27
Jothamu mfalume wa Juda
(2 Afalume 15:32–38)
Jothamu kala ana miaka mirongo miiri na mitsano ariphokala mfalume wa Juda naye watawala kpwa miaka kumi na sita ko Jerusalemu. Nine kala anaihwa Jerusha, mwana mchetu wa Sadoki.
Jothamu wahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu, dza vira ise Uziya arivyohenda, isiphokala ye kaphihire kpwendafukiza uvumba ndani ya Nyumba ya kuvoya Mlungu dza ise arivyohenda. Ela atu a Juda aenderera kuhenda mai.
Hiye ndiye ariyedzenga hiro ryango riihwaro Ryango ra Dzulu ra iyo nyumba ya Mwenyezi Mlungu na achihenda kazi kulu zaidi katika kudzenga ukuta hiko mwango wa Ofeli. Chisha wadzenga midzi hiko tsi ya myango ya Juda na achidzenga ngome na minara hiko matsakani.
Piya wapigana na mfalume wa Aamoni na achiaturya. Kpwa miaka mihahu iriyolungira hinyo atu a hiko Amoni alazimishwa amuphe kilo elufu tahu na magana mane za feza na mapipa elufu mrongo mmwenga ga mtsere na mapipa mrongo mmwenga ga shayiri.
Jothamu waenderera kumtii Mwenyezi Mlungu naye achikala mfalume mwenye nguvu.
Mambo ganjina gosi ga Jothamu, phamwenga na vihavye vyosi na njiraze, zaandikpwa kpwenye chitabu cha mahendo ga afalume a Iziraeli na Juda. Jothamu kala ana miaka mirongo miiri na mitsano ariphokala mfalume wa Juda naye watawala kpwa miaka kumi na sita ko Jerusalemu. Jothamu wafwa na wazikpwa ko mudzi wa Daudi na mwanawe Ahazi achitawala badalaye.