xmulilet bʌ la, cʌyʌx la' mul cha'an sʌc aquetla. Jatyetla la' wom bʌ la' p'untyan Dios che' chʌncol tyo la' mulan jini mach'ʌ wen bʌ i cha'an jach bʌ mulawil, sʌc isan la' pusic'al.
Yom ch'ʌjyemetla. Cha'lenla uq'uel. Q'uextyan la' tse'ñal cha'an uq'uiquetla. Q'uextyan la' tijicñʌyel cha'an ch'ʌjyemeticla.
10 Peq'uisan la' bʌ ti' tyojlel lac Yum. Jini mi quej i yʌq'ueñetla la' ñuclel.
Che' mi lac mel lac pi'ʌl
11 Hermañujob, mach yom mi la' tyaje' la' bʌ ti mach'ʌ wen bʌ t'an. Jini mu' bʌ i tyaje' ti t'an juntiquil hermañu o jini mu' bʌ i lolon jop'ben i mul i pi'ʌl mi' tyaj ti mach'ʌ wen bʌ t'an i mandar Dios yubil. Aunque jatyet ma' jac'ben i mandar Dios i wentyʌlel chʌncol jach a wʌq'uen i mel i bʌ i mandar Dios. Che' bajche' ñuc a we'tyel ma' lolon cuy a bʌ.
12 An juntiquil jach tsa' bʌ i yʌc'ʌ jini mandar. Jiñʌch jini am bʌ ye'tyel. Jiñʌch ch'ujbi bʌ i cotyañet, ch'ujbi bʌ i jisañet. Jixcu jatyet, ¿chuquiyeset cha'an a mel a pi'ʌl?
Mach la cujil chʌ bʌ mi yujtyel ijc'ʌl
13 Wale ubin iliyi, jatyetla mu' bʌ la' wʌ al: Wʌle iliyi mi ijc'ʌl mi quej lac majlel ya'i o ba'ical bʌ lum. Yʌ'ʌch mi lac ñusan jump'ej jab ti mʌñoñel, ti choñoñel, ti ganar tyaq'uin, che'etla.
14 Mach'an majch yujil isujm chʌ bʌ mi quej yujtyel ijc'ʌl. ¿Pero chuquiyes jini laj cuxtyʌlel? Lajalʌch bajche' tyocal mu' bʌ i poj tsictiyel. Mi cha' sʌc lajmel.
15 Jiñʌch yom bʌ la' wʌle': Mi chʌ'ʌch yom lac Yum mi la cajñel ya'i. Mi lac cha'len iliyi mi ix'ʌyi, che'etla.
16 Pero jatyetla wersa mi la' chan isan la' bʌ ti la' t'an. Pejtyel jini i chan isʌntyelʌch la' bʌ jiñʌch mach'ʌ wen.
17 Jini yujil bʌ isujm bajche' yom i cha'len wen bʌ pero mach'an mi' cha'len, mi yotsan i mul.