17
Yesu uliŋ hoyaŋ hiriŋ
(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)
Be, naŋa fay 6 kamereb Yesu beleŋ Pita, Yemsyabe kuliŋ Yonya po yade dugu kuruŋde kura gor hurkamiŋ. Gor heŋbe Yesu go mel gote diliŋ mar po uliŋ hoyaŋ hiriŋ. Dinsokdebe naŋa timiytiŋ yara hiriŋ. Uliŋ umŋa kerde hinhin go wor faykek wor po hiriŋ. Gwaha tikeyab diliŋ mar po Moseya Elaiaya forok yeŋ Yesuya mere teŋ hinhan. Irkeb Pita beleŋ Yesu goyen, “Doyaŋ Al Kuruŋ, gar gabe neŋ hitek gasuŋ igiŋ muŋ wor po. Niŋgeb ge beleŋ ok yekeb deŋ al karwo hitek heŋ heŋ gasuŋ kura yireŋ. Kurabe ge niŋ, kurabe Mose niŋ, munaŋ kurabe Elaia niŋ,” inyiŋ.
Mere gwaha teŋ hikeyabe kigariŋkiŋ faykek wor po kura gore waŋ aw yuryiŋ. Irkeb al melak kura gagap bana goreb, “Al gabe Urne. Yeŋbe bubulkuŋne wor po, yeŋ ge bener mat amaŋeŋ wor po nurde hime. Niŋgeb yende mere po nurde gama irde hinayiŋ,” yiriŋ.
Be, Yesuyen komatmiŋ beleŋ mere go nurdeb kafura wor po heŋ biŋ tadam mat megen katamiŋ. Gega Yesu beleŋ waŋ yanardeb, “Kafura heŋ ma, huwarnaŋ!” yinyiŋ. Gwaha yinke naŋkeneŋbe Yesu uŋkureŋ po hike kenamiŋ. Al hoyaŋbe hubu.
Be, dugure gor mat kateŋ heŋyabe Yesu beleŋ mel go saba yirde, “Haŋka det kenhaŋ gayen gake al hoyaŋ kura momoŋ ma yirnayiŋ. Ne Al Urmiŋ gayen kameŋde mat sopte huwarmeke gab igiŋ tagalnayiŋ,” yinyiŋ. 10 Irkeb mel gore, “Daniŋ geb Moseyen saba mar beleŋ Elaia wa wake gab Mesaiabe kame wayyeŋ yeŋ haŋyen?” yeŋ gusuŋaŋ iramiŋ. 11 Irkeb, “Elaia wa meheŋ heŋ det sope irke gab Mesaia wayyeŋ yeŋ haŋyen gobe fudinde. 12 Niŋgeb Elaiabe bikkeŋ wayuŋ. Goyenpoga alya bereyabe keneŋ bebak ma tiyaŋ. Irde yiŋgeŋde dufay po gama irde buluŋ buluŋ irde mayke kamuŋ. Mel goreb yeŋ iraŋ gwahade goyen po ne Al Urmiŋ gayen wor gwahade po nirnayiŋ,” yinyiŋ. 13 Irke gab, “Yon Baptais niŋ dineŋ hi,” yeŋ bebak tiyamiŋ.
Diriŋ uŋguram yaŋ sope iryiŋ
(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43a)
14 Be, mel go dugure mat kateŋ al gabu kuruŋ iramiŋde gor forok yekeb al kura gore Yesu hitte waŋ diliŋ mar dokolhoŋ yuguluŋ teŋbe, 15 “Doyaŋ Al Kuruŋ, urne buniŋeŋ irde faraŋ ura. Bu toneŋ miŋyaŋ geb, uliŋ misiŋ kuruŋ kateŋ hiyen. Kurareb kak alare kateŋ hiyen. Kurareb fe alare kateŋ hiyen. 16 Komatge yago hitte tawayhem gega, sope ma irhaŋ,” inyiŋ. 17 Irkeb, “Deŋ gayenter niŋ marbe dahade niŋgeb Al Kuruŋ niŋ dufaytiŋ muŋ kura saŋiŋ ma irde haŋ? Tonaŋtiŋ saŋiŋ wor po, saba dirmaŋ dirmaŋeŋ. Gayak ga ma deŋya hityen gega, hako po haŋ. Diriŋ go tawanaŋ,” yinyiŋ. 18 Irdeb diriŋ go teŋ wakeb uŋgura diriŋ bana hinhin go ineŋ teŋ takira tike kat kuriŋ. Irkeb goyare po igiŋ hiriŋ.
19 Be, go kamereb yeŋ yuŋkureŋ po heŋ gab komatmiŋ beleŋ, “Daniŋ geb neŋbe uŋgura go ma takira tihit?” inamiŋ. 20-21 Irkeb, “Deŋ uŋgura takira ma tahaŋ gobe Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurde haŋ gobe kuruŋ moŋ. Niŋgeb fudinde wor po dinhem. Al Kuruŋ niŋ dufaytiŋ hek irde haŋ goyen mastet he bilmiŋ dirŋeŋ muŋ gwahadebe megen gar det kura irnayiŋbe meteŋeŋ ma diryeŋ. Niŋgeb dugu gayen ‘Gar mat siŋgir teŋ iror kwa!’ inkeb gwahade po tiyyeŋ,” yinyiŋ.* Asaŋ hoyaŋdebe gahade hi: 21 Goyenbe uŋgura gwahade goke dindikeŋ biŋge kutŋa irde Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde takira tike gabe kat kuyeŋ.
22 Be, Yesuya komatmiŋya gabu heŋbe tumŋaŋ Galili naŋa bana kwamiŋ. Irdeb Yesu beleŋ, “Ne Al Urmiŋ gabe mununtek al haniŋde nernayiŋ. 23 Irke mununkeb kameŋ gega, yereŋkek hekeb Al Kuruŋ beleŋ sopte nisaŋ heke huwareŋ,” yinyiŋ. Gwaha yinkeb komatmiŋbe kandukŋeŋ wor po nuramiŋ.
Al Kuruŋyen ya balem gote teks
24 Be, gwaha teŋ kuŋ kuŋbe Kapeneam taunde forok yamiŋ. Irkeb Al Kuruŋyen ya balem niŋ teŋ teks yad yad mar beleŋ Pita hitte waŋbe, “Tisage gayen Al Kuruŋyen ya balem niŋ teŋ teks kura yerde hiyen?” inamiŋ. 25 Irkeb, “Gwaha,” yinyiŋ.
Be, gwaha yineŋbe Yesu hinhin ya go biŋde hurkukeb goyare po Yesu beleŋ, “Saimon, megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋ yuntek teks kurayen kurayen gobe ganuŋ mar beleŋ gab yerde haŋyen? Urmiŋ yago beleŋ yerde haŋyen ma al hoyaŋ beleŋ yerde haŋyen? Gebe dahade nurde ha?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. 26 Irkeb Pita beleŋ wol heŋbe, “Al hoyaŋ beleŋ yerde haŋyen,” inyiŋ. Irkeb, “Gwaha, doyaŋ mar karkuwaŋ gote dirŋeŋ weŋbe naniŋ yagoŋ teks ma yerde haŋyen geb. 27 Goyenpoga teks ma yertekeb dufaymiŋ buluŋ henak geb fete kuŋ funal temeyayiŋ. Irde dapŋa meheŋde wor po tawayiŋ gobe mohoŋ takila teŋ teks yertek hora kura kenayiŋ. Hora go tukuŋbe neya geyat teks kerayiŋ,” inyiŋ.

*17:20-21: Asaŋ hoyaŋdebe gahade hi: 21 Goyenbe uŋgura gwahade goke dindikeŋ biŋge kutŋa irde Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde takira tike gabe kat kuyeŋ.