19
Al beleŋ bere yakira teŋ teŋ mata
(Mak 10:1-12)
Be, Yesu go mere gwahade mat al saba yirdeb Galili naŋa tubul teŋ Yodan fe gama irde Yudia naŋare kuriŋ. Kuŋ hikeb al budam gama irde kuŋ hinhan. Irke al garbam miŋyaŋbe sope yirke igiŋ heŋ hinhan. Gwaha teŋ hikeyabe Farisi mar kura beleŋ tuŋaŋ urniŋ yeŋ waŋbe, “Al kura miŋ goke kuram moŋ berem takira tiyyeŋ gobe Moseyen sabarebe igiŋ yitiŋ we?” inamiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Haŋkapya wor po tikula kerdyabe Al Kuruŋ beleŋ al irde, bere irde iryiŋ goyen Al Kuruŋyen asaŋde katiŋ hi gobe ma kapyaŋ heŋ haŋyen? Al Kuruŋ beleŋ gwaha yiryiŋ geb, goke teŋbe albe naniŋya miliŋya yubul teŋ kuŋ beremya gabu hiriryeŋ. Irke al beleŋ yeneŋmiŋ iraw goyen Al Kuruŋ diliŋdebe uŋkureŋ po yinyeŋ. Niŋgeb irem gobe hoyaŋ hoyaŋ ma hiriryeŋ. Uŋkureŋ po hiriryeŋ. Gwahade geb Al Kuruŋ beleŋ alya bereya yade gabu yiryeŋ gobe al beleŋ epte ma bur yirnayiŋ,” yinyiŋ. Irkeb mel goreb, “Gwahade kenem daniŋ geb Mose beleŋ igiŋ bere takira teŋ teŋ asaŋ kaŋ uneŋbe takira tiyayiŋ yiriŋ hi?” yeŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Deŋbe tonaŋtiŋ saŋiŋ wor po, mere ma nurtek goke teŋbe Mose beleŋ gwaha dinyiŋ. Goyenbe haŋkapya wor po miŋde matbe gwahade moŋ. Niŋgeb al kura berem al hoyaŋya ma duwan teŋ hikeya takira teŋ bere hoyaŋ tiyyeŋbe Al Kuruŋ diliŋde mata buluŋ tiya yeŋ kinyeŋ,” yinyiŋ.
10 Irkeb komatmiŋ beleŋ, “Be, gwahade kenem bere ma teŋ duliŋ heŋ heŋ gobe igiŋ,” yamiŋ. 11 Gwaha yekeb, “Al berem moŋ duliŋ hitek yahaŋ gobe al tumŋaŋ gwahade hitek moŋ. Al yuŋkureŋ igiŋ gwahade po hinayiŋ yeŋ yirtiŋ mar gore po gab gwahade hinayiŋ. 12 Al kurabe bere niŋ ma wor po nurde haŋyen. Goyen mar gobe kurab gwahade po kawaŋ hitiŋ. Munaŋ kurabe al beleŋ po miŋ miŋyaŋ gwahade yirtiŋ. Munaŋ kura marbe Al Kuruŋ beleŋ yende alya bereya doyaŋ yirde hi gote meteŋ po teŋ hiniŋ yeŋ bere ma yade haŋyen. Niŋgeb al gwaha titek mar po gab igiŋ gwaha teŋ hinayiŋ,” yinyiŋ.
Diriŋ mukŋeŋya Yesuya
(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)
13 Be, diriŋ mukŋeŋ go Yesu beleŋ haniŋ yerde Al Kuruŋ gusuŋaŋ irke guram yirde saŋiŋ yiri yeŋ naniŋya miliŋya beleŋ yawayamiŋ. Irkeb komatmiŋ yago beleŋ yineŋ teŋ utaŋ yiramiŋ. 14 Goyenbe Yesu beleŋbe, “Utaŋ yirde ma. Diriŋ mukŋeŋ go yubul tike ne hitte yawanaŋ. Al kura Al Kuruŋyen al hewe yeŋbe diriŋ beleŋ naniŋya miliŋya hitte kuŋ kuŋ niŋ kama ma heŋ haŋyen go gwahade hiyyeŋ gab Al Kuruŋ beleŋ yende alya bereya doyaŋ yird yird gobe yende hiyyeŋ,” yinyiŋ. 15 Gwaha yineŋbe diriŋ mukŋeŋ go guram yirde yubul teŋbe hoyaŋde kuriŋ.
Al samuŋmiŋ budam
(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)
16 Be, goŋ hikeb al kura gore Yesu hitte waŋbe, “Tisa, da mata igiŋ teŋ gab Al Kuruŋya hugiŋeŋ hireŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. 17 Irkeb, “Daniŋ geb det igiŋ niŋ gusuŋaŋ nirde ha? Al Kuruŋ uŋkureŋ po ga al igiŋ geb. Yeŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ niŋ nurde ha kenem Moseyen saba goyen gama irde hayiŋ,” inyiŋ. 18 Irkeb al gore, “Saba damiŋ damiŋ niŋ yeŋ ha?” inyiŋ. Irkeb, “Al ma gasa yirke kamnayiŋ, al berem yaŋbe bere hoyaŋ duwan ma irde hiyeŋ, kawe ma tiyayiŋ, merere huwarde usi mat ma mere tiyayiŋ. 19 Irde momkeya nanakeya palap yirde meremiŋ nurde hayiŋ. Irde gigeŋ ge amaŋeŋ nurde hayen gwahade goyen po kadge hoyaŋ niŋ wor amaŋeŋ nurde hayiŋ,” inyiŋ. 20 Irkeb al gore, “Go ninha gobe tumŋaŋde nurde gama irde himyen. Da mata wor po soŋ heŋ himyen geb, goyen tiyayiŋ yeŋ nineŋ ha?” yeŋ gusuŋaŋ iryiŋ. 21 Irkeb, “Al Kuruŋ diliŋde al huwak wor po hewe yeŋbe kuŋ samuŋge kuruŋ goyen al yunke damu tikeb hora go yade yukuŋ al det niŋ amu heŋ haŋ mar goyen yunayiŋ. Irkeb Al Kuruŋ beleŋ nere hihi yeŋ genke gab waŋ gama nirayiŋ,” inyiŋ. 22 Irkeb al foŋeŋ gobe samuŋya detmiŋya budam wor po geb, Yesuyen mere nurdeb biŋde kandukŋeŋ wor po nurdeya kuriŋ.
23 Gwaha tikeb komatmiŋ yago goyen, “Fudinde wor po dineŋ hime. Al samuŋmiŋ budam wor pobe Al Kuruŋ beleŋ yende alya bereya doyaŋ yirde hi bana goŋ hurkuŋ hurkuŋ gobe meteŋeŋ wor po geb. 24 Dapŋa kuruŋ kamelbe det haraŋ heŋ heŋ kutum yameŋ dirŋeŋ muŋ wor po goyen bana epte ma hurkuyeŋ. Gwahade goyen po, al samuŋmiŋ budam wor Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana goŋ epte ma hurkunayiŋ. Niŋgeb det irawa goyen tumŋaŋde meteŋeŋ. Goyenbe damiŋbe meteŋeŋ wor po yeŋ nurde haŋ? Al samuŋmiŋ budam gobe meteŋeŋ wor po geb,” yinyiŋ. 25 Irkeb komatmiŋ yago beleŋ mere go kukuwamŋeŋ wor po nurdeb, “Niŋgeb ganuŋ mar po gab Al Kuruŋ beleŋ yawaryeŋ?” inamiŋ. 26 Irkeb mel go yeneŋbe, “Mata gobe alyen tareŋdebe epte moŋ. Goyenpoga Al Kuruŋyen tareŋdebe det kura meteŋeŋ miŋmoŋ,” yinyiŋ.
27 Irkeb Pita beleŋ, “Be, neŋbe detniniŋ tumŋaŋ yubul teŋ gama girtiŋ. Niŋgeb kamebe da yawartek?” inyiŋ. 28 Irkeb gaha yinyiŋ: “Fudinde wor po dineŋ hime. Nalu funaŋde Al Kuruŋ beleŋ megeŋya naŋkiŋya gergeŋ yiryeŋ nalure goyenter ne Al Urmiŋ gabe saŋiŋne turŋuŋ yaŋya maroro gasuŋner keperde alya bereyane doyaŋ yireŋ. Irde deŋ 12 gama nirde haŋ mar gayen manaŋ maroro gasuŋtiŋyaŋ keperde nere alya bereya tumŋaŋ, al miŋ 12 Israel yineŋ hinayiŋ goyen doyaŋ yirnayiŋ. 29 Irde al kura nere alya bereya niŋ teŋ yamiŋ, haymiŋ, babam, itiŋ, kuliŋ, naniŋ, miliŋ, diriŋmiŋmiŋyabe meteŋmiŋya yubul tinayiŋbe gote muruŋgembe budam wor po yawarnayiŋ. Irde Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ goyen manaŋ yende hiyyeŋ. 30 Goyenpoga al kura yiŋgeŋ ge yeŋ, ‘Nebe gwaha gwaha timiŋ geb, gote muruŋgem kuruŋ al hoyaŋde gote folek wor po teweŋ,’ yiyyeŋ al gobe dirŋeŋ muŋ tiyyeŋ. Munaŋ al kura nebe hako hime yeŋ nurde hiyeŋ al gobe muruŋgem kuruŋ wor po al hoyaŋde gote folek tiyyeŋ. Niŋgeb al meheŋde hiyeŋ al gobe kame hiyeŋ. Munaŋ kame hiyeŋ al gobe meheŋde hiyeŋ,” yinyiŋ.