5
Sanduku rinareha nduni Filisti
Hipho Afilisti ariphoteka sanduku ra Mlungu, aphiya naro kula Ebenezeri hadi mudzi wa Ashidodi. Chisha arihala ro sanduku ra Mlungu achiriphirika ndani ya nyumba ya mlungu wao Dagoni, achiriika phephi naye.
Atu a mudzi wa Ashidodi, aripholamuka chiti siku ya phiriye, akuta chizuka cha Dagoni chikagbwa photsi chimabumabu, mbere za sanduku ra Mwenyezi Mlungu. Achichihala achichiimisa tsona phatuphe. Ligundzure aripholamuka, akuta chizuka cha Dagoni chikagbwa tsona chimabumabu, mbere za sanduku ra Mwenyezi Mlungu na chitswache na vifumba vya mikonoye vyosi viiri kala vikakatika vikagbwa chizingitini. Mwiri wa cho chizuka cha Dagoni ndio uriosala. Ndiyo mana alavyadzi-sadaka a Dagoni na atu osi ainjirao nyumbani mwa Dagoni, taavyoga chizingiti cha nyumba ya Dagoni hiko mudzi wa Ashidodi hadi rero.
Mwenyezi Mlungu waabwagira nduni atu a mudzi wa Ashidodi na vidzidzi vya kanda-kandaze, waagbwiza maphu. Na hinyo atu a Ashidodi, ariphoona mambo garigoaphaha, aamba, “Hiri sanduku ra Mlungu wa Iziraeli tariweza kpwenderera kukala hipha phehu mana rikahurehera nduni swiswi na mlungu wehu Dagoni.” Phahi ahuma atu kpwendakusanya akulu osi a Afilisti, achiauza, “Rino sanduku ra Mlungu wa Iziraeli hurihendedze?” Nao ajibu achiamba, “Nariphirikpwe Gathi.” Phahi aritsamiza achiriphirika Gathi. Ariphoriphirika Gathi, kuko nako Mwenyezi Mlungu wakubwaga nduni. Waagbwiza maphu atu a mudzi hinyo avyere kpwa adide, nao achikala na wasiwasi sana. 10 Phahi aritsamiza tsona sanduku ra Mlungu achiriphirika Ekironi. Sanduku ra Mlungu ririphofiswa Ekironi, atu a Ekironi apiga kululu achiamba, “Akareha hiro sanduku ra Mlungu wa Iziraeli hiku kpwehu ili ahuolage swiswi na atu ehu.”
11 Kpwa hivyo ahuma atu kpwendakusanya akulu osi a Afilisti, achiaambira, “Hiri sanduku ra Mlungu wa Iziraeli nariuswe riuyizwe kpwao, ili risihuolage swiswi, phamwenga na atu ehu.” Ahenda hivyo kpwa sababu mudzi wosi kala ukainjirwa ni wasiwasi mkpwulu sana mana Mlungu kala akaandza kare kubwaga nduni. 12 Hara ambao taayafwa agbwirwa ni maphu na chiriro cha atu a mudzi hinyo chafika mlunguni.