11
Rehoboamu anaimarisha ufalumewe
(1 Afalume 12:21–24)
Rehoboamu ariphofika Jerusalemu wakusanya atu elufu gana mwenga na mirongo minane, masujaa a viha kula kpwa mbari ya Juda na mbari ya Benjamini, ili apigane na Aiziraeli a vurini na auyize ufalume wosi ukale tsiniye. Ela Mwenyezi Mlungu achigomba na Shemaya mutu wa Mlungu achimuamba, “Muambire Rehoboamu mwana wa Selemani, mfalume wa Juda na Aiziraeli osi ario Juda na Benjamini na atu anjina, kukala mimi Mwenyezi Mlungu naamba hivi, ‘Musiphiye, wala msipigane na ndugu zenu. Chila mutu auye kpwakpwe kaya, mana higo chigohendeka ni mpango wangu.’ ” Phahi nyo arilunga neno ra Mwenyezi Mlungu na achiuya wala taayaphiya kpwendapigana na Jeroboamu.
Naye Rehoboamu wasagala Jerusalemu, achidzenga midzi yenye ngome hiko Juda. Wadzenga Bethilehemu, Etamu, Tekoa, Bethi-Suri, Soko, Adulamu, Gathi, Maresha, Zifu, Adoraimu, Lakishi, Azeka, 10 Zora, Aijaloni na Heburoni, midzi yenye ngome iriyo hiko Juda na Benjamini. 11 Hizo ngome waziika imara nazo zaimirirwa ni akulu a jeshi na kala zina vyumba vya kuikira chakurya, mafuha ga zaituni na uchi wa zabibu. 12 Na kpwenye chila mudzi watiya ngao na mafumo, ili ukale na nguvu nyinji sana. Hivyo Juda na Benjamini ichikala tsini ya utawalawe.
Alavyadzi-sadaka na Alawi
anaunga mkpwono Rehoboamu
13 Na alavyadzi-sadaka na Alawi osi arioishi Iziraeli kosi amuunga mkpwono Rehoboamu. 14 Hinyo Alawi aricha makalo gao na midzi yao ya marisa hiko Iziraeli na achiphiya Jerusalemu na midzi yanjina ya Juda, kpwa mana Jeroboamu na anae waatsupha, ili asimuhendere Mwenyezi Mlungu huduma ya ulavyadzi-sadaka. 15  11:15 1 Afalume 12:31Jeroboamu wadzitsamburira alavyadzie-sadaka mwenye ahumike hiko mizukani mwatu mwa dzulu, mwatu mokala na majine na vira vizuka vya ndama arivyovitengeza. 16 Na kula mbari zosi za Iziraeli, atu ariolonda kuabudu Mwenyezi Mlungu chikpweli-kpweli kala achialunga alavyadzi-sadaka hiko Jerusalemu, ili kumlavira sadaka Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare ao. 17 Chihivyo ufalume wa Juda waimarishwa kpwa miaka mihahu naye Rehoboamu mwana wa Selemani achitiywa nguvu, kpwa mana muda hinyo wa miaka mihahu, atu aenderera kulunga dza siku za Daudi na Selemani. 18 Rehoboamu walóla Mahalathi mwana mchetu wa Jerimothi wa chivyazi cha Daudi. Nine kala ni Abihaili mwana mchetu wa Eliabu, mwana wa Jese.
Rehoboamu na atu a nyumbaye
19 Rehoboamu na Mahalathi avyala ana ahahu a chilume: Jeushi, Shemaria na Zahamu. 20 Chisha bada ya hiye achilóla Maaka, mwana mchetu wa Abusalomu. Naye wamvyarira Abija, Atai, Ziza na Shelomithi. 21 Rehoboamu wammendza Maaka mwana mchetu wa Abusalomu kutsupa achee osi na anachetue osi, mana kala walóla achetu mrongo mmwenga na anane na anachetu mirongo sita. Naye wavyarirwa ana alume mirongo miiri na anane na achetu mirongo sita. 22 Rehoboamu wahenda Abija mwana wa Maaka akale mkpwulu kahi ya nduguze, kpwa mana kala analonda amtawaze akale mfalume. 23 Rehoboamu wahumira achili, achiatawanya anae a chilume kpwenye midzi yosi ya Juda na Benjamini yenye ngome. Waaphirikira chakurya chinji na achialoza achetu anji.

11:15 11:15 1 Afalume 12:31